Tin tức

danh mục sản phẩm

Liên kết Web

TIN HAY ĐỌC

quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất superquạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super
Linh vật SEA Games 31 - loài thú cổ đại được cho là bí ẩn nhất thế giới

Linh vật SEA Games 31 - loài thú cổ đại được cho là bí ẩn nhất thế giới

16-05-2022 11:27:23 AM | Đã xem: 70 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THƯ GIẢN

Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 đã chọn hình ảnh con sao la làm linh vật. Xung quanh loài động vật từng gây chấn động thế giới vào năm 1992 này vẫn còn nhiều điều bí ẩn thú vị.

Cách trồng và chăm sóc dâu tây sân thượng

Cách trồng và chăm sóc dâu tây sân thượng

14-05-2022 05:14:59 AM | Đã xem: 129 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THƯ GIẢN

Chị Dương Thu Hương (30 tuổi, ở Phúc Yên, Vĩnh Phúc) có kinh nghiệm hơn bốn năm trồng dâu tây sân thượng chia sẻ bí quyết chinh phục loài cây này.

Điều gì sẽ xảy ra Trái đất không còn muỗi?

Điều gì sẽ xảy ra Trái đất không còn muỗi?

06-05-2022 10:15:24 AM | Đã xem: 71 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THƯ GIẢN

Muỗi bị tuyệt chủng có thể làm suy giảm số lượng nhiều loài động vật như chim, côn trùng, cá, chuyên ăn muỗi hoặc ấu trùng muỗi.

Tại sao khi rút, lính bắn tỉa có thể vứt súng nhưng phải giữ kính ngắm?

Tại sao khi rút, lính bắn tỉa có thể vứt súng nhưng phải giữ kính ngắm?

06-05-2022 10:13:27 AM | Đã xem: 74 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THƯ GIẢN

Nhiều người có thể nghĩ rằng kính ngắm khi rời khỏi súng thì không có tác dụng gì, vậy mang nó theo làm gì? Giữ súng trong tay còn có thể diệt địch phòng thân, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Top 5 thương hiệu máy bơm nước ly tâm giá tốt chất lượng nhất

Top 5 thương hiệu máy bơm nước ly tâm giá tốt chất lượng nhất

21-04-2022 10:58:15 AM | Đã xem: 134 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THƯ GIẢN

Giữa một “rừng” máy bơm nước ly tâm như hiện nay, thật khó để bạn có thể chọn được loại vừa hoạt động hiệu quả, vừa tiết kiệm điện. Mỗi dòng máy bơm nước hiện đang bán ra tại Việt Nam đều có những ưu điểm, nhược điểm nhất định, Lời khuyên dành cho bạn đó là hãy căn cứ vào ưu nhược điểm của từng loại, đối chiều với nhu cầu của bản thân. Từ đó xác định được thương hiệu phù hợp nhất. Dưới đây là 5 thương hiệu uy tín mà bạn có thể tham khảo:

CĐV Thái Lan: ‘Việt Nam chỉ dựng xe buýt giỏi hơn’

CĐV Thái Lan: ‘Việt Nam chỉ dựng xe buýt giỏi hơn’

23-12-2021 09:19:07 AM | Đã xem: 384 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THƯ GIẢN

Trên diễn đàn lớn nhất Thái Lan Pantip, Việt Nam bị cho là thua kém về mọi mặt trước kình địch ở bán kết AFF Cup 2020. *Việt Nam - Thái Lan: 19h30 thứ Năm 23/12, trên VnExpress "Nhìn vào lối chơi, Việt Nam không có gì so được với Thái Lan, ngoại trừ phong cách dựng xe buýt rồi phản công nhanh", tài khoản @6477408 mở chủ đề bình luận trên Pantip.

Người trẻ Đông Nam Á đua nhau bán hàng online

Người trẻ Đông Nam Á đua nhau bán hàng online

20-11-2020 11:30:18 AM | Đã xem: 774 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THƯ GIẢN

Tidaporn Potisai, một cựu nữ tiếp viên hàng không 30 tuổi ở Thái Lan, cầm bát thịt nướng, tươi cười trước ống kính livestream trên chợ điện tử.

9 nơi vắng lặng nhất thế giới

9 nơi vắng lặng nhất thế giới

07-09-2020 04:37:49 AM | Đã xem: 718 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THƯ GIẢN

Ở những nơi này, bạn có thể chìm đắm trong sự yên tĩnh, không một bóng người hay tiếng động.

4 điều cấm kỵ đối với giấc ngủ trưa

4 điều cấm kỵ đối với giấc ngủ trưa

18-07-2020 04:19:51 AM | Đã xem: 804 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THƯ GIẢN

Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều người có thói quen ngủ trưa, thậm chí với một số người nếu không ngủ vào buổi trưa, họ chắc chắn sẽ chẳng thể làm gì được cả vào buổi chiều, điều này cho thấy tầm quan trọng của giấc ngủ ngắn này trong cuộc sống của mọi người. Tuy nhiên, nếu bạn cũng là một trong số nhiều người phạm phải 4 điều cấm kỵ này trong giấc ngủ thì nên thay đổi ngay đi!

Vitamin A là gì? Tác dụng của Vitamin A

Vitamin A là gì? Tác dụng của Vitamin A

08-10-2019 04:57:23 AM | Đã xem: 812 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THƯ GIẢN

Vitamin A là một chất dinh dưỡng thiết yếu cho con người. Nó không tồn tại dưới dạng một hợp chất duy nhất, mà dưới một vài dạng. Vitamin A có ở trong nhiều loại thực phẩm, nó tồn tại trong thực phẩm có nguồn gốc động vật dưới dạng retinol, còn trong thực vật dưới dạng caroten (tiền vitamin A). Gan, lòng đỏ trứng, bơ, sữa, pho mát, rau muống, rau ngót, rau cải xanh, bí đỏ, cà rốt, xoài có chứa nhiều vitamin A.

Các kỳ quan di sản thế giới đã biến mất mãi mãi

Các kỳ quan di sản thế giới đã biến mất mãi mãi

23-09-2019 01:30:33 PM | Đã xem: 1005 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THƯ GIẢN

Ngày 2/9/2018, khoảng 90% các bộ sưu tập với khoảng 20 triệu hiện vật của Bảo tàng Quốc gia Rio de Janeiro bị lửa thiêu rụi. Đây là bảo tàng lớn nhất ở châu Mỹ Latinh và cũng là một công trình lịch sử. Đối với giới chuyên gia, thảm họa này là một đòn giáng mạnh vào nền văn hóa của Brazil.

Những bí kíp đẩy lùi bọn muỗi đang quẩn quanh nhà bạn

Những bí kíp đẩy lùi bọn muỗi đang quẩn quanh nhà bạn

21-08-2019 06:35:49 AM | Đã xem: 911 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THƯ GIẢN

Chán nản với việc trải nệm giăng mùng hằng đêm? Những loại thuốc phòng chống muỗi không thực sự có tác dụng? Muỗi mang đến không chỉ là sự phiền toái mà còn có những mầm mống bệnh nguy hiểm như vi-rút Zika, bệnh sốt xuất huyết... Hãy để Nguyễn Kim mách cho bạn những bí kíp hiệu quả giúp phòng chống muỗi cho mùa mưa này nhé.

6 bí kíp nhìn thì tưởng nhảm nhí nhưng lại giúp cuộc sống dễ thở đến không ngờ

6 bí kíp nhìn thì tưởng nhảm nhí nhưng lại giúp cuộc sống dễ thở đến không ngờ

15-08-2019 10:41:44 AM | Đã xem: 875 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THƯ GIẢN

Chắc nhiều người đã từng nghe đến cụm từ "life-hack"đúng không? Đó là những bí kíp, mẹo vặt ra đời nhằm mục đích giúp mọi việc trong cuộc sống của bạn trở nên nhanh chóng, thuận tiện và dễ dàng hơn.

Kỳ lạ ngôi làng 9 năm liền không sinh ra được một bé trai ở Ba Lan

Kỳ lạ ngôi làng 9 năm liền không sinh ra được một bé trai ở Ba Lan

07-08-2019 06:20:31 AM | Đã xem: 809 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THƯ GIẢN

Tại một ngôi làng biên giới nhỏ ở miền nam Ba Lan, chính quyền đang đề nghị thưởng cho gia đình nào đầu tiên sinh được con trai sau 9 năm toàn sinh con gái.

Những mỹ nhân đẹp trường tồn với thời gian, U50, 60 cũng không hề gì

Những mỹ nhân đẹp trường tồn với thời gian, U50, 60 cũng không hề gì

20-07-2019 05:52:03 AM | Đã xem: 1202 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THƯ GIẢN

Phụ nữ sợ nhất là thời gian, sợ dấu hiệu tuổi tác hằn rõ trên gương mặt họ. Đặc biệt trải qua vài lần sinh nở, vóc dáng sồ sề, da mặt lão hóa, nhan sắc đi xuống trầm trọng. Thế nhưng, những mỹ nhân dưới đây đã chứng minh điều ngược lại, họ đẹp trường tồn với thời gian, U50, 60 cũng không hề gì.

Du học sinh chia sẻ kinh nghiệm học tập, làm thêm tại Australia

Du học sinh chia sẻ kinh nghiệm học tập, làm thêm tại Australia

15-01-2019 02:47:44 PM | Đã xem: 1039 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THƯ GIẢN

Sinh viên phải in hàng trăm lá đơn, đến từng cửa hàng nộp xin việc. Môi giới nói lương khởi điểm từ 18 AUD/giờ, thực tế chỉ 13 AUD.

Nhan sắc dàn hậu cung của Càn Long trong 'Diên Hy công lược'

Nhan sắc dàn hậu cung của Càn Long trong 'Diên Hy công lược'

07-08-2018 06:33:45 PM | Đã xem: 1495 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THƯ GIẢN

Hoàng hậu và các phi tần, cung nữ của phim đều có nét đẹp riêng, từ dịu dàng đến thông minh, sắc sảo.

Thời điểm tinh trùng đạt chất lượng cao nhất

Thời điểm tinh trùng đạt chất lượng cao nhất

20-07-2018 12:11:35 PM | Đã xem: 1186 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THƯ GIẢN

Tinh dịch được sản xuất trước 7h30 chứa nhiều tinh trùng nhất, tạo điều kiện cho quá trình thụ thai. Thời gian không chỉ ảnh hưởng đến tinh thần và thể chất của con người mà còn tác động đến chất lượng tinh trùng. Theo IFL, đây là kết luận được các nhà khoa học Đại học Zurich (Thụy Sĩ) đưa ra trên tờ Chronobiology International.

Ngôi mộ nguy hiểm nhất ở Trung Quốc, trăm kẻ trộm mò vào đều vong mạng

Ngôi mộ nguy hiểm nhất ở Trung Quốc, trăm kẻ trộm mò vào đều vong mạng

20-07-2018 11:56:56 AM | Đã xem: 1145 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THƯ GIẢN

Chỉ nhờ vào một loại bẫy duy nhất, ngôi mộ này trở thành nấm mồ chôn thây gần trăm kẻ trộm.

6 lý do phổ biến gây hiện tượng choáng váng mỗi khi đứng dậy đột ngột

6 lý do phổ biến gây hiện tượng choáng váng mỗi khi đứng dậy đột ngột

18-07-2018 11:08:45 AM | Đã xem: 1210 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THƯ GIẢN

Cơn choáng khi ngồi dậy đột ngột có thể không nguy hiểm nhưng nó có thể là dấu hiệu của một vấn đề sức khoẻ nghiêm trọng hơn.

Các tin khác

1 2 3 ... 10 11 12  Trang sau
 
quạt công nghiệp, quạt hướng trục, quạt ly tâm, quạt nhựa composite, bơm hóa chất, bơm chìm, bơm ly tâm, bơm định lượng, bồn chứa hóa chất, ống nhựa composite, máy làm mát, thông gió, xử lý bụi, xử lý khí thải, bơm hoá chất super
RẺ, TỐT, UY TÍN, CHẤT LƯỢNG