Tin tức

danh mục sản phẩm

Tin mới

Liên kết Web

quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất superquạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super

Báo Hàn choáng với độ cuồng BlackPink của khán giả Việt Nam

Thứ hai - 31/07/2023 15:42 - Đã xem: 463

Báo chí Hàn Quốc bất ngờ khi fan Việt không ngại đội mưa, chi khoản tiền lớn để xem concert BlackPink tại Hà Nội.
Báo Hàn choáng với độ cuồng BlackPink của khán giả Việt Nam ảnh 1

Báo Hàn Quốc đánh giá BlackPink có hai đêm diễn thành công ở Hà Nội.

Mở đầu bài bình luận về hai đêm nhạc Born Pink ngày 29 và 30/7, InsiderVina đánh giá: “Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới tại Hà Nội của nhóm nhạc nữ Hàn Quốc BlackPink đã kết thúc thành công tốt đẹp”.

Theo tờ báo Hàn Quốc, Việt Nam là sân khấu cuối cùng của Born Pink ở châu Á. Hai đêm diễn thu hút hơn 70.000 khán giả tham gia.

InsiderVina bất ngờ trước sự cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt Nam. Tờ báo nhấn mạnh vào ngày 29/7, bất chấp mưa lớn, 30.000 người hâm mộ cùng với 4 cô gái nhà YG thiêu đốt sân vận động Mỹ Đình bằng “ngọn lửa nhiệt tình”.

Bên cạnh đó, InsiderVina cũng đề cập đến giá vé Born Pink ở Việt Nam. Theo tờ báo, với mức giá từ thấp nhất 1,2 triệu đồng đến cao nhất 9,8 triệu đồng, trong khi mức lương trung bình hàng tháng của người Việt Nam khoảng 6,7 triệu đồng, việc hàng chục nghìn người bỏ tiền mua vé xem show là khá đáng ngạc nhiên.

“Mức độ nổi tiếng rầm rộ của BlackPink tại Việt Nam cho thấy rõ tầm ảnh hưởng của làn sóng Hàn Quốc (Hallyu) đang mở rộng mạnh mẽ như thế nào trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, kinh doanh và giải trí. Buổi biểu diễn thành công của BlackPink cũng thể hiện thành phố Hà Nội và chính quyền Việt Nam có quan điểm cởi mở đối với du lịch và ngành công nghiệp văn hóa”, Nikkei Asia nhận xét.

Theo số liệu do Korea Foundation (KF) phối hợp với 149 cơ quan đại diện ngoại giao Hàn Quốc tại 118 quốc gia, vùng lãnh thổ, Việt Nam là nơi có lượng người hâm mộ Hallyu tăng vọt nhất. Tính đến cuối năm 2022, fan Việt có khoảng 1,330 triệu người trong tổng số 178,83 triệu, tăng 223% so với khảo sát đầu tiên vào năm 2012. Việt Nam đứng thứ 3 thế giới về số lượng người hâm mộ làn sóng Hallyu.

Báo Hàn choáng với độ cuồng BlackPink của khán giả Việt Nam ảnh 2

Sự cuồng nhiệt của người hâm mộ Việt là điều khiến báo Hàn bất ngờ nhất.

Ngoài câu chuyện về fan, báo chí Hàn Quốc còn nhắc đến vô số ồn ào trước concert Hà Nội do ban tổ chức thiếu kinh nghiệm quản lý gây ra những vụ việc không đáng có như bản đồ Việt Nam sai lệch nghiêm trọng hay không đóng phí bản quyền. Tuy vậy, mọi vấn đề đều được xử lý và hai đêm diễn kết thúc thành công.

Asean Express bày tỏ ấn tượng với màn vũ đạo See tình ngẫu hứng của Jennie để chiều lòng fan. Trang tin lưu ý đây là bản hit của ngôi sao nhạc pop Việt Nam Hoàng Thùy Linh, nổi đình đám trên các nền tảng mạng xã hội châu Á.

BlackPink là nhóm nhạc nữ 4 thành viên (Jennie, Lisa, Jisoo và Rosé) ra mắt năm 2016 do YG Entertainment quản lý. Sau 7 năm hoạt động, nhóm nổi tiếng toàn cầu, đặc biệt ở khu vực ASEAN.

Từ giữa năm 2022, BlackPink thực hiện tour diễn vòng quanh thế giới lớn nhất trong sự nghiệp, được gọi là BlackPink World Tour (Born Pink), thu hút khoảng 1,5 triệu khán giả.

Trước hai đêm diễn ở Việt Nam, BlackPink kiếm được 163,8 triệu USD, làm nên lịch sử khi trở thành nhóm nhạc nữ có chuyến lưu diễn đạt doanh thu cao nhất từ trước đến nay, phá vỡ kỷ lục trước đó của huyền thoại Spice Girls là 78,2 triệu USD.

Sau chặng Hà Nội, 4 cô gái BlackPink có hơn 10 ngày nghỉ ngơi trước khi hoàn thành chuyến lưu diễn với các đêm nhạc ở East Rutherford, Paradise, San Francisco và Los Angeles (Mỹ).

Báo Hàn choáng với độ cuồng BlackPink của khán giả Việt Nam ảnh 3
BlackPink kết thúc tour Born Pink trong tháng 8.

Tác giả bài viết: Tú Oanh
Nguồn tin: Theo InsiderVina, Asean Express
Từ khóa:

cuồng BlackPink

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
quạt công nghiệp, quạt hướng trục, quạt ly tâm, quạt nhựa composite, bơm hóa chất, bơm chìm, bơm ly tâm, bơm định lượng, bồn chứa hóa chất, ống nhựa composite, máy làm mát, thông gió, xử lý bụi, xử lý khí thải, bơm hoá chất super
RẺ, TỐT, UY TÍN, CHẤT LƯỢNG