Tin tức

danh mục sản phẩm

Tin mới

Liên kết Web

quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất superquạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super
Thủ tướng yêu cầu đề xuất cụ thể lộ trình điều chỉnh giá điện, viện phí, học phí

Thủ tướng yêu cầu đề xuất cụ thể lộ trình điều chỉnh giá điện, viện phí, học phí

23-06-2024 05:41:51 PM | Đã xem: 37 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

Thủ tướng yêu cầu đánh giá kỹ tác động đến chỉ số giá tiêu dùng và mục tiêu, kịch bản kiểm soát lạm phát cụ thể, báo cáo trước ngày 30/6/2024.

Xử lý nghiêm vi phạm về an toàn điện tại chung cư

Xử lý nghiêm vi phạm về an toàn điện tại chung cư

22-06-2024 06:03:35 PM | Đã xem: 35 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

Bộ Công Thương chỉ đạo xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn điện, đặc biệt tại các khu vực mật độ dân cao, chung cư cao tầng, chung cư mini, nhà trọ.

Máy Bơm Hóa Chất Giá tốt, Chất lượng cao

Máy Bơm Hóa Chất Giá tốt, Chất lượng cao

16-06-2024 07:07:12 PM | Đã xem: 72 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

Máy bơm hóa chất – Chống ăn mòn tốt. Máy bơm hóa chất là dòng máy bơm chuyên dùng để bơm các loại hóa chất, dung môi có tính ăn mòn cao như axit, kiềm

Làm gì để không tăng tiền điện mùa nắng nóng?

Làm gì để không tăng tiền điện mùa nắng nóng?

15-06-2024 05:13:59 AM | Đã xem: 86 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

Thời tiết nắng nóng kéo dài là nguyên nhân khiến nhu cầu sử dụng điện của người dân tăng cao, đặc biệt là nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát.

Giá vàng thế giới có thể không tăng lên mức 3.000USD/ounce như dự báo

Giá vàng thế giới có thể không tăng lên mức 3.000USD/ounce như dự báo

13-06-2024 05:57:12 AM | Đã xem: 65 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

Giới chuyên gia từng đưa ra khả năng giá vàng thế giới có thể chạm ngưỡng 3.000USD/ounce trong năm nay. Nhưng với các diễn biến mới nhất về kinh tế Mỹ và toàn cầu, chính họ rút bỏ kịch bản cực đoan này.

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (CƠN BÃO SỐ 01)

TIN BÃO TRÊN BIỂN ĐÔNG (CƠN BÃO SỐ 01)

31-05-2024 02:07:28 PM | Đã xem: 85 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

Hồi 16 giờ ngày 31/5, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 111,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10; di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ 5-10km/h.

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng

Kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chuyển tiền qua ngân hàng

27-05-2024 04:35:24 AM | Đã xem: 75 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

Ngày 25-5, Công an thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp nhân viên Ngân hàng Agribank chi nhánh thị xã Kỳ Anh phát hiện, ngăn chặn kịp thời hành vi lừa đảo qua mạng, giúp ông T.T.L. (sinh năm 1946, trú phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh) không bị mất 100 triệu đồng.

Bơm hóa chất tốt nhất 2024

Bơm hóa chất tốt nhất 2024

07-05-2024 05:07:19 AM | Đã xem: 156 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

Bơm hóa chất tốt nhất 2024. Mời các bạn đọc.

Việt Nam làm chủ công nghệ sản xuất phụ gia, tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng

Việt Nam làm chủ công nghệ sản xuất phụ gia, tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng

24-04-2024 05:54:06 AM | Đã xem: 235 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

Các nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ lọc hóa dầu - Bộ Công Thương đã nghiên cứu thành công phụ gia ECOAL giúp tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng thông qua việc tiết giảm chi phí năng lượng và giảm phát thải khí ô nhiễm cho cho lò đốt trong công nghiệp sử dụng than.

TPHCM cần 2 tỷ USD để đảm bảo an ninh nguồn nước trong trường hợp khẩn nguy

TPHCM cần 2 tỷ USD để đảm bảo an ninh nguồn nước trong trường hợp khẩn nguy

16-04-2024 11:01:13 AM | Đã xem: 154 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định phê duyệt “Phương án phát triển thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045". Theo đó, ngành thủy lợi TPHCM đã và đang xây dựng được khoảng 45 hệ thống công trình thủy lợi với khoảng 2.000km đê bao, bờ bao lớn nhỏ ven các sông kênh rạch, kèm theo trên 900 các loại công trình phụ trợ như cống, đập, trạm bơm...

Thay đổi thói quen để tiết kiệm điện

Thay đổi thói quen để tiết kiệm điện

16-04-2024 10:57:05 AM | Đã xem: 150 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

Nắm vững các kiến thức về sử dụng điện tiết kiệm, an toàn không chỉ giúp người dân giảm chi phí hóa đơn tiền điện hàng tháng, mà còn chung tay cùng ngành điện đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục trong cao điểm nắng nóng.

Nhu cầu tiêu thụ điện tăng gần 12%

Nhu cầu tiêu thụ điện tăng gần 12%

10-04-2024 10:57:14 AM | Đã xem: 177 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

Sáng 10-4 tại Hà Nội, Bộ Công thương tổ chức hội nghị về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả trong bối cảnh nhu cầu phụ tải điện tăng cao năm 2024.

Tiết kiệm điện "lợi cập thêm lợi"

Tiết kiệm điện "lợi cập thêm lợi"

04-03-2024 12:13:58 PM | Đã xem: 218 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

Trước dự báo mùa khô tiếp tục kéo dài đến hết tháng 5, Công ty Ðiện lực Cà Mau đang khẩn trương triển khai phương án cấp điện, vận hành an toàn hệ thống, cũng như tăng cường thực hiện các giải pháp tiết kiệm điện, nhằm đảm bảo cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Người bán hàng online nợ thuế sẽ bị công khai trên truyền thông và cấm xuất cảnh

Người bán hàng online nợ thuế sẽ bị công khai trên truyền thông và cấm xuất cảnh

27-02-2024 11:22:02 AM | Đã xem: 324 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

Theo Bộ Tài chính, thời gian tới, những người bán hàng online nợ thuế sẽ bị công khai trên truyền thông và cấm xuất cảnh.

Bộ tài liệu tuyên truyền Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024

Bộ tài liệu tuyên truyền Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024

27-02-2024 11:06:26 AM | Đã xem: 205 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

Bộ tài liệu tuyên truyền Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 bao gồm các thiết kế: poster, banner, phướn, frame Facebook, vòng tay, áo, mũ và túi.

Tết Giáp Thìn 2024: Đa dạng món ăn tinh thần

Tết Giáp Thìn 2024: Đa dạng món ăn tinh thần

15-02-2024 05:33:03 AM | Đã xem: 398 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

Đa dạng, ấn tượng, hấp dẫn là những gì để chỉ các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong những ngày Tết Nguyên đán năm nay. Các văn nghệ sĩ, nghệ nhân trên cả nước đã góp phần mang đến những món ăn tinh thần tuyệt vời cho người dân trong những ngày đón xuân mới.

Vụ bé gái hiếu thảo 'bom' hàng: Sức khỏe người mẹ đã hồi phục, chuẩn bị xuất viện

Vụ bé gái hiếu thảo 'bom' hàng: Sức khỏe người mẹ đã hồi phục, chuẩn bị xuất viện

18-12-2023 11:43:38 AM | Đã xem: 402 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

Chiều 18-12, Bệnh viện Bình Định cho biết sau nhiều ngày chữa trị, sức khỏe của bà Lan - mẹ bé gái hiếu thảo 'bom' hàng - đã hồi phục và bệnh nhân chuẩn bị xuất viện.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình

13-12-2023 08:39:23 AM | Đã xem: 327 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.

Có gì bên trong "nhà máy" bơm tinh dầu ma túy vào thuốc lá lớn nhất từ trước tới nay tại Hà Nội?

Có gì bên trong "nhà máy" bơm tinh dầu ma túy vào thuốc lá lớn nhất từ trước tới nay tại Hà Nội?

04-12-2023 03:49:56 AM | Đã xem: 345 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

Trong xưởng sản xuất ma tuý "cực khủng" vừa bị phát hiện tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện hàng nghìn điếu thuốc lá thành phẩm đã được bơm tinh dầu có chứa chất ma túy...

Công bố cẩm nang công nghệ sản xuất điện, lưu trữ điện năng

Công bố cẩm nang công nghệ sản xuất điện, lưu trữ điện năng

04-12-2023 03:44:45 AM | Đã xem: 293 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

Chiều ngày 29/11, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ công bố Cẩm nang công nghệ sản xuất điện và lưu trữ điện năng Việt Nam 2023 do Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) phối hợp cùng Cơ quan năng lượng Đan Mạch và Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Các tin khác

1 2 3 ... 12 13 14  Trang sau
 
quạt công nghiệp, quạt hướng trục, quạt ly tâm, quạt nhựa composite, bơm hóa chất, bơm chìm, bơm ly tâm, bơm định lượng, bồn chứa hóa chất, ống nhựa composite, máy làm mát, thông gió, xử lý bụi, xử lý khí thải, bơm hoá chất super
RẺ, TỐT, UY TÍN, CHẤT LƯỢNG