Tin tức

danh mục sản phẩm

Liên kết Web

TIN HAY ĐỌC

quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất superquạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super
Thủ khoa lớp 10 chuyên Sư phạm đạt gần 9,5 điểm mỗi môn

Thủ khoa lớp 10 chuyên Sư phạm đạt gần 9,5 điểm mỗi môn

15-06-2022 09:03:53 AM | Đã xem: 9 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

Với tổng điểm 37,5, Nguyễn Thị Thu Minh trở thành thủ khoa đầu vào lớp 10 trường THPT chuyên Đại học Sư phạm, thừa 13,75 so với điểm chuẩn.

Giá thép giảm gần nửa triệu đồng một tấn

Giá thép giảm gần nửa triệu đồng một tấn

16-05-2022 11:24:09 AM | Đã xem: 58 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

Sau chuỗi ngày tăng nóng, mỗi tấn thép được các doanh nghiệp sản xuất trong nước giảm 300.000-500.000 đồng

Trái phiếu và ngộ nhận

Trái phiếu và ngộ nhận

06-05-2022 10:10:36 AM | Đã xem: 68 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

Là bác sĩ, anh không có kiến thức cũng như thời gian tìm hiểu các sản phẩm tài chính. Qua giới thiệu của công ty chứng khoán, anh mua bảy tỷ đồng trái phiếu một doanh nghiệp bất động sản với lãi suất hấp dẫn, 12% mỗi năm.

Nga vẫn xuất khẩu năng lượng qua Ukraine

Nga vẫn xuất khẩu năng lượng qua Ukraine

12-03-2022 09:55:08 AM | Đã xem: 127 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm (10/3) nhấn mạnh rằng đất nước của ông đang duy trì tất cả các hoạt động cung cấp hydrocarbon bất chấp cuộc xung đột ở Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây, đồng thời cho rằng Nga không phải chịu trách nhiệm về việc giá năng lượng thế giới tăng vọt.

TP HCM thành 'vùng xanh'

TP HCM thành 'vùng xanh'

08-01-2022 11:45:13 AM | Đã xem: 277 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

Lần đầu tiên dịch tại thành phố ở cấp độ 1 (nguy cơ thấp) sau hơn 3 tháng mở cửa và chỉ còn 4 quận, huyện là "vùng vàng". Theo công bố của UBND TP HCM, từ ngày 31/12/2021 đến 6/1/2022 số ca Covid-19 ở thành phố là 3.244 (tuần trước là 4.087). Với dân số hơn 9,1 triệu người, tổng số ca mắc mới trong cộng đồng tại thành phố tuần qua là 40 (ở mức độ 1 theo tiêu chí của Bộ Y tế là 20-<50).

Khí độc do xả thải hóa chất trái phép làm 6 người thiệt mạng

Khí độc do xả thải hóa chất trái phép làm 6 người thiệt mạng

08-01-2022 11:31:50 AM | Đã xem: 249 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

Ngày 6/1, ít nhất 6 công nhân tại một nhà máy nhuộm và in ở Ấn Độ đã tử vong và hơn 20 người khác được đưa vào bệnh viện sau khi hít phải khí gas độc hại do hoạt động xả thải trái phép các chất hóa học tại nhà máy này.

Kiến nghị không cách ly tập trung với hành khách đi máy bay

Kiến nghị không cách ly tập trung với hành khách đi máy bay

11-10-2021 06:02:15 AM | Đã xem: 418 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

Nhà chức trách hàng không cũng kiến nghị khách đi từ vùng xanh chỉ cần có kết quả xét nghiệm âm tính trong 72 giờ. Bởi tỷ lệ tiêm đủ liều vaccine Covid-19 từ địa phương ngoài Hà Nội và TP HCM còn thấp. Nếu quy định khách phải tiêm đủ 2 mũi vaccine như hiện nay thì đường bay ngách (không đến Hà Nội/TP HCM) sẽ ít khách.

Người bệnh không phải trả phí xét nghiệm Covid-19 khi có chỉ định của cơ sở y tế

Người bệnh không phải trả phí xét nghiệm Covid-19 khi có chỉ định của cơ sở y tế

11-10-2021 05:59:07 AM | Đã xem: 393 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

Ngày 11-10, Bộ Y tế đã thông tin về chi phí xét nghiệm Covid-19 đối với người bệnh tại các cơ sở y tế. Đồng thời yêu cầu sở y tế các tỉnh, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá đối với các cơ sở y tế trên địa bàn, đặc biệt là việc tuân thủ các quy định về giá dịch vụ xét nghiệm Covid-19 của các cơ sở y tế tư nhân.

Phí giao hàng giảm mạnh

Phí giao hàng giảm mạnh

29-09-2021 04:23:22 AM | Đã xem: 430 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

Nhiều shipper hoạt động lại giúp tỷ lệ hoàn thành đơn cao, phí giao hàng giảm mạnh, có lúc tiệm cận mức bình thường trước giãn cách.

Ngỡ ngàng với cặp cảnh quan kỳ vĩ nổi tiếng thế giới giống nhau đến không ngờ

Ngỡ ngàng với cặp cảnh quan kỳ vĩ nổi tiếng thế giới giống nhau đến không ngờ

22-05-2021 04:46:00 AM | Đã xem: 550 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

Những địa điểm dưới đây có vẻ ngoài giống nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới, được ví như "cặp song sinh" hoàn mỹ mà du khách vào cửa hoàn toàn miễn phí. Từ lâu, những công trình cổ kính luôn là điểm đến thu hút nhiều du khách quốc tế khi đến thăm một đất nước. Rất nhiều công trình nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của quốc gia đó. Thế nhưng, trên thực tế 10 công trình du lịch ngoạn mục dưới đây vẫn có 'anh em sinh đôi' mà thoạt nhìn chắc chắn nhiều người còn nhầm lẫn.

Biến chủng Ấn Độ lây nhanh trong không khí

Biến chủng Ấn Độ lây nhanh trong không khí

17-05-2021 06:12:52 AM | Đã xem: 731 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

Chỉ trong 3 ngày, số ca nhiễm tại Công ty Hosiden, Bắc Giang, từ 12 tăng lên 158, chiếm 38% tổng số mẫu xét nghiệm. Các chuyên gia đánh giá tốc độ lây nhanh do công nhân làm việc trong môi trường kín.

Xung đột Israel- Palestine: Cuộc chiến vẫn chưa có hồi kết

Xung đột Israel- Palestine: Cuộc chiến vẫn chưa có hồi kết

14-05-2021 11:20:49 AM | Đã xem: 619 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

Hàng thế kỷ đã trôi qua, nhân loại vẫn phải chứng kiến sự tranh chấp rất nguy hiểm tại Trung Đông mà khởi nguồn của tranh chấp đó vẫn là thành Jerusalem. Cái tên Jerusalem, theo truyền thuyết, có nghĩa là “thành phố hòa bình”, thể hiện ước vọng cao cả nhất của mỗi người là hòa bình cho tất cả.

Nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo bộ máy Nhà nước

Nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo bộ máy Nhà nước

10-03-2021 03:57:08 AM | Đã xem: 672 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

17 thành viên Chính phủ, 5 Ủy viên Thường vụ Quốc hội... sẽ được giới thiệu giữ các chức danh lãnh đạo cấp cao trong bộ máy Nhà nước. Kỳ họp Quốc hội dự kiến khai mạc ngày 24/3 sẽ bầu, phê chuẩn một số chức danh lãnh đạo. Đây là chủ trương vừa được "nhất trí rất cao" tại hội nghị Trung ương 2 (khóa XIII). Theo ông Nguyễn Đức Hà, chuyên gia Xây dựng Đảng, kỳ họp Quốc hội tới đây thực hiện kiện toàn một bước về nhân sự, trước hết là ba lãnh đạo chủ chốt Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và một số vị trí trong Chính phủ, trong Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội...

TS. Lê Xuân Nghĩa: Ép lãi suất thấp, tiền sẽ đổ vào vàng, bất động sản

TS. Lê Xuân Nghĩa: Ép lãi suất thấp, tiền sẽ đổ vào vàng, bất động sản

10-03-2021 03:37:51 AM | Đã xem: 570 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

Nếu để lãi suất tiền gửi xuống thấp, người dân sẽ không gửi tiền nữa mà sẽ mua vàng, ngoại tệ, chứng khoán, bất động sản.

Một phụ nữ bán cá tại TP Hải Dương mắc Covid-19 sau 4 lần xét nghiệm

Một phụ nữ bán cá tại TP Hải Dương mắc Covid-19 sau 4 lần xét nghiệm

03-03-2021 05:41:25 PM | Đã xem: 676 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

Lãnh đạo địa phương cho biết, bà K. làm nghề bán cá tại chợ Tân Kim (phường Tân Bình), là trường hợp F1 thành F0, có liên quan đến BN2210. Người này dương tính với SARS-CoV-2 sau 4 lần xét nghiệm.

5 nguyên nhân khiến Hải Dương khó dập tắt Covid-19

5 nguyên nhân khiến Hải Dương khó dập tắt Covid-19

01-03-2021 11:20:16 AM | Đã xem: 691 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

Chuyên gia Trần Đắc Phu nhận định 5 nguyên nhân khiến Hải Dương khó dập dịch, như phát hiện muộn, lây giữa công nhân, lây nhiễm chéo ở khu cách ly...

Hai xe Mercedes E300 trùng biển số lưu thông trên phố Hà Nội

Hai xe Mercedes E300 trùng biển số lưu thông trên phố Hà Nội

01-03-2021 11:02:59 AM | Đã xem: 711 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

Cơ quan công an đang vào cuộc xác minh vụ 2 ô tô Mercedes E300 cùng biển số lưu thông trên đường phố Hà Nội. Ngày 1/3, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an cho biết, lực lượng CSGT đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ hai xe ô tô Mercedes E300 cùng biển số lưu thông trên địa bàn Hà Nội.

Hơn 1.200 người TP HCM về từ Hải Dương, Quảng Ninh

Hơn 1.200 người TP HCM về từ Hải Dương, Quảng Ninh

30-01-2021 10:08:59 AM | Đã xem: 657 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

Thông tin được Giám đốc Sở Du lịch TP HCM Nguyễn Thị Ánh Hoa nói tại cuộc họp Ban chỉ đạo chống Covid-19 TP HCM, trưa 30/1. Ngoài ra, khách lưu trú tại các khách sạn ở thành phố liên quan đến 2 tỉnh này có 155 người. Sở này đã rà soát, lập danh sách báo cáo kịp thời cho đơn vị chuyên môn xử lý.

Cảnh sát giao thông phát hiện nhiều kiểu che biển số

Cảnh sát giao thông phát hiện nhiều kiểu che biển số

25-12-2020 10:21:40 AM | Đã xem: 666 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

Qua tuần tra, CSGT phát hiện nhiều kiểu che biển số để tránh "phạt nguội", như dùng băng dính, kẹp giấy hoặc quân bài điều khiển bằng dây thép.

Ngân hàng Nhà nước lên tiếng việc Mỹ xác định 'Việt Nam thao túng tiền tệ'

Ngân hàng Nhà nước lên tiếng việc Mỹ xác định 'Việt Nam thao túng tiền tệ'

17-12-2020 05:36:29 AM | Đã xem: 631 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

Trong thông cáo vừa phát đi sáng 17/12, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định việc điều hành tỷ giá những năm qua chỉ nhằm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế không công bằng. Ngoài ra, chính sách này cũng sẽ tiếp tục được Việt Nam duy trì trong thời gian tới.

Các tin khác

1 2 3 ... 13 14 15  Trang sau
 
quạt công nghiệp, quạt hướng trục, quạt ly tâm, quạt nhựa composite, bơm hóa chất, bơm chìm, bơm ly tâm, bơm định lượng, bồn chứa hóa chất, ống nhựa composite, máy làm mát, thông gió, xử lý bụi, xử lý khí thải, bơm hoá chất super
RẺ, TỐT, UY TÍN, CHẤT LƯỢNG