Tin tức

danh mục sản phẩm

Liên kết Web

TIN HAY ĐỌC

quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super
Ngỡ ngàng với cặp cảnh quan kỳ vĩ nổi tiếng thế giới giống nhau đến không ngờ

Ngỡ ngàng với cặp cảnh quan kỳ vĩ nổi tiếng thế giới giống nhau đến không ngờ

22-05-2021 04:46:00 AM | Đã xem: 54 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

Những địa điểm dưới đây có vẻ ngoài giống nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới, được ví như "cặp song sinh" hoàn mỹ mà du khách vào cửa hoàn toàn miễn phí. Từ lâu, những công trình cổ kính luôn là điểm đến thu hút nhiều du khách quốc tế khi đến thăm một đất nước. Rất nhiều công trình nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của quốc gia đó. Thế nhưng, trên thực tế 10 công trình du lịch ngoạn mục dưới đây vẫn có 'anh em sinh đôi' mà thoạt nhìn chắc chắn nhiều người còn nhầm lẫn.

Biến chủng Ấn Độ lây nhanh trong không khí

Biến chủng Ấn Độ lây nhanh trong không khí

17-05-2021 06:12:52 AM | Đã xem: 112 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

Chỉ trong 3 ngày, số ca nhiễm tại Công ty Hosiden, Bắc Giang, từ 12 tăng lên 158, chiếm 38% tổng số mẫu xét nghiệm. Các chuyên gia đánh giá tốc độ lây nhanh do công nhân làm việc trong môi trường kín.

Xung đột Israel- Palestine: Cuộc chiến vẫn chưa có hồi kết

Xung đột Israel- Palestine: Cuộc chiến vẫn chưa có hồi kết

14-05-2021 11:20:49 AM | Đã xem: 90 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

Hàng thế kỷ đã trôi qua, nhân loại vẫn phải chứng kiến sự tranh chấp rất nguy hiểm tại Trung Đông mà khởi nguồn của tranh chấp đó vẫn là thành Jerusalem. Cái tên Jerusalem, theo truyền thuyết, có nghĩa là “thành phố hòa bình”, thể hiện ước vọng cao cả nhất của mỗi người là hòa bình cho tất cả.

Nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo bộ máy Nhà nước

Nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo bộ máy Nhà nước

10-03-2021 03:57:08 AM | Đã xem: 182 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

17 thành viên Chính phủ, 5 Ủy viên Thường vụ Quốc hội... sẽ được giới thiệu giữ các chức danh lãnh đạo cấp cao trong bộ máy Nhà nước. Kỳ họp Quốc hội dự kiến khai mạc ngày 24/3 sẽ bầu, phê chuẩn một số chức danh lãnh đạo. Đây là chủ trương vừa được "nhất trí rất cao" tại hội nghị Trung ương 2 (khóa XIII). Theo ông Nguyễn Đức Hà, chuyên gia Xây dựng Đảng, kỳ họp Quốc hội tới đây thực hiện kiện toàn một bước về nhân sự, trước hết là ba lãnh đạo chủ chốt Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và một số vị trí trong Chính phủ, trong Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội...

TS. Lê Xuân Nghĩa: Ép lãi suất thấp, tiền sẽ đổ vào vàng, bất động sản

TS. Lê Xuân Nghĩa: Ép lãi suất thấp, tiền sẽ đổ vào vàng, bất động sản

10-03-2021 03:37:51 AM | Đã xem: 124 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

Nếu để lãi suất tiền gửi xuống thấp, người dân sẽ không gửi tiền nữa mà sẽ mua vàng, ngoại tệ, chứng khoán, bất động sản.

Một phụ nữ bán cá tại TP Hải Dương mắc Covid-19 sau 4 lần xét nghiệm

Một phụ nữ bán cá tại TP Hải Dương mắc Covid-19 sau 4 lần xét nghiệm

03-03-2021 05:41:25 PM | Đã xem: 173 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

Lãnh đạo địa phương cho biết, bà K. làm nghề bán cá tại chợ Tân Kim (phường Tân Bình), là trường hợp F1 thành F0, có liên quan đến BN2210. Người này dương tính với SARS-CoV-2 sau 4 lần xét nghiệm.

5 nguyên nhân khiến Hải Dương khó dập tắt Covid-19

5 nguyên nhân khiến Hải Dương khó dập tắt Covid-19

01-03-2021 11:20:16 AM | Đã xem: 180 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

Chuyên gia Trần Đắc Phu nhận định 5 nguyên nhân khiến Hải Dương khó dập dịch, như phát hiện muộn, lây giữa công nhân, lây nhiễm chéo ở khu cách ly...

Hai xe Mercedes E300 trùng biển số lưu thông trên phố Hà Nội

Hai xe Mercedes E300 trùng biển số lưu thông trên phố Hà Nội

01-03-2021 11:02:59 AM | Đã xem: 222 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

Cơ quan công an đang vào cuộc xác minh vụ 2 ô tô Mercedes E300 cùng biển số lưu thông trên đường phố Hà Nội. Ngày 1/3, Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an cho biết, lực lượng CSGT đã vào cuộc xác minh, làm rõ vụ hai xe ô tô Mercedes E300 cùng biển số lưu thông trên địa bàn Hà Nội.

Hơn 1.200 người TP HCM về từ Hải Dương, Quảng Ninh

Hơn 1.200 người TP HCM về từ Hải Dương, Quảng Ninh

30-01-2021 10:08:59 AM | Đã xem: 209 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

Thông tin được Giám đốc Sở Du lịch TP HCM Nguyễn Thị Ánh Hoa nói tại cuộc họp Ban chỉ đạo chống Covid-19 TP HCM, trưa 30/1. Ngoài ra, khách lưu trú tại các khách sạn ở thành phố liên quan đến 2 tỉnh này có 155 người. Sở này đã rà soát, lập danh sách báo cáo kịp thời cho đơn vị chuyên môn xử lý.

Cảnh sát giao thông phát hiện nhiều kiểu che biển số

Cảnh sát giao thông phát hiện nhiều kiểu che biển số

25-12-2020 10:21:40 AM | Đã xem: 269 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

Qua tuần tra, CSGT phát hiện nhiều kiểu che biển số để tránh "phạt nguội", như dùng băng dính, kẹp giấy hoặc quân bài điều khiển bằng dây thép.

Ngân hàng Nhà nước lên tiếng việc Mỹ xác định 'Việt Nam thao túng tiền tệ'

Ngân hàng Nhà nước lên tiếng việc Mỹ xác định 'Việt Nam thao túng tiền tệ'

17-12-2020 05:36:29 AM | Đã xem: 209 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

Trong thông cáo vừa phát đi sáng 17/12, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định việc điều hành tỷ giá những năm qua chỉ nhằm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế không công bằng. Ngoài ra, chính sách này cũng sẽ tiếp tục được Việt Nam duy trì trong thời gian tới.

Cháy chung cư ở Hà Nội, cả trăm người tháo chạy

Cháy chung cư ở Hà Nội, cả trăm người tháo chạy

20-11-2020 11:27:35 AM | Đã xem: 315 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

Khói lửa bốc lên từ căn hộ tại toà nhà S1 tổ hợp chung cư Goldmark city 136, Hồ Tùng Mậu (Hà Nội) giữa trưa, khiến nhiều cư dân tháo chạy. Vụ cháy xảy ra lúc 12h30 ngày 20/11. Nghe tiếng báo động, cả trăm cư dân ở tòa nhà Goldmark city, trong đó có nhiều người già và trẻ nhỏ hốt hoảng theo thang bộ thoát ra ngoài.

Đừng chống thiên tai bằng lý thuyết!

Đừng chống thiên tai bằng lý thuyết!

04-11-2020 03:09:05 AM | Đã xem: 290 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

Dẫn chuyện ca sĩ Thủy Tiên làm từ thiện cứu trợ miền Trung, đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu (đoàn An Giang) nhấn mạnh tại phiên thảo luận của Quốc hội sáng 3-11: Thiên tai sẽ diễn ra dài dài, Việt Nam không thể dùng lòng tốt khắc phục hậu quả từ năm này sang năm khác, mà cần có chiến lược lâu bền làm giảm tổn thất nặng nề của bão lụt

Bão số 10 hướng vào Quảng Ngãi - Khánh Hòa

Bão số 10 hướng vào Quảng Ngãi - Khánh Hòa

04-11-2020 03:06:50 AM | Đã xem: 262 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

Bão số 10 dự báo đổ bộ các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa vào chiều 5-11. Miền Trung sẽ có mưa rất lớn

Cập nhật bầu cử Mỹ 2020: Ông Trump thắng West Virginia, Kentucky, ông Biden nhuộm đỏ Virginia, Vermont

Cập nhật bầu cử Mỹ 2020: Ông Trump thắng West Virginia, Kentucky, ông Biden nhuộm đỏ Virginia, Vermont

04-11-2020 02:10:25 AM | Đã xem: 311 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

Theo AP, Tổng thống Donald Trump đã có chiến thắng đầu tiên tại bang Kentucky, trong khi đó, ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden giành chiến thắng tại bang Vermont.

Bác sĩ Nhà Trắng: 'Trump đã âm tính nCoV nhiều ngày liền'

Bác sĩ Nhà Trắng: 'Trump đã âm tính nCoV nhiều ngày liền'

13-10-2020 04:14:21 AM | Đã xem: 280 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

Bác sĩ Sean Conley cho biết Tổng thống Trump đã có kết quả xét nghiệm âm tính nCoV trong nhiều ngày và "không gây lây nhiễm cho người khác". "Tôi có thể chia sẻ rằng ông ấy đã xét nghiệm âm tính trong nhiều ngày liền khi kiểm tra bằng bộ xét nghiệm nhanh Abbot BinaxNOW", bác sĩ Nhà Trắng Sean Conley cho biết trong bản ghi nhớ được công bố với truyền thông hôm 12/10, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đến bang Florida để nối lại chiến dịch vận động tranh cử.

Bão Nangka tăng cấp

Bão Nangka tăng cấp

13-10-2020 04:11:29 AM | Đã xem: 379 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

Tối 12/10, bão Nangka tăng một cấp, sức gió mạnh nhất 90 km/h (cấp 8-9), cách quần đảo Hoàng Sa 290 km về hướng Đông Đông Bắc.

Bộ Công an lấy ý kiến về mẫu thẻ căn cước công dân gắn chíp

Bộ Công an lấy ý kiến về mẫu thẻ căn cước công dân gắn chíp

13-10-2020 04:08:57 AM | Đã xem: 394 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

Bộ Công an đề xuất mẫu thẻ căn cước mới có tiếng Việt và tiếng Anh, mặt sau gắn chíp điện tử và mã QR. Việc lấy ý kiến người dân về mẫu thẻ căn cước mới được bắt đầu từ ngày 12/10 và diễn ra trong hai tháng, theo đại diện Bộ Công an.

Thảm họa sóng thần cổ đại giết chết 1/4 dân số Anh

Thảm họa sóng thần cổ đại giết chết 1/4 dân số Anh

18-07-2020 04:16:20 AM | Đã xem: 429 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

Các nhà khoa học phát hiện bằng chứng về một trận sóng thần cực mạnh phá hủy nước Anh vào năm 6200 trước Công nguyên ở vùng ven biển phía đông.

Bảo vật hơn 3.000 tuổi

Bảo vật hơn 3.000 tuổi

08-06-2020 03:32:59 AM | Đã xem: 588 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: THỜI SỰ

Trong lúc lên núi Đầu Rằm khai thác đá, người dân địa phương phát hiện chiếc bình gốm nằm trong hốc đá. Cuối năm 2018, bình gốm Đầu Rằm hay còn gọi là gốm Hoàng Tân được Thủ tướng công nhận là bảo vật quốc gia. Hiện vật đang được trưng bày ở Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh, được xác định có niên đại văn hóa Phùng Nguyên muộn, cách đây hơn 3.000 năm.

Các tin khác

1 2 3 ... 12 13 14  Trang sau
 
quạt công nghiệp, quạt hướng trục, quạt ly tâm, quạt nhựa composite, bơm hóa chất, bơm chìm, bơm ly tâm, bơm định lượng, bồn chứa hóa chất, ống nhựa composite, máy làm mát, thông gió, xử lý bụi, xử lý khí thải, bơm hoá chất super
RẺ, TỐT, UY TÍN, CHẤT LƯỢNG