Tin tức

danh mục sản phẩm

Tin mới

Liên kết Web

quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất superquạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super
Một loại quả thơm béo, bổ dưỡng bậc nhất thế giới: Là “thuốc quý”, giúp ngăn ngừa ung thư cực hiệu quả

Một loại quả thơm béo, bổ dưỡng bậc nhất thế giới: Là “thuốc quý”, giúp ngăn ngừa ung thư cực hiệu quả

27-11-2023 09:46:57 AM | Đã xem: 62 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Đây là một trong những loại quả bổ dưỡng và thơm ngon bậc nhất thế giới. Chúng không chỉ đem đến các lợi ích trong việc làm đẹp mà còn có nhiều tác dụng vô cùng tuyệt vời đối với cơ thể con người.

Nhân viên Apple thường lựa chọn đến Google sau khi rời công ty

Nhân viên Apple thường lựa chọn đến Google sau khi rời công ty

27-11-2023 09:18:13 AM | Đã xem: 32 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Theo một nghiên cứu gần đây của Switch On Business, nhân viên của Apple thường có xu hướng sang làm việc cho Google sau khi rời công ty. Nghiên cứu này được dựa trên các tài khoản của trang mạng LinkedIn, thường những tài khoảng trên LinkedIn có hiển thị đầy đủ những công ty hiện tại người đó đang làm hoặc những công ty trước đó họ đã từng làm qua. Nói chung nghiên cứu này vẫn có thể chưa chính xác 100% do có một số tài khoản ẩn thông tin cá nhân. Anh em xem thêm thông tin chi tiết bên dưới đây.

Tảng đá màu xanh biếc bí ẩn khiến các nhà khoa học đau đầu

Tảng đá màu xanh biếc bí ẩn khiến các nhà khoa học đau đầu

13-11-2023 04:13:05 PM | Đã xem: 137 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Các nhà khoa học gần như đi vào bế tắc trong việc giải mã tảng đá xanh biếc này trong nhiều năm.

Máy sấy bơm nhiệt tiết kiệm điện hiệu quả

Máy sấy bơm nhiệt tiết kiệm điện hiệu quả

23-10-2023 02:29:06 PM | Đã xem: 152 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Máy sấy bơm nhiệt Heatpumb là máy sấy được trang bị máy nén sử dụng khí gas trong môi trường áp suất cao để tạo ra luồng khí nóng giúp sấy khô quần áo hiệu quả và tiết kiệm điện.

BƠM HÓA CHẤT LY TÂM TỰ MỒI – NHÓM SE

BƠM HÓA CHẤT LY TÂM TỰ MỒI – NHÓM SE

23-10-2023 02:21:18 PM | Đã xem: 222 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Loại bơm: bơm ly tâm trục ngangliền trục Lưu lượng đạt đến: 260lit/min Cột áp đạt đến : 14.5mAq Công suất motor : 1/2HP đến 2HP Vật liệu bơm: FRPP/ PVDF Vật liệu bộ phận làm kín: NBR/ EDPM/ VITON Vật liệu seal: Carbon/Ceramic/ SSIC/ Teflon/ Hastelloy-c/ SUS316

Bảng tra dây đồng quấn biến áp

Bảng tra dây đồng quấn biến áp

20-10-2023 05:00:04 PM | Đã xem: 212 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Làm thế nào để tính được dòng tải Ampe chịu được trên mỗi loại dây đồng, cách tính như thế nào cho đúng. Tuy khá đơn giản nhưng nhiều ngươi không biết. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tính toán Dòng tải Ampe chịu trên các loại dây đồng loại tròn bạn có thể tham khảo.Từ đó bạn cũng có thể áp dụng cho nhiều loại dây khác để tính toán khi quấn biến áp hoặc quấn moto. Từ đó chọn được đúng dây dẫn để làm việc, Tránh trường hợp chọn thiếu khiến máy không đủ tải hoặc chọn dư thì chi phí sản xuất tăng lên vì giá thành dây đồng cũng không hề rẻ.

BƠM HÓA CHẤT LY TÂM TỰ MỒI – NHÓM SL

BƠM HÓA CHẤT LY TÂM TỰ MỒI – NHÓM SL

20-10-2023 04:55:28 PM | Đã xem: 209 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Loại bơm: bơm ly tâm trục ngang, trục rời Lưu lượng đạt đến: 960lit/min Cột áp đạt đến: 28mAq Công suất motor: 2HP đến 10HP Vật liệu bơm: FRPP/ CFRPP/ CPVC/ PVDF Vật liệu bộ phận làm kín: NBR/ EDPM/ VITON Vật liệu seal: Carbon/Ceramic/ SSIC/ Teflon/ Hastelloy-c/ SUS316

BƠM HÓA CHẤT LY TÂM TỰ MỒI - NHÓM LD

BƠM HÓA CHẤT LY TÂM TỰ MỒI - NHÓM LD

16-10-2023 11:34:42 AM | Đã xem: 211 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Loại bơm: bơm ly tâm trục ngang liền trục Lưu lượng đạt đến: 750lit/min Cột áp đạt đến: 26mAq Công suất motor: 1HP đến 5HP Vật liệu bơm: FRPP Vật liệu bộ phận làm kín: NBR/ EDPM/ VITON Vật liệu seal: Carbon/Ceramic/ SSIC/ Teflon/ Hastelloy-c/ SUS316

Giới thiệu chi tiết lắp đặt máy bơm đúng cách

Giới thiệu chi tiết lắp đặt máy bơm đúng cách

16-10-2023 11:31:55 AM | Đã xem: 200 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Các dòng bơm công nghiệp công suất cao, công suất lớn, bền bỉ hiệu quả với các ứng dụng sẽ lắp đặt khó khăn hơn các sản phẩm máy bơm dân dụng công suất nhỏ. Do đó, đối với các dây chuyền sản xuất yêu cầu người dùng càng phải lưu ý hơn về cách lắp đặt máy bơm. Máy bơm các loại bao gồm bơm nước, bơm hóa chất,bơm ly tâm, bơm trục đứng, bơm định lượng, bơm màng,... mỗi loại máy bơm lại có các ứng dụng khác nhau trong các lĩnh vực bơm khác nhau và cần lắp đặt bơm đúng cách nếu muốn có hiệu quả sử dụng cao nhất. Vậy cách lắp đặt máy bơm nói chung như thế nào và cần lưu ý những gì? Cùng chúng tôi tìm hiểu trong bài viết này nhé!

BƠM HÓA CHẤT LY TÂM TỰ MỒI SD 40012H

BƠM HÓA CHẤT LY TÂM TỰ MỒI SD 40012H

02-10-2023 12:19:53 PM | Đã xem: 284 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Loại bơm: bơm ly tâm trục ngang liền trục Lưu lượng đạt đến: 900lit/min Cột áp đạt đến: 26.5mAq Công suất motor: 1HP đến 7.5HP Vật liệu bơm: FRPP/ CFRPP/ CPVC/ PVDF Vật liệu bộ phận làm kín: NBR/ EDPM/ VITON Vật liệu seal: Carbon/Ceramic/ SSIC/ Teflon/ Hastelloy-c/ SUS316

Những sai lầm lắp đặt điều hoà gây tốn điện, nhanh hỏng

Những sai lầm lắp đặt điều hoà gây tốn điện, nhanh hỏng

25-09-2023 05:15:50 PM | Đã xem: 170 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Điều hòa không khí đã ngày càng phổ biến, trở thành thiết bị không thể thiếu trong các văn phòng và hộ gia đình. Tuy nhiên, với những sai lầm khi lắp đặt và sử dụng điều hoà sẽ khiến cho giảm độ bền, tốn điện và thậm chí ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Cách tiết kiệm điện hiệu quả nhờ vật liệu cách nhiệt

Cách tiết kiệm điện hiệu quả nhờ vật liệu cách nhiệt

23-09-2023 02:59:19 PM | Đã xem: 243 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Theo tính toán của các kiến trúc sư, sử dụng vật liệu cách nhiệt có thể giúp giảm 20-30% chi phí điện năng cho các công trình, tòa nhà.

Top 10 động cơ ô tô tốt nhất năm 2021

Top 10 động cơ ô tô tốt nhất năm 2021

01-09-2023 05:51:58 PM | Đã xem: 245 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Như mọi năm, WardsAuto công bố bản danh sách top 10 động cơ và hệ thống động lực được đánh giá là tốt nhất năm 2021.

Hiểm họa khôn lường khi 1 lít nước tồn tại lên tới 12.000 vi hạt nhựa

Hiểm họa khôn lường khi 1 lít nước tồn tại lên tới 12.000 vi hạt nhựa

08-08-2023 10:33:25 AM | Đã xem: 221 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Theo một nghiên cứu cho thấy, trong một lít nước có tới 12.000 vi hạt nhựa. Đây là một bi kịch mới khi vi hạt nhựa trong đại dương nhiều hơn số sao trong vũ trụ.

Nhận Diện “Bệnh” Và Cách Sửa Máy Bơm Hiệu Quả

Nhận Diện “Bệnh” Và Cách Sửa Máy Bơm Hiệu Quả

26-07-2023 04:05:59 PM | Đã xem: 305 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Việc nhận diện ra lỗi và sửa máy bơm là một trong những kiến thức quan trọng mà mỗi người đều nên tự “dắt túi” cho mình. Đối với những nơi có cấp nguồn nước yếu, không ổn định, việc trang bị một chiếc máy bơm nước cho gia đình là rất cần thiết. Tuy nhiên, cũng tương tự như những thiết bị điện cơ khác, sau một thời gian dài sử dụng, máy cũng sẽ gặp một số trục trặc kỹ thuật gây ảnh hưởng đến việc sử dụng.

Hướng dẫn chọn máy bơm & lắp đặt máy bơm nước tăng áp cho máy giặt

Hướng dẫn chọn máy bơm & lắp đặt máy bơm nước tăng áp cho máy giặt

26-07-2023 03:59:06 PM | Đã xem: 313 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Máy giặt nhà bạn lắp đặt xong mà không chạy, không hoạt động hoặc không quay, báo lỗi.... Nguyên nhân có thể do nước cấp vào không đủ áp lực? Áp lực nước yếu?... Lúc này chúng ta cần phải cấp cho nó 1 nguồn áp lực cao hơn, để máy giặt có thể tự động chạy được.

Tàn tích Machu Picchu của người Inca ẩn chứa bí mật gì?

Tàn tích Machu Picchu của người Inca ẩn chứa bí mật gì?

17-07-2023 03:43:26 PM | Đã xem: 285 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Thành phố Machu Picchu được xây dựng hơn 500 năm trước và ngay cả trong khu vực dễ xảy ra động đất, nó vẫn đứng vững. Điều đặc biệt hơn là những khối đá ở đây được xếp chồng lên nhau hoàn hảo đến mức khó tin, thậm chí không thể nhét một tấm thẻ ATM vào giữa các viên đá

Những mẫu ô tô nào có cơ hội được giảm trước bạ 50% tại thị trường Việt?

Những mẫu ô tô nào có cơ hội được giảm trước bạ 50% tại thị trường Việt?

08-06-2023 11:45:41 AM | Đã xem: 263 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Chính phủ vừa có văn bản chấp thuận gửi Bộ Tài chính về đề xuất giảm 50% phí trước bạ đối với ô tô sản xuất trong nước được xem là giải pháp cần thiết để vực dậy thị trường ô tô trong nước đang có dấu hiệu lao dốc và ảm đạm thời gian qua. Với chính sách này, sẽ có nhiều mẫu xe được lắp ráp trong nước được hưởng ưu đãi thời gian tới.

Nhật thực lai hiếm gặp 20-4: Việt Nam sẽ thấy "khuôn mặt thứ 3"

Nhật thực lai hiếm gặp 20-4: Việt Nam sẽ thấy "khuôn mặt thứ 3"

18-04-2023 03:20:31 PM | Đã xem: 306 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

"Nhật thực lai" xảy ra khi các khu vực nằm ở dải trung tâm đường đi nhật thực nhìn thấy hai "khuôn mặt" khác nhau của Mặt trời hóa đen.

Các tin khác

1 2 3 ... 14 15 16  Trang sau
 
quạt công nghiệp, quạt hướng trục, quạt ly tâm, quạt nhựa composite, bơm hóa chất, bơm chìm, bơm ly tâm, bơm định lượng, bồn chứa hóa chất, ống nhựa composite, máy làm mát, thông gió, xử lý bụi, xử lý khí thải, bơm hoá chất super
RẺ, TỐT, UY TÍN, CHẤT LƯỢNG