Tin tức

danh mục sản phẩm

Liên kết Web

TIN HAY ĐỌC

quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất superquạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super
Tại sao biến đổi khí hậu làm nước biển dâng, mà những bãi biển này không chìm lại còn mở rộng ra?

Tại sao biến đổi khí hậu làm nước biển dâng, mà những bãi biển này không chìm lại còn mở rộng ra?

14-05-2022 05:10:13 AM | Đã xem: 64 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Những bức ảnh được chụp từ vệ tinh cách nhau 90 năm. Và trong suốt quá trình đó những bãi biển này không có hoạt động bồi đắp hay cải tạo đáng kể từ con người. "Biến đổi khí hậu không có thật", "Trái đất không ấm lên" và "nước biển không dâng cao hơn", đó là những gì mà bạn hay thấy trong chủ đề thảo luận của những nhóm hoài nghi phủ nhận biến đổi khí hậu.

Bơm ly tâm

Bơm ly tâm

21-04-2022 10:54:26 AM | Đã xem: 88 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Bơm ly tâm là loại máy thủy lực cánh dẫn, nhờ bánh công tác (cánh quạt) cơ năng của máy chuyển sang năng lượng thủy động của dòng ra, cụ thể đó là tích số của 4 thông số: lưu lượng (Q), cột áp (H), trọng lượng riêng của chất lỏng (ρ) và gia tốc trọng lực nơi đặt máy (g).

Những quả bom hạt nhân nguy hiểm nhất thế giới

Những quả bom hạt nhân nguy hiểm nhất thế giới

21-04-2022 10:51:09 AM | Đã xem: 88 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Từ khi được phát minh, bom hạt nhân đã nhanh chóng trở thành loại vũ khí có sức phá hoại khủng khiếp nhất, trực tiếp đe dọa đến sự tồn vong của loài người.

Kinh nghiệm trồng màu tiết kiệm điện, nước hiệu quả

Kinh nghiệm trồng màu tiết kiệm điện, nước hiệu quả

07-04-2022 04:23:39 AM | Đã xem: 148 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Ông Nguyễn Văn Thắng ngụ ấp Lạc Hòa, xã Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh là một điển hình trong việc áp dụng hiệu quả mô hình trồng màu vừa tiết kiệm điện, vừa tiết kiệm nước cho thu nhập cao.

Công suất tiêu thụ của các thiết bị điện trong gia đình

Công suất tiêu thụ của các thiết bị điện trong gia đình

04-03-2022 10:30:21 AM | Đã xem: 135 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Để giúp người dùng nắm rõ về công suất tiêu thụ trong gia đình mình. Chúng tôi đã liệt kê công suất của các thiết bị hay dùng trong gia đình ở dưới đây. Mời quý bạn đọc tham khảo:

Mẹo tiết kiệm nhiên liệu cho xe máy khi giá xăng tăng mạnh

Mẹo tiết kiệm nhiên liệu cho xe máy khi giá xăng tăng mạnh

03-03-2022 08:56:11 AM | Đã xem: 137 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Giá xăng tăng nhưng nếu người điều khiển xe máy vận dụng những cách dưới đây sẽ tiết kiệm nhiên liệu, giảm chi phí đáng kể.

VinFast đồng tổ chức cuộc thi video xe điện toàn cầu

VinFast đồng tổ chức cuộc thi video xe điện toàn cầu

24-02-2022 01:36:53 AM | Đã xem: 164 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Cuộc thi sáng tạo video toàn cầu “Go Boundless - Bứt phá mọi giới hạn” với mục tiêu truyền cảm hứng chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện do VinFast hợp tác cùng trường đào tạo kỹ năng Nas Academy tổ chức vừa khởi động.

Nguyên tắc hoạt động của máy bơm định lượng

Nguyên tắc hoạt động của máy bơm định lượng

08-01-2022 11:39:23 AM | Đã xem: 248 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Máy bơm định lượng là một loại thiết bị bơm chuyển tích cực, được thiết kế để bơm hóa chất hoặc các chất khác vào nước, khí hoặc hơi nước. Máy bơm định lượng hóa chất thường nhỏ, có tốc độ dòng chảy cực kỳ chính xác, giúp kiểm soát tối đa. Chúng là bộ phận trung tam của hệ thống thiết bị định lượng tíc hợp được tạo ra để phân tán hóa chất tự động. Thiết bị này được ứng dụng trong nhiều ngành nghề: công nghiệp, xử lý nước thải đến chế biến thực phẩm. Ngoài ra, chiếc máy bơm định

Hạt giống Việt Nam được đưa lên trồng trên vũ trụ

Hạt giống Việt Nam được đưa lên trồng trên vũ trụ

19-04-2021 12:00:53 PM | Đã xem: 627 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Khoảng 10 gram hạt giống thảo mộc mọc tự nhiên có giá trị dược liệu đã được Việt Nam sẽ được đóng gói gửi lên Trạm vũ trụ ISS.

Bất ngờ với cấu hình "lỗi thời" trên robot khám phá sao Hỏa của NASA

Bất ngờ với cấu hình "lỗi thời" trên robot khám phá sao Hỏa của NASA

03-03-2021 05:53:25 PM | Đã xem: 723 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Có nhiệm vụ khám phá sao Hỏa, robot Perseverance của NASA tưởng như sẽ được trang bị một cấu hình hết sức mạnh mẽ để xử lý nhanh các tác vụ, nhưng sự thật không phải như vậy.

Thủ tướng yêu cầu mua vaccine Covid-19 trong quý I

Thủ tướng yêu cầu mua vaccine Covid-19 trong quý I

30-01-2021 10:21:06 AM | Đã xem: 675 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế trình phương án mua vaccine Covid-19 trong quý I/2021, để sớm đảm bảo sức khỏe cho người dân. Chiều 29/1, ngay sau khi kết thúc ngày làm việc thứ 5 của Đại hội XIII, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc triệu tập cuộc họp tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình về công tác phòng, chống Covid-19.

Lưu ý những gì khi chọn công suất máy bơm cho hồ cá?

Lưu ý những gì khi chọn công suất máy bơm cho hồ cá?

25-12-2020 10:50:12 AM | Đã xem: 704 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Máy bơm hồ cá - một trong những công cụ đắc lực hỗ trợ người sử dụng trong quá trình lọc nước tốt nhất cũng như là động lực giúp cá cảnh có thể phát triển tốt nhất. Vậy khi chọn công suất máy bơm cho hồ cá, bạn cần phải chú ý những gì?

Những điều các bạn chưa biết về bơm hóa chất bánh răng

Những điều các bạn chưa biết về bơm hóa chất bánh răng

25-12-2020 10:44:50 AM | Đã xem: 691 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Bơm hóa chất bánh răng cũng như các loại máy bơm thông thường, được sử dụng với mục đích bơm truyền chất lỏng. Tuy nhiên, bơm bánh răng có nhiều đặc điểm khác biệt so với các loại máy bơm khác, cũng chính vì thế bơm bánh răng có nhiều ứng dụng hơn các loại máy bơm thông thường không phải ai cũng biết.

Làm Thế Nào Để Thiết Lập Máy Bơm Định Lượng Hóa Chất

Làm Thế Nào Để Thiết Lập Máy Bơm Định Lượng Hóa Chất

25-12-2020 10:41:55 AM | Đã xem: 642 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Đột quỵ tuổi 20

Đột quỵ tuổi 20

17-12-2020 05:46:21 AM | Đã xem: 736 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Đột quỵ não có thể xảy ra với bất cứ ai, bất cứ tuổi nào. Việc tuyên truyền phòng chống đột quỵ, các nghiên cứu đa trung tâm nếu trở thành hành động thường quy sẽ giúp chính phủ đưa ra các khuyến cáo sát với thực tế sức khỏe cộng đồng. Tôi mong mỗi tỉnh thành, đặc biệt ở vùng xa vùng sâu, sẽ có các trung tâm đột quỵ. Hay như việc cần nhất hiện nay là đổi mới toàn diện hệ thống xe cấp cứu từ trang thiết bị đến kiến thức của nhân viên y tế trong tiếp cận bệnh nhân đột quỵ.

Bắt đầu tiêm thử nghiệm vaccine Covid-19 Việt Nam

Bắt đầu tiêm thử nghiệm vaccine Covid-19 Việt Nam

17-12-2020 05:38:08 AM | Đã xem: 672 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Cuộc tiêm thử nghiệm tiến hành tại Học viện Quân y, Hà Nội. Ba tình nguyện viên thử nghiệm có mặt từ sáng sớm, ở phòng riêng, không lộ danh tính. Họ được chọn trong hơn 200 người đăng ký tham gia thử nghiệm vaccine Nanocovax, đã được xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, đảm bảo các tiêu chuẩn.

7 loại thực phẩm giúp bạn trông trẻ trung hơn tức thì

7 loại thực phẩm giúp bạn trông trẻ trung hơn tức thì

07-09-2020 04:45:28 AM | Đã xem: 716 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Với công dụng giúp làn da tươi trẻ, mái tóc bóng mượt cho đến hàm răng trắng như ngọc, những loại thực phẩm này xứng đáng đứng vào danh sách yêu thích của các tín đồ làm đẹp.

Ung thư đại trực tràng: Triệu chứng, nguyên nhân và cách phòng tránh

Ung thư đại trực tràng: Triệu chứng, nguyên nhân và cách phòng tránh

29-08-2020 10:46:47 AM | Đã xem: 705 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Ung thư đại trực tràng là một bệnh ung thư phổ biến ở cả nam giới và phụ nữ với tỷ lệ tử vong cao thứ hai trong các loại ung thư ở Mỹ.

Vì sao nước ở Thái Bình Dương và Đại Tây Dương lại tách làm đôi?

Vì sao nước ở Thái Bình Dương và Đại Tây Dương lại tách làm đôi?

29-08-2020 10:32:12 AM | Đã xem: 1022 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Ranh giới giữa hai vùng nước có sự riêng biệt tới mức thậm chí cả đặc tính sinh học và vật lý cũng khác nhau. Chúng gọi là vùng đệm của đại dương. Các chuyên gia gọi đó là Halocline - hiện tượng làm ranh giới giữa các vùng nước có độ mặn khác nhau. Hiện tượng này xuất hiện khi độ mặn giữa các biển hay đại dương chênh nhau ít nhất 5 lần.

5 mẹo hay khi dùng ứng dụng Calculator trên iPhone

5 mẹo hay khi dùng ứng dụng Calculator trên iPhone

15-06-2020 11:11:21 AM | Đã xem: 804 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Hầu hết người dùng iPhone đều biết đến ứng dụng máy tính (Calculator) tích hợp trên thiết bị của mình, thế nhưng, không phải ai cũng biết một số mẹo sử dụng ứng dụng này, giúp tiết kiệm thời gian.

Các tin khác

1 2 3 ... 12 13 14  Trang sau
 
quạt công nghiệp, quạt hướng trục, quạt ly tâm, quạt nhựa composite, bơm hóa chất, bơm chìm, bơm ly tâm, bơm định lượng, bồn chứa hóa chất, ống nhựa composite, máy làm mát, thông gió, xử lý bụi, xử lý khí thải, bơm hoá chất super
RẺ, TỐT, UY TÍN, CHẤT LƯỢNG