Tin tức

danh mục sản phẩm

Tin mới

Liên kết Web

quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất superquạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super
Nhật Bản mất liên lạc với tàu đổ bộ mặt trăng thương mại

Nhật Bản mất liên lạc với tàu đổ bộ mặt trăng thương mại

26-04-2023 10:56:45 AM | Đã xem: 32 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Công ty iSpace mất liên lạc với tàu đổ bộ Hakuto-R sau khi tàu tìm cách hạ cánh xuống Mặt Trăng hôm 25/4.

Nhật thực lai hiếm gặp 20-4: Việt Nam sẽ thấy "khuôn mặt thứ 3"

Nhật thực lai hiếm gặp 20-4: Việt Nam sẽ thấy "khuôn mặt thứ 3"

18-04-2023 03:20:31 PM | Đã xem: 68 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

"Nhật thực lai" xảy ra khi các khu vực nằm ở dải trung tâm đường đi nhật thực nhìn thấy hai "khuôn mặt" khác nhau của Mặt trời hóa đen.

Châu Âu - Nhật Bản chụp trực tiếp hành tinh gấp 5.000 lần Trái đất, có nước

Châu Âu - Nhật Bản chụp trực tiếp hành tinh gấp 5.000 lần Trái đất, có nước

18-04-2023 03:18:37 PM | Đã xem: 51 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Tàu vũ trụ Gaia trong quá trình làm nhiệm vụ lập bản đồ Milky Way (Ngân Hà, tức thiên hà chứa Trái đất) đã phát hiện ra một "đường gấp khúc" trong chuyển động của một ngôi sao mang tên HIP-99770, cho thấy nó có thể bị tác động bởi một vật thể khổng lồ nào đó.

Cách sử dụng máy bơm nước tự mồi

07-04-2023 03:09:13 PM | Đã xem: 73 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Chuẩn bị trước khi khởi động máy bơm tự mồi - Đầu tiên, loại bỏ tất cả các mảnh vụn trong bể hút của máy bơm tự mồi, chẳng hạn như cỏ rác, vật chắc, bao bịch nilong, vải vụn, dây kim loại, v.v. Khi máy bơm đang chạy, cần thực hiện các biện pháp để ngăn chặn các mảnh vụn mới lọt vào bể hút của máy bơm.

Cách sử dụng máy bơm nước gia đình

Cách sử dụng máy bơm nước gia đình

07-04-2023 03:00:24 PM | Đã xem: 106 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Máy bơm nước là thiết bị mà hầu hết gia đình nào cũng sử dụng. Vậy cần sử dụng máy bơm nước như thế nào để máy hoạt động bền bỉ và hiệu quả nhất? Điện máy XANH sẽ hướng dẫn các bạn trong bài viết dưới đây.

Địa chỉ cung cấp máy bơm hoá chất giá rẻ?

Địa chỉ cung cấp máy bơm hoá chất giá rẻ?

02-03-2023 09:16:43 PM | Đã xem: 195 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Với nhiều năm kinh nghiệm trong nhập khẩu, phân phối các dòng máy bơm nước Công ty bơm hoá chất Nam Lập tự hào là đơn vị uy tín cung cấp máy bơm hóa chất nhập khẩu chính hãng. Gọi ngay cho Công ty bơm hoá chất Nam Lập, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp chúng tôi sẵn sàng phục vụ quý khách hàng một cách chu đáo và nhiệt tình nhất.

Tại sao cần trang bị máy bơm nước pccc cho hệ thống PCCC?

Tại sao cần trang bị máy bơm nước pccc cho hệ thống PCCC?

02-02-2023 11:33:23 AM | Đã xem: 175 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Máy bơm nước pccc – Như chúng ta đã biết, tình trạng các vụ cháy nổ những năm gần đây ngày càng nhiều, đặc biệt là vào những mùa hanh khô nắng nóng. Các vụ cháy nổ xảy ra thường kéo theo nhiều hệ quả ảnh nghiêm trọng đến tính mạng con người cũng như tài sản vật chất đi kèm.

Sự cố máy bơm định lượng bị nóng khi sử dụng

Sự cố máy bơm định lượng bị nóng khi sử dụng

02-02-2023 11:27:11 AM | Đã xem: 183 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Bơm định lượng hóa chất thường có cấu tạo rất nhỏ gọn, dễ dàng di chuyển và thuận tiện trong quá trình sử dụng. Vật liệu cấu tạo của bơm định lượng hóa chất rất đa dạng từ thân Nhựa PP, thân Nhựa PVDF hoặc thân Inox SS316; màng bơm từ Santo, Buna, Teflon, Cao su, Neoprene,…v.v…

Kích thước, cấu tạo của máy bơm màng hút hóa chất

Kích thước, cấu tạo của máy bơm màng hút hóa chất

28-01-2023 05:37:19 PM | Đã xem: 168 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Cổng kết nối của bơm màng với ống dẫn chất lỏng Thân bơm hay còn gọi là buồng bơm Màng bơm và van bi bơm, đế van bơm Bộ phận van khí

Tìm hiểu máy bơm màng khí nén bơm hóa chất

Tìm hiểu máy bơm màng khí nén bơm hóa chất

28-01-2023 05:29:04 PM | Đã xem: 195 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Sinh viên làm mặt nạ thông minh chẩn đoán bệnh da mặt

Sinh viên làm mặt nạ thông minh chẩn đoán bệnh da mặt

07-01-2023 04:03:04 PM | Đã xem: 191 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Nhóm sinh viên tại TP HCM tạo mặt nạ có thể chẩn đoán bệnh trên da mặt nhờ ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và tích hợp thiết bị phát sóng siêu âm. Theo Nguyễn Huỳnh Như, sinh viên Đại học Kinh tế TP HCM, trưởng dự án EtecMask, nhóm sử dụng vật liệu nhựa PP (polypropylen) có nguồn gốc từ bột gạo, ngô để làm mặt nạ. Bên trong các lớp mặt nạ chứa thiết bị quét da mặt bằng sóng siêu âm.

Vệ tinh 2.450 kg của NASA sắp rơi xuống Trái Đất

Vệ tinh 2.450 kg của NASA sắp rơi xuống Trái Đất

07-01-2023 03:48:53 PM | Đã xem: 196 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Quân đội Mỹ dự đoán vệ tinh Kho Bức xạ Trái Đất (ERBS) sẽ rơi trở lại khí quyển lúc khoảng 6h40 ngày 9/1 (giờ Hà Nội).

Bơm hóa chất là gì?

Bơm hóa chất là gì?

16-12-2022 10:07:37 AM | Đã xem: 225 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Máy bơm hóa chất là một thiết bị được thiết kế để bơm, chuyển hoặc lưu trữ hóa chất. Máy bơm được làm bằng vật liệu chống ăn mòn để nó có thể chịu được chất lỏng mài mòn như dầu, nhiên liệu, axit, dung môi, sơn,..

'Bệnh truyền nhiễm vẫn là thách thức y tế năm 2023'

'Bệnh truyền nhiễm vẫn là thách thức y tế năm 2023'

16-12-2022 10:04:22 AM | Đã xem: 234 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Sở Y tế TP HCM dự báo năm 2023, bệnh truyền nhiễm và các dịch bệnh mới nổi vẫn là thách thức lớn với ngành y, đòi hỏi tiếp tục nhiều biện pháp ứng phó. Nội dung này được Giám đốc Sở Y tế TP HCM Tăng Chí Thượng đề cập trong văn bản gửi các cơ sở y tế trên địa bàn để định hướng hoạt động trọng tâm của ngành trong năm tới, ngày 15/12.

5 kinh nghiệm học tiếng Anh cho người mới bắt đầu

5 kinh nghiệm học tiếng Anh cho người mới bắt đầu

21-11-2022 04:30:02 PM | Đã xem: 693 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Nếu quá nôn nóng, chuyển chỗ học liên tục hoặc mua quá nhiều tài liệu mà không học hết, bạn sẽ gặp phản ứng ngược, khiến trình độ "giẫm chân tại chỗ".

Chuyên Phân Phối Máy Bơm Hóa Chất Chính Hãng

Chuyên Phân Phối Máy Bơm Hóa Chất Chính Hãng

31-10-2022 02:38:09 PM | Đã xem: 222 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Máy bơm hóa chất là thiết bị không thể nào thiếu trong tất cả các ngành công nghiệp. Máy bơm bơm hóa chất có nhiều thương hiệu khác nhau, bơm nhiều loại hóa chất.

Cấu tạo của máy bơm hóa chất

Cấu tạo của máy bơm hóa chất

31-10-2022 02:32:43 PM | Đã xem: 226 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Máy bơm hóa chất có cấu tạo đơn giản gần giống như máy bơm nước, là dạng máy bơm ly tâm nằm ngang hoặc thẳng đứng. Sự khác nhau giữa máy bơm nước và máy bơm hóa chất là: Máy bơm hóa chất vừa có thể dùng bơm nước vừa có thể sử dụng bơm các loại hóa chất, còn máy bơm nước thì chỉ được sử dụng để bơm nước.

BẢNG GIÁ MÁY BƠM HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP

BẢNG GIÁ MÁY BƠM HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP

31-10-2022 02:28:58 PM | Đã xem: 215 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

BẢNG GIÁ MÁY BƠM HÓA CHẤT CÔNG NGHIỆP

Top 10 lý thuyết về không gian và người ngoài Trái đất sẽ khiến bạn cảm thấy sốc

Top 10 lý thuyết về không gian và người ngoài Trái đất sẽ khiến bạn cảm thấy sốc

20-10-2022 11:35:28 AM | Đã xem: 235 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Từ những giả thuyết đáng ngờ về vụ nổ Big Bang cho đến những suy đoán bùng nổ về người ngoài hành tinh, những lý thuyết thực sự sẽ khiến bạn có một cái nhìn hoàn toàn mới về không gian và vũ trụ.

[Infograpic] Cách sử dụng đồ điện tử, điện lạnh tiết kiệm điện cho gia đình

[Infograpic] Cách sử dụng đồ điện tử, điện lạnh tiết kiệm điện cho gia đình

20-10-2022 11:31:25 AM | Đã xem: 212 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Cùng thao khảo những gợi ý dưới đây để sử dụng đồ điện tử, điện lạnh tiết kiệm điện cho gia đình.

Các tin khác

1 2 3 ... 14 15 16  Trang sau
 
quạt công nghiệp, quạt hướng trục, quạt ly tâm, quạt nhựa composite, bơm hóa chất, bơm chìm, bơm ly tâm, bơm định lượng, bồn chứa hóa chất, ống nhựa composite, máy làm mát, thông gió, xử lý bụi, xử lý khí thải, bơm hoá chất super
RẺ, TỐT, UY TÍN, CHẤT LƯỢNG