Tin tức

danh mục sản phẩm

Liên kết Web

quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất superquạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super
Nguyên tắc hoạt động của máy bơm định lượng

Nguyên tắc hoạt động của máy bơm định lượng

08-01-2022 11:39:23 AM | Đã xem: 42 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Máy bơm định lượng là một loại thiết bị bơm chuyển tích cực, được thiết kế để bơm hóa chất hoặc các chất khác vào nước, khí hoặc hơi nước. Máy bơm định lượng hóa chất thường nhỏ, có tốc độ dòng chảy cực kỳ chính xác, giúp kiểm soát tối đa. Chúng là bộ phận trung tam của hệ thống thiết bị định lượng tíc hợp được tạo ra để phân tán hóa chất tự động. Thiết bị này được ứng dụng trong nhiều ngành nghề: công nghiệp, xử lý nước thải đến chế biến thực phẩm. Ngoài ra, chiếc máy bơm định

Hạt giống Việt Nam được đưa lên trồng trên vũ trụ

Hạt giống Việt Nam được đưa lên trồng trên vũ trụ

19-04-2021 12:00:53 PM | Đã xem: 461 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Khoảng 10 gram hạt giống thảo mộc mọc tự nhiên có giá trị dược liệu đã được Việt Nam sẽ được đóng gói gửi lên Trạm vũ trụ ISS.

Bất ngờ với cấu hình "lỗi thời" trên robot khám phá sao Hỏa của NASA

Bất ngờ với cấu hình "lỗi thời" trên robot khám phá sao Hỏa của NASA

03-03-2021 05:53:25 PM | Đã xem: 568 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Có nhiệm vụ khám phá sao Hỏa, robot Perseverance của NASA tưởng như sẽ được trang bị một cấu hình hết sức mạnh mẽ để xử lý nhanh các tác vụ, nhưng sự thật không phải như vậy.

Thủ tướng yêu cầu mua vaccine Covid-19 trong quý I

Thủ tướng yêu cầu mua vaccine Covid-19 trong quý I

30-01-2021 10:21:06 AM | Đã xem: 524 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế trình phương án mua vaccine Covid-19 trong quý I/2021, để sớm đảm bảo sức khỏe cho người dân. Chiều 29/1, ngay sau khi kết thúc ngày làm việc thứ 5 của Đại hội XIII, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc triệu tập cuộc họp tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình về công tác phòng, chống Covid-19.

Lưu ý những gì khi chọn công suất máy bơm cho hồ cá?

Lưu ý những gì khi chọn công suất máy bơm cho hồ cá?

25-12-2020 10:50:12 AM | Đã xem: 572 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Máy bơm hồ cá - một trong những công cụ đắc lực hỗ trợ người sử dụng trong quá trình lọc nước tốt nhất cũng như là động lực giúp cá cảnh có thể phát triển tốt nhất. Vậy khi chọn công suất máy bơm cho hồ cá, bạn cần phải chú ý những gì?

Những điều các bạn chưa biết về bơm hóa chất bánh răng

Những điều các bạn chưa biết về bơm hóa chất bánh răng

25-12-2020 10:44:50 AM | Đã xem: 550 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Bơm hóa chất bánh răng cũng như các loại máy bơm thông thường, được sử dụng với mục đích bơm truyền chất lỏng. Tuy nhiên, bơm bánh răng có nhiều đặc điểm khác biệt so với các loại máy bơm khác, cũng chính vì thế bơm bánh răng có nhiều ứng dụng hơn các loại máy bơm thông thường không phải ai cũng biết.

Làm Thế Nào Để Thiết Lập Máy Bơm Định Lượng Hóa Chất

Làm Thế Nào Để Thiết Lập Máy Bơm Định Lượng Hóa Chất

25-12-2020 10:41:55 AM | Đã xem: 503 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Đột quỵ tuổi 20

Đột quỵ tuổi 20

17-12-2020 05:46:21 AM | Đã xem: 563 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Đột quỵ não có thể xảy ra với bất cứ ai, bất cứ tuổi nào. Việc tuyên truyền phòng chống đột quỵ, các nghiên cứu đa trung tâm nếu trở thành hành động thường quy sẽ giúp chính phủ đưa ra các khuyến cáo sát với thực tế sức khỏe cộng đồng. Tôi mong mỗi tỉnh thành, đặc biệt ở vùng xa vùng sâu, sẽ có các trung tâm đột quỵ. Hay như việc cần nhất hiện nay là đổi mới toàn diện hệ thống xe cấp cứu từ trang thiết bị đến kiến thức của nhân viên y tế trong tiếp cận bệnh nhân đột quỵ.

Bắt đầu tiêm thử nghiệm vaccine Covid-19 Việt Nam

Bắt đầu tiêm thử nghiệm vaccine Covid-19 Việt Nam

17-12-2020 05:38:08 AM | Đã xem: 534 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Cuộc tiêm thử nghiệm tiến hành tại Học viện Quân y, Hà Nội. Ba tình nguyện viên thử nghiệm có mặt từ sáng sớm, ở phòng riêng, không lộ danh tính. Họ được chọn trong hơn 200 người đăng ký tham gia thử nghiệm vaccine Nanocovax, đã được xét nghiệm kiểm tra sức khỏe, đảm bảo các tiêu chuẩn.

7 loại thực phẩm giúp bạn trông trẻ trung hơn tức thì

7 loại thực phẩm giúp bạn trông trẻ trung hơn tức thì

07-09-2020 04:45:28 AM | Đã xem: 585 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Với công dụng giúp làn da tươi trẻ, mái tóc bóng mượt cho đến hàm răng trắng như ngọc, những loại thực phẩm này xứng đáng đứng vào danh sách yêu thích của các tín đồ làm đẹp.

Ung thư đại trực tràng: Triệu chứng, nguyên nhân và cách phòng tránh

Ung thư đại trực tràng: Triệu chứng, nguyên nhân và cách phòng tránh

29-08-2020 10:46:47 AM | Đã xem: 568 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Ung thư đại trực tràng là một bệnh ung thư phổ biến ở cả nam giới và phụ nữ với tỷ lệ tử vong cao thứ hai trong các loại ung thư ở Mỹ.

Vì sao nước ở Thái Bình Dương và Đại Tây Dương lại tách làm đôi?

Vì sao nước ở Thái Bình Dương và Đại Tây Dương lại tách làm đôi?

29-08-2020 10:32:12 AM | Đã xem: 822 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Ranh giới giữa hai vùng nước có sự riêng biệt tới mức thậm chí cả đặc tính sinh học và vật lý cũng khác nhau. Chúng gọi là vùng đệm của đại dương. Các chuyên gia gọi đó là Halocline - hiện tượng làm ranh giới giữa các vùng nước có độ mặn khác nhau. Hiện tượng này xuất hiện khi độ mặn giữa các biển hay đại dương chênh nhau ít nhất 5 lần.

5 mẹo hay khi dùng ứng dụng Calculator trên iPhone

5 mẹo hay khi dùng ứng dụng Calculator trên iPhone

15-06-2020 11:11:21 AM | Đã xem: 663 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Hầu hết người dùng iPhone đều biết đến ứng dụng máy tính (Calculator) tích hợp trên thiết bị của mình, thế nhưng, không phải ai cũng biết một số mẹo sử dụng ứng dụng này, giúp tiết kiệm thời gian.

Suốt ngày phải sửa xe cho vợ, ông chồng đảm đang phát minh ra công cụ đa năng siêu tiện lợi

Suốt ngày phải sửa xe cho vợ, ông chồng đảm đang phát minh ra công cụ đa năng siêu tiện lợi

15-06-2020 10:47:26 AM | Đã xem: 697 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Một dụng cụ đa năng có thể thay thế gần như toàn bộ các đồ nghề dụng cụ lỉnh kỉnh trong nhà là điều hầu như ông chồng nào cũng mơ ước. Nhất là với Michael Newman khi anh thường xuyên phải sửa chữa xe cho vợ.

Những sinh vật bí ẩn trên Trái đất khiến giới khoa học đau đầu vì không thể phân loại cho chúng

Những sinh vật bí ẩn trên Trái đất khiến giới khoa học đau đầu vì không thể phân loại cho chúng

02-03-2020 12:26:08 PM | Đã xem: 719 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Chúng không phải vi khuẩn, động vật hay nấm, bất kì nhánh sinh học nào được xác định bởi Darwin đều không có chỗ cho chúng, và thực sự những loài sinh vật Trái Đất này đã thành công trong việc khiến các nhà khoa học đau đầu vì không thể phân loại cho chúng.

Tại sao camera giám sát dễ bị hack như vậy?

Tại sao camera giám sát dễ bị hack như vậy?

30-12-2019 03:33:51 AM | Đã xem: 835 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Liệu tin tặc có thể tấn công hệ thống camera an ninh trong nhà của bạn không và chúng thực hiện điều đó như thế nào? Bạn có thể làm gì để tự bảo vệ mình?

Chuyển đổi chất gây ô nhiễm không khí độc hại thành hóa chất công nghiệp

Chuyển đổi chất gây ô nhiễm không khí độc hại thành hóa chất công nghiệp

26-11-2019 04:13:27 AM | Đã xem: 779 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Các nhà nghiên cứu vừa tìm ra cách thu giữ chất gây ô nhiễm từ dòng khí thải và chuyển thành hóa chất công nghiệp hữu ích chỉ sử dụng nước và không khí nhờ một vật liệu tiên tiến mới được phát triển bởi một nhóm các nhà khoa học quốc tế. Nghiên cứu mới do các nhà nghiên cứu từ Đại học Manchester dẫn đầu, đã phát triển vật liệu khung kim loại hữu cơ (MOF) cung cấp khả năng chọn lọc, hoàn toàn có thể đảo ngược và có thể lặp lại để thu được nitơ dioxide (NO2), một chất gây ô nhiễm không khí độc hại được sản xuất đặc biệt bởi diesel và nhiên liệu sinh học. NO2 sau đó có thể dễ dàng chuyển đổi thành axit nitric, một ngành công nghiệp trị giá hàng tỷ đô la với các công dụng bao gồm sản xuất phân bón nông nghiệp cho cây trồng, tên lửa đẩy và nylon. MOF là những cấu trúc ba chiều nhỏ xíu, xốp và có thể bẫy khí bên trong, hoạt động như những chiếc lồng. Các khoảng trống bên trong MOF có thể rất lớn đối với kích thước của chúng, chỉ một gram vật liệu có thể có diện tích bề mặt tương đương với một sân bóng đá.

Bơm định lượng (Metering Pumps)

Bơm định lượng (Metering Pumps)

21-10-2019 05:26:39 AM | Đã xem: 1169 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Là loại bơm thể tích lưu lượng thấp, có thể điều chỉnh lưu lượng tự động hoặc trực tiếp bằng tay tùy theo yêu cầu công nghệ, có độ chính xác cao và khả năng bơm nhiều loại hóa chất khác nhau như axít, kiềm, chất ăn mòn hoặc chất sệt.

Mời bạn xem video do NASA làm để thấy tốc độ ánh sáng chậm chạp đến thế nào

Mời bạn xem video do NASA làm để thấy tốc độ ánh sáng chậm chạp đến thế nào

14-10-2019 04:04:49 AM | Đã xem: 1145 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Nghe tới tốc độ ánh sáng là đã thấy kinh! Nhưng trong Vũ trụ vô tận (đúng nghĩa đen luôn), thì tốc độ ánh sáng vẫn còn quá chậm.

Điều xảy ra khi thời gian ngừng lại?

Điều xảy ra khi thời gian ngừng lại?

08-10-2019 04:54:37 AM | Đã xem: 719 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Khái niệm ngưng đọng thời gian xuất hiện trên phim ảnh khá nhiều. Tuy vậy, việc ngưng đọng thời gian dưới góc nhìn khoa học không lãng mạn như trên phim.

Các tin khác

1 2 3 ... 12 13 14  Trang sau
 
quạt công nghiệp, quạt hướng trục, quạt ly tâm, quạt nhựa composite, bơm hóa chất, bơm chìm, bơm ly tâm, bơm định lượng, bồn chứa hóa chất, ống nhựa composite, máy làm mát, thông gió, xử lý bụi, xử lý khí thải, bơm hoá chất super
RẺ, TỐT, UY TÍN, CHẤT LƯỢNG