Tin tức

danh mục sản phẩm

Tin mới

Liên kết Web

quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất superquạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super

Sinh vật bi thảm nhất: Mất 300 triệu năm để leo lên đất liền, nhưng hành trình lại kết thúc trên bàn nhậu

Chủ nhật - 21/08/2022 23:42 - Đã xem: 586

Sự tiến hóa của sinh học hẳn là một cám dỗ cho mọi loài trên Trái đất, luôn nghĩ rằng mình có thể tiến hóa thành động vật bậc cao trong thời gian nhanh nhất, nhưng lại không bị thoái hóa theo sự thay đổi của thời gian. Nhớ lại thuở sơ khai của Trái đất, lúc đó toàn bộ Trái đất bị nước biển nhấn chìm, sự sống xuất hiện cũng bắt đầu từ đại dương. Ngày nay việc khám phá đại dương của loài người còn khá hạn chế, và đại dương là nơi nơi cuộc sống bắt đầu. Thậm chí còn nhiều hơn thế nữa với cảm giác bí ẩn.

Ngày nay chúng ta có thể có sinh vật sống trên cạn, sinh vật biển và lưỡng cư. Tất nhiên, có rất nhiều loài đang nghĩ đến việc có thể chuyển từ đại dương vào đất liền. Đây cũng là một xu hướng tiến hóa liên tục, và đất liền dường như đã trở thành đích đến phát triển. Những gì chúng ta sẽ nói tiếp theo là một loài như vậy, nó từng thuộc về cá, nhưng bây giờ nó cũng đã chuyển từ đại dương vào đất liền, và nó có thể ở trên đất liền lâu hơn. Đó là cá lon mây Thái Bình Dương - là loài cá sống trên đất liền và có thể nhảy xa dù không có chân. Đây là loài cá biển nhưng ở trên cạn trong mọi mặt cuộc sống thường nhật khi trưởng thành, sống ở các bờ biển lởm chởm đá, đã đi trước nhiều so với các đồng loại của nó. Ở Việt Nam, nó được gọi là cá thòi lòi.

 

Cá thòi lòi
Cá thòi lòi.

Trong nghiên cứu, người ta phát hiện ra rằng vây trước của loài cá này cũng đã phát triển để có thể nâng đỡ cơ thể của nó, có nghĩa là nó đã có một điều kiện tiên quyết để đi bộ trên cạn, và cũng có thể nhảy, và bơi khi trở lại mặt nước. Kỹ năng bơi lội dưới biển của nó vẫn khá tốt.

Trong khi đó, loại cá này có thể thở trên cạn chủ yếu là do chúng tích trữ nước trong mang trước khi lên bờ, nhờ đó chúng có thể ở trên cạn trong một thời gian, đồng thời da của chúng cũng có khả năng hô hấp, cùng với khả năng nhảy của chính mình, cho phép chúng đến một số nơi xa bờ biển hơn.

Nói tóm lại, nếu đà như vậy, chúng hoàn toàn có khả năng tiến hóa thành động vật sống trên cạn, mà thực chất là sự thay đổi về chất trong tự nhiên.

Loại cá này có thể thở trên cạn chủ yếu là do chúng tích trữ nước trong mang trước khi lên bờ.
Loại cá này có thể thở trên cạn chủ yếu là do chúng tích trữ nước trong mang trước khi lên bờ.

Một số chuyên gia nói rằng chúng phải mất 300 triệu năm để có được sự tiến hóa như ngày nay, nhưng thật không may, chúng đã chạm trán với con người chúng ta trên đất liền và trở thành một món ăn ngon trên bàn nhậu. Mùi vị và dinh dưỡng của loài cá này rất cao nên giá của chúng cũng rất cao. Ở Cần Giờ, cá thòi lòi được chế biến nhiều cách, nhưng phổ biến là nướng, chả cá.

Trước khi nướng, cá thòi lòi sẽ được bôi lên một lớp muối ớt hột rồi mới nướng. Do chiều dài thân cá thòi lòi chỉ khoảng 30 cm, nên đầu bếp sẽ phải dở đều tay. Khi da thòi lòi vừa ửng vàng, có mùi thơm là lúc cá chín tiếp tục được sẽ bôi lên một lớp mỡ hành để tăng thêm mùi vị. Mặc dù hình thù của cá thòi lòi sau khi nướng trông khá “gớm ghiếc”, nhưng khi rẽ cá ra, du khách sẽ thấy thịt cá trắng, thơm ngon, đặc biệt để cá nguội vẫn không có mùi tanh.

Hình thù của cá thòi lòi sau khi nướng trông khá “gớm ghiếc”, nhưng thịt cá trắng, thơm ngon.
Hình thù của cá thòi lòi sau khi nướng trông khá “gớm ghiếc”, nhưng thịt cá trắng, thơm ngon.

Đối với món gỏi thòi lòi trộn lá lìm kìm, cá thòi lòi cũng được đem nướng, nhưng không tẩm muối ớt hay gia vị. Sau khi cá chín, xé nhỏ cá thành từng miếng vừa miệng. Sau đó, trộn với rau lìm kìm có vị chua nguyên chất, cùng một số rau khác và hành củ trang trí như các món gỏi thông thường. Món ăn này được chấm nước mắm ngọt và ăn cùng với bánh phồng tôm. Ngoài ra, cá thoi lòi còn được xay nhuyễn làm thành chả cá như thông thường. Sau đó cuộn vào 1 con tôm đã hấp chín. Đồng thời, bọc bên ngoài bằng rong biển thay cho “bánh tráng”. Sau đó, đưa vào chảo dầu chiên cho chín, ăn kèm với rau sống, cà chua chín.

 

Thực ra, có thể nhiều loài coi con người là kẻ thù đối với sự tiến hóa của chúng. Sự khôn ngoan của con người đã thực hiện rất nhiều hành động chống lại các loài khác.

Nói không chừng sinh vật biển này đã trải qua 300 triệu năm, cuối cùng cũng leo lên đất liền, nhưng lại gặp phải dạng sống mạnh mẽ như con người. Do đó, người ta mới gọi đây là loài "đau khổ" nhất. Khi đó, dù tiếp tục phát triển hay quay trở lại đại dương, có lẽ vẫn là một điều khó khăn đối với chúng. Đó thực sự là một khó khăn của không chỉ loài cá này.

 

  Nguồn tin: Vnreview
  Đánh giá bài viết
  Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
  Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

   
  quạt công nghiệp, quạt hướng trục, quạt ly tâm, quạt nhựa composite, bơm hóa chất, bơm chìm, bơm ly tâm, bơm định lượng, bồn chứa hóa chất, ống nhựa composite, máy làm mát, thông gió, xử lý bụi, xử lý khí thải, bơm hoá chất super
  RẺ, TỐT, UY TÍN, CHẤT LƯỢNG