Tin tức

danh mục sản phẩm

Liên kết Web

TIN HAY ĐỌC

quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super

Những bí kíp đẩy lùi bọn muỗi đang quẩn quanh nhà bạn

Thứ tư - 21/08/2019 00:35 - Đã xem: 746

Chán nản với việc trải nệm giăng mùng hằng đêm? Những loại thuốc phòng chống muỗi không thực sự có tác dụng? Muỗi mang đến không chỉ là sự phiền toái mà còn có những mầm mống bệnh nguy hiểm như vi-rút Zika, bệnh sốt xuất huyết... Hãy để Nguyễn Kim mách cho bạn những bí kíp hiệu quả giúp phòng chống muỗi cho mùa mưa này nhé.

Kiểm tra xung quanh nhà bạn

- Bạn nên kiểm tra định kỳ ít nhất 1 lần/tuần để đảm bảo không có nước đọng lại hay nơi ẩm thấp tạo môi trường cho muỗi sinh sản.

- Kiểm tra các hố, gốc cây và các khu vực không bằng phẳng trên mặt đất, các thùng chứa như chậu cây, thùng rác/thùng tái chế, đĩa nước cho thú cưng và máng xối/cống, bề mặt rộng như bạt và mái hiên, đằng sau các thiết bị điện (đặc biệt là sau tủ lạnh của bạn cũng như khu vực xung quanh ống thoát nước của máy giặt).

- Giữ ao cá gọn gàng, nhớ kiểm tra và dọn dẹp các loại cây thuỷ sinh trên mặt ao.

 

Phòng chống muỗi đúng cách

- Các loại xịt côn trùng chỉ nên sử dụng ở không gian mở và tránh xa tầm tay trẻ em. Sau khi xịt cần quét và gom lại để đốt tránh tình trạng muỗi sống lại và bay đi. Thuốc chống muỗi dưới dạng kem bôi hay xịt trực tiếp lên da có tác dụng khá hữu hiệu, nhưng không nên quá lạm dụng để tránh ảnh hưởng không tốt đến da.

- Nếu bạn ở phòng máy lạnh thì nên dùng máy lạnh tích hợp tính năng đuổi muỗi hoặc sử dụng đèn bắt muỗi để đẩy lùi "binh đoàn" côn trùng gây bệnh này một cách an toàn.

- Đối với việc phun hóa chất diệt muỗi: Cần phun thuốc theo hướng dẫn của Trung tâm Y tế để tránh gây nguy cơ dị ứng, da liễu, mũi họng… Khi xịt cần phải che đậy đồ ăn thức uống trong nhà, người trong nhà phải ra ngoài hết và không được ở trong nhà trong vòng 2 tiếng để đảm bảo không bị dị ứng, ngộ độc. Sau khi phun, hãy đóng cửa để đạt hiệu quả phun cao hơn.

- Đối với gia đình có trẻ em không nên để trẻ sử dụng hoặc tiếp xúc với các sản phẩm diệt muỗi. Cách tốt là vệ sinh sạch sẽ nơi ở để hạn chế côn trùng lưu trú và sử dụng các biện pháp tự nhiên.

Các cách chống muỗi bằng phương pháp tự nhiên

Chống muỗi bằng nguyên liệu tự nhiên

Ai mà không thích hương thơm nhẹ nhàng của sả, húng quế, hoa oải hương, bạc hà và chanh đúng không nào? Thế nhưng lũ muỗi lại không như vậy. Muỗi rất nhạy cảm với những mùi hương này và không dám lại gần những loài cây đấy. Vì vậy, trồng những loại cây này xung quanh nhà sẽ tự động ngăn muỗi lượn lờ xung quanh bạn.

Nguyên liệu tươi, tinh dầu hoặc trồng cây đều có tác dụng như nhau. Tuy nhiên, nếu nhà có nhiều muỗi, bạn nên sử dụng dạng tinh dầu hoặc đốt hương khuếch tán để mùi hương có thể lan rộng, mạnh mẽ và có tác dụng nhanh hơn. Bên cạnh đó, việc trồng những loại cây trên trong nhà đều không có tác hại, mà còn thân thiện với môi trường và giúp trang trí cho ngôi nhà. 

Ngoài ra, cam, quýt khô cũng là "khắc tinh" của lũ muỗi. Khi ăn cam, quýt bạn chớ bỏ vỏ đi vì tinh dầu trong vỏ loại quả này có công dụng đuổi muỗi khá hiệu quả. Để xua muỗi, chỉ cần dùng vài mẩu vỏ cam, quýt đã phơi khô đốt cháy trên lửa là được.

Làm thuốc chống muỗi từ nguyên liệu tự nhiên

- Thuốc xịt lên các vật dụng ngoài trời: Đun sôi vài tép tỏi nghiền nát trong nước một thời gian. Sau khi nước nguội, đổ nước tỏi vào chai xịt và xịt xung quanh các khu vực mà bạn muốn đuổi muỗi. Thế là chúng sẽ phải "dọn nhà" chỉ sau 1-2 ngày đấy!

- Thuốc thoa chống muỗi: Trộn dầu khuynh diệp và tinh dầu chanh theo tỷ lệ bằng nhau. Bôi lên bất cứ khi nào cần thiết, hạn chế bôi lên mặt và da trẻ em.

Chống muỗi với bã cà phê

Đừng vội bỏ đi bã cà phê sau khi sử dụng, bã cà phê có rất nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ, làm đẹp và cả trong việc phòng chống muỗi nữa. Nếu bạn tìm thấy bất cứ nơi đọng nước nào trong nhà nhưng khó để dọn dẹp, hãy bỏ vào đó một chút bã cà phê. Bã cà phê sẽ khiến trứng muỗi nổi lên trên mặt nước, bị oxy hoá và chết đi. Đây gọi là phòng chống hiểm hoạ ngay từ trong trứng, đúng không nào?

Chỉ cần thực hiện theo những phương pháp trên, tin rằng lũ muỗi và cả các bệnh dịch từ chúng sẽ tránh xa gia đình bạn. Bạn có thấy những bí kíp này hữu ích không nào?

 
 


Nguồn tin: nguyenkim.com
Từ khóa:

muỗi

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
quạt công nghiệp, quạt hướng trục, quạt ly tâm, quạt nhựa composite, bơm hóa chất, bơm chìm, bơm ly tâm, bơm định lượng, bồn chứa hóa chất, ống nhựa composite, máy làm mát, thông gió, xử lý bụi, xử lý khí thải, bơm hoá chất super
RẺ, TỐT, UY TÍN, CHẤT LƯỢNG