Tin tức

danh mục sản phẩm

Liên kết Web

TIN HAY ĐỌC

quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super

6 bí kíp nhìn thì tưởng nhảm nhí nhưng lại giúp cuộc sống dễ thở đến không ngờ

Thứ năm - 15/08/2019 04:41 - Đã xem: 702

Chắc nhiều người đã từng nghe đến cụm từ "life-hack"đúng không? Đó là những bí kíp, mẹo vặt ra đời nhằm mục đích giúp mọi việc trong cuộc sống của bạn trở nên nhanh chóng, thuận tiện và dễ dàng hơn.

Mỗi ngày lại có hàng trăm bí kíp xuất hiện trên mạng. Có cái đúng, có cái sai, nhưng đặc biệt trong đó có những bí kíp tưởng là sai mà lại đúng không tưởng, như danh sách dưới đây chẳng hạn.

1. Chỉ mở 1 mắt khi đi toilet ban đêm để ngủ lại dễ hơn

Chỉ mở 1 mắt khi đi toilet ban đêm để ngủ lại dễ hơn

Nửa đêm, bạn bỗng buồn đi toilet. Bạn mò dậy, mở đèn WC, giải quyết rồi quay trở lại giường. Quy trình này quen thuộc quá đúng không?

Nhưng khổ nỗi, bạn chẳng thể ngủ lại được - hoặc ít nhất là không thể nhanh chóng quay lại với giấc mộng còn dang dở. 

Có 2 lý do cho hiện tượng này. Đầu tiên, việc phải dậy giữa đêm quả thực là một sự xáo trộn đến chu kỳ ngủ của bạn. Nhưng điều quan trọng hơn nằm ở ánh sáng: đèn đột nhiên bật sáng sẽ khiến não bộ tưởng rằng bình minh đã lên, và phát ra tín hiệu khiến bạn trở nên khó ngủ hơn.

Để giải quyết câu chuyện này, bạn chỉ nên mở một mắt khi đi toilet thôi. Điều này giúp giảm thiểu lượng ánh sáng đi vào nhãn cầu, giảm được tín hiệu từ não bộ, và giúp bạn quay về ngủ dễ hơn.

2. Đau mỏi tay? Hãy ngửa cổ lên trời

Đau mỏi tay? Hãy ngửa cổ lên trời

Có bao giờ bạn tỉnh dậy trong tình trạng cánh tay và vai tê rần, đau bại? Nguyên nhân có thể là vì khi ngủ, bạn vô tình quay nghiêng và nằm đè lên tay, khiến mạch máu bị nghẽn lại. Cánh tay bị thiếu máu sẽ trở nên tê buốt. 

Để giải quyết câu chuyện, mẹo nhỏ cho bạn là hãy cử động đầu. Điều này sẽ giúp cánh tay đỡ đau hơn, do dây thần kinh trên cổ được nối thẳng đến cánh tay.

3. Muốn ngủ trưa? Làm 1 ly cafe là tuyệt vời nhất

Muốn ngủ trưa? Làm 1 ly cafe là tuyệt vời nhất

Theo một nghiên cứu tại Nhật Bản vào năm 2003, những người uống 1 - 2 ly cafe rồi đi ngủ trong khoảng 20 phút sẽ cảm thấy giấc ngủ đến nhanh và dễ chịu hơn người thường. Nhưng điều quan trọng hơn là sau khi họ ngủ dậy, khả năng tập trung và sự tỉnh táo cũng nhiều hơn gấp bội.

 

4. Buốt óc vì ăn kem lạnh? Đây là giải pháp

Buốt óc vì ăn kem lạnh

Kem lạnh ăn rất ngon - nhất là vào mùa hè nóng kỷ lục như năm nay. Nhưng việc ăn kem lạnh đôi khi sẽ khiến bạn cảm thấy buốt óc!

Nguyên do là vì việc tiếp nhận liên tiếp một thứ gì đó quá lạnh - như kem hoặc nước đá - sẽ khiến não bộ buộc phải tìm cách làm ấm cơ thể lên. Quá trình này gây ra nhiều thay đổi, và sau cùng là tạo ra phản ứng đau đầu.

Để giải quyết, bạn chỉ cần cọ lưỡi vào phần vòm miệng phía trên. Đây là cách để làm ấm lại não bộ, giúp cơn buốt giảm đi nhanh chóng.

5. Đánh răng ngay sau bữa ăn là một sai lầm

Đánh răng sau ăn

Đánh răng ngay lập tức sau bữa ăn, nhìn thì có vẻ là cách tuyệt vời để giải quyết toàn bộ mảng bám ra khỏi miệng, nhưng thực ra không phải như vậy. 

Nguyên nhân là vì rất nhiều thực phẩm chúng ta ăn có tính acid - cà chua, chanh, nước quả... Nếu đánh răng luôn, men răng của bạn sẽ bị cọ bớt, khiến quá trình ăn mòn của acid được đẩy mạnh hơn và cuối cùng làm hỏng men răng.

Hãy đợi khoảng 30 - 45 phút sau bữa ăn rồi đánh răng là vừa nhé.

6. "Hack não" bằng kẹo cao su

'Hack não' bằng kẹo cao su

Kẹo cao su thì mang quá nhiều lợi ích rồi. Như theo một nghiên cứu từ ĐH Coventry (Anh Quốc) đã chỉ ra rằng việc nhai kẹo cao su có thể giúp giảm cảm giác mệt mỏi, tăng cường sự tập trung.

Tuy nhiên không chỉ có vậy đâu. Một nghiên cứu khác tại Anh Quốc còn cho biết người thường xuyên nhai kẹo có thể tạm thời "hack" trí nhớ thêm 35% so với bình thường. Và đây cũng chính là lý do vì sao cứ đến kỳ thi là các sĩ tử người Anh lại nhóp nhép kẹo cao su trong suốt một thời gian dài.

 


Nguồn tin: khoahoc.tv
Từ khóa:

6 bí kíp

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
quạt công nghiệp, quạt hướng trục, quạt ly tâm, quạt nhựa composite, bơm hóa chất, bơm chìm, bơm ly tâm, bơm định lượng, bồn chứa hóa chất, ống nhựa composite, máy làm mát, thông gió, xử lý bụi, xử lý khí thải, bơm hoá chất super
RẺ, TỐT, UY TÍN, CHẤT LƯỢNG