Tin tức

danh mục sản phẩm

Tin mới

Liên kết Web

quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất superquạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super

Tiểu thương chợ Bến Thành nô nức nhận mã thanh toán không tiền mặt

Thứ tư - 14/06/2023 17:45 - Đã xem: 260

Nhiều tiểu thương tại chợ Bến Thành (Quận 1) vừa được trao tặng bảng thông tin chứa mã VietQR để thuận tiện cho khách thanh toán không tiền mặt.
 
Tiểu thương chợ Bến Thành nô nức nhận mã thanh toán không tiền mặt - Ảnh 1.

Các sạp hàng ở chợ Bến Thành được trao mã thanh toán không tiền mặt - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Vào chiều nay 14-6, hoạt động trao mã thanh toán không tiền mặt được phát động tại chợ Bến Thành (quận 1, TP.HCM).

Trao mã thanh toán không tiền mặt

Tại đây, có 90 mã VietQR được lãnh đạo của UBND TP.HCM, Sở Công Thương, báo Tuổi Trẻ, NAPAS cùng Ban quản lý chợ trao tận tay cho tiểu thương chợ Bến Thành.

Theo kế hoạch, sắp tới hơn 1.400 sạp hàng còn lại tại khu chợ sầm uất này cũng được trao các mã thanh toán không tiền mặt.

Tiểu thương chợ Bến Thành nô nức nhận mã thanh toán không tiền mặt - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Duy An - phó chủ tịch UBND quận 1 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Đứng tại chợ, ông Nguyễn Duy An - phó chủ tịch UBND quận 1 - chia sẻ việc trao mã QR hôm nay nhằm hưởng ứng "Ngày không tiền mặt".

Quận 1, Sở Công Thương TP, báo Tuổi Trẻ chọn chợ Bến Thành là điểm phát động, để du khách thanh toán không tiền mặt tại chợ, thu hút du khách trong và ngoài nước. Đồng thời việc này cũng tạo điều kiện để doanh nghiệp giảm chi phí về nhân sự, tài chính...

Phó chủ tịch quận cũng cho biết sẽ nhân rộng mô hình này ở nhiều chợ khác, không chỉ dừng lại ở chợ Bến Thành.

Như vậy người dân tới quận 1 vui chơi, mua sắm một cách an toàn. Việc không dùng tiền mặt không phải là xu thế nữa, mà là giải pháp trong quá trình chuyển đổi số.

Tiểu thương mừng rỡ, vừa tiện lợi vừa hạn chế rủi ro

Tiểu thương chợ Bến Thành nô nức nhận mã thanh toán không tiền mặt - Ảnh 3.

Tiểu thương Ngô Thị Ái Vân nhận mã thanh toán không tiền mặt và quà từ ông Trần Xuân Toàn (giữa) - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ

Buôn bán hơn 20 năm tại chợ Bến Thành, anh Nguyễn Thanh Hưng (cửa hàng Ngọc Hoa 1A và 2A tại cổng Nam) cho biết những năm gần đây rất nhiều khách hàng có nhu cầu thanh toán không tiền mặt. Do đó cửa hàng đã lắp máy POS cho khách cà thẻ.

Việc được tặng mã QR để khách hàng đưa điện thoại lên quét mã và trả tiền, không chỉ giúp giao dịch được diễn ra nhanh chóng, mà còn hạn chế được nhiều rủi ro.

"Bớt lo bị mất tiền bạc, tiền giả. Vậy tốt lắm rồi”, tiểu thương rạng rỡ chia sẻ.

Tại sạp chuyên bán vali, ba lô du lịch, sau khi nhận mã QR từ ông Trần Xuân Toàn - phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, tiểu thương Ngô Thị Ái Vân cảm ơn, đồng thời chia sẻ thêm: “Có cái mã này thì tiện, tiền bạc chuyển nhanh gọn. Hồi xưa khách chủ yếu trả tiền mặt, chứ bây giờ hiện đại rồi, toàn chuyển online thôi”.

Ông Đinh Quang Tuân (tiểu thương) phấn khởi bởi với tiện ích mới sẽ hấp dẫn khách hàng trong quá trình thanh toán mua hàng. Hơn 18 năm kinh doanh bán đồng hồ, mắt kính tại chợ Bến Thành, ông cho biết từ sau dịch COVID-19, nhu cầu khách hàng thanh toán online nhiều hơn.

Khách thường hỏi có thanh toán online hay quẹt thẻ không. Thế nhưng việc thanh toán chủ yếu đọc số tài khoản hoặc mã QR của ngân hàng rồi mới chuyển khoản. Cách làm này tốn thời gian hơn.

Khi nghe thông tin đăng ký mã thanh toán QR cho tiểu thương, ông Tuân tiên phong đăng ký. Bởi khi khách chuyển khoản khỏi thối tiền tới lui, tiểu thương cũng bớt lo cầm tiền mặt sợ bị mất.

"Giờ khách chỉ cần dùng thẻ, có điện thoại thông minh quẹt mã, chưa đầy 3 giây là xong. Khỏe re. Xu hướng bây giờ là thanh toán quẹt, lướt rồi", ông Tuân nói.

Tương tự, ông Trần Minh Quân (cửa hàng 59 Yến Mỹ) khẳng định dùng mã QR khách sẽ thuận tiện thanh toán khi mua hàng.

Chỉ tay vào bảng QR, ông Quân cho biết đã đăng ký số sạp hàng và số tài khoản. Khách chỉ đưa mã QR thanh toán là tiền sẽ về ngay tài khoản. "Có thêm phương thức thanh toán, khách sẽ thích hơn so với trả tiền mặt", ông Quân nói.

Việc trao mã thanh toán không tiền mặt cho tiểu thương, nhằm triển khai những khu chợ, tuyến đường không tiền mặt, trang bị phương thức thanh toán thực tế cho người dân. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện thuộc chương trình "Ngày không tiền mặt" do báo Tuổi Trẻ tổ chức.

Hình ảnh tiểu thương chợ Bến Thành nhận mã thanh toán không tiền mặt:

Ông Nguyễn Đức Huỳnh – Trưởng đại diện tại TP.HCM của Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam NAPAS - trao mã QR thanh toán không tiền mặt cho tiểu thương - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Ông Nguyễn Đức Huỳnh – Trưởng đại diện tại TP.HCM của Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam NAPAS - trao mã QR thanh toán không tiền mặt cho tiểu thương - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Tiểu thương chợ Bến Thành nô nức nhận mã thanh toán không tiền mặt - Ảnh 5.

Khách nước ngoài mua sắm tại chợ Bến Thành - Ảnh: BÔNG MAI

Tiểu thương chợ Bến Thành nô nức nhận mã thanh toán không tiền mặt - Ảnh 6.

Sau chợ Bến Thành, nhiều chợ khác ở TP.HCM cũng triển khai thanh toán không tiền mặt - Ảnh: QUANG ĐỊNH

 

Tác giả bài viết: CÔNG TRUNG
Nguồn tin: tuoitre.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
quạt công nghiệp, quạt hướng trục, quạt ly tâm, quạt nhựa composite, bơm hóa chất, bơm chìm, bơm ly tâm, bơm định lượng, bồn chứa hóa chất, ống nhựa composite, máy làm mát, thông gió, xử lý bụi, xử lý khí thải, bơm hoá chất super
RẺ, TỐT, UY TÍN, CHẤT LƯỢNG