Tin tức

danh mục sản phẩm

Tin mới

Liên kết Web

quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất superquạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super

Phụ huynh iSchool Nha Trang: Chậm ít phút con tôi khó thoát chết

Thứ hai - 21/11/2022 16:38 - Đã xem: 609

Chồng tôi quyết định đưa con đi cấp cứu khi cháu bắt đầu lịm dần. Bác sĩ bảo chỉ vào trễ ít phút, tính mạng con tôi nguy kịch. Đến giờ tôi vẫn còn sợ cảm giác đó”, chị Thu nói.

Chiều 21/11, Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết có 3 bác sĩ, chuyên gia do iSchool Nha Trang mời về để tăng cường và đã cùng đoàn công tác của sở đến các bệnh viện xem xét, hỗ trợ điều trị cho học sinh bị ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.

Theo thông tin từ các bệnh viện, đến trưa 21/11, còn hơn 200 học sinh của trường iSchool Nha Trang vẫn đang được điều trị tại 6 bệnh viện lớn ở TP Nha Trang. Trong đêm 20/11, một số phụ huynh đã xin được chuyển viện cho con vào TP.HCM để chữa trị sau 4 ngày bị ngộ độc.

Đêm hãi hùng

Ba đêm thức trắng, chỉ ăn cháo cầm hơi tại Bệnh viện 22 Tháng 12, chị Lăng Thị Kiều Thu mong mình không ngã quỵ để còn sức chăm con.

 
Chị Lăng Thị Kiều Thu mong muốn sớm tìm ra nguyên nhân gây ngộ độc. Ảnh: Xuân Hoát.
ngo doc iSchool anh 1
ngo doc iSchool anh 1

Chị Lăng Thị Kiều Thu mong muốn sớm tìm ra nguyên nhân gây ngộ độc. Ảnh: Xuân Hoát.

Thu cho biết con chị rất khó trong chuyện ăn uống từ nhỏ, khi đi học ở iSchool Nha Trang, cô giáo cũng luôn phàn nàn vì cháu ăn kém, chê thức ăn.

“Đón cháu đi học về, bé có kể bị đau bụng từ trưa (sau bữa ăn trưa 17/11), nhưng không dám đi vệ sinh vì sợ cô la. Lúc đó con đau bụng, nhưng vẫn đi học thêm, đến 19h thì cháu nằm gục trên xe, nói với mẹ là rất mệt. Học thêm về đến nhà khoảng 30 phút thì con xuất hiện các triệu chứng đau bụng, sốt và chuyển biến rất nhanh nên gia đình đưa con vào Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Nha Trang”, chị Thu kể.

Cũng theo chị Thu, suốt đêm 17/11, cháu sốt li bì, có thời điểm 3, 4 bác sĩ tập trung cấp cứu.

“Chồng tôi quyết định đưa con đi cấp cứu khi cháu bắt đầu lịm dần. Bác sĩ bảo chỉ cần vào trễ ít phút, tính mạng con tôi sẽ nguy kịch. Đến giờ tôi vẫn còn sợ cảm giác đó”, chị Thu nói và cho biết khi con qua cơn nguy kịch thì cũng là lúc bệnh viện quá tải vì rất nhiều học sinh cùng trường iSchool Nha Trang nhập viện vì nôn ói, đau bụng.

Đến 12h, con chị Thu được chuyển xuống Bệnh viện 22 Tháng 12. Lúc này bệnh viện cũng quá tải vì rất nhiều học sinh nhập viện vì bị ngộ độc.

“Sáng hôm sau, tôi lên nhóm của con mới biết hàng trăm học sinh nhập viện. Một số phụ huynh còn chia sẻ vì nghĩ ngộ độc đơn giản nên để con ở nhà uống thuốc, khi con trở nặng, chuyển đi cấp cứu thì biết các cháu đã nhiễm khuẩn nặng. Thời điểm đó, tôi rất hoang mang vì nhà trường không thông báo gì, cũng không khuyến cáo khiến phụ huynh như tôi không biết cụ thể sự việc”, chị Thu bức xúc.

Chị Thu cũng cho biết đã nhiều lần phản ánh vấn đề thức ăn với nhà trường, nhưng không được tiếp thu, chấn chỉnh.

“Trường dùng quá nhiều món đông lạnh để chế biến, đó là những món ăn nhanh và không hề có dinh dưỡng cho các cháu. Có những hôm nhìn vào những phần thức ăn của con ở trường mà không cầm được nước mắt. Có hôm miếng thịt chiên khô, dầu mỡ, rau răm mà có giá gần 70.000 đồng/phần. Phụ huynh đã phản ánh nhiều lần với thầy cô, cấp trên của trường từ nhiều năm rồi song nhà trường phớt lờ và không khắc phục nên mới có hậu quả như hôm nay”, chị Thu phản ánh.

Nhớ lại đêm 17/11, chị Lê Thị Kim Uyên cho biết khoảng 20h, con kêu đau bụng rồi đi vệ sinh. “Đến 22h, con kêu đau bụng dữ dội và tôi bắt đầu hoảng vì cứ nghĩ con đi học căng thẳng, bị áp lực từ việc học nhưng cháu nói không phải”, chị Uyên kể.

“Đến lúc tôi đề cập đến việc ăn uống cháu có nói thức ăn trên lớp hôm nay có món gà hơi thiu thiu. Ít phút sau thì cháu bắt đầu nôn ói. Đến 9h30 ngày 18/11, cháu không thuyên giảm nên tôi kêu chồng đưa vào bệnh viện cấp cứu. Khi vào viện mới biết hàng chục cháu học ở iSchool Nha Trang cũng nhập viện giống triệu chứng nôn ói của con tôi”, chị Uyên cho biết thêm.

 
Chị Lê Thị Kim Uyên vẫn chưa hết cảm giác sợ hãi khi nhớ lại đêm đưa con đi cấp cứu. Ảnh: Xuân Hoát.
ngo doc iSchool anh 2
ngo doc iSchool anh 2

Chị Lê Thị Kim Uyên vẫn chưa hết cảm giác sợ hãi khi nhớ lại đêm đưa con đi cấp cứu. Ảnh: Xuân Hoát.

Cũng giống chị Thu, chị Uyên cho biết đã nhiều năm nay phản ánh tình trạng thức ăn không đảm bảo vệ sinh, thiếu chất dinh dưỡng với thầy cô và trường Ischool Nha Trang nhưng không ai tiếp thu, khắc phục.

“Giờ chỉ mong cơ quan chức năng sớm tìm ra nguyên nhân gây ngộ độc, sớm có phác đồ điều trị cho con nhanh khỏi. Ngày nào chưa rõ nguyên nhân, chúng tôi không thể yên tâm dù sức khỏe con bắt đầu chuyển biến ổn hơn”, chị Uyên mong muốn.

Có tiếp nhận phản ánh của phụ huynh

Ông Phạm Hữu Bình, Hiệu trưởng iSchool Nha Trang, thừa nhận có việc phụ huynh phản ánh vấn đề thức ăn không đảm bảo, thiếu dinh dưỡng. Tuy nhiên, ông cho biết có công khai khẩu phần ăn và cho phép phụ huynh trực tiếp đến kiểm tra.

Theo ông Bình, sau sự việc trường đã cho khử trùng toàn trường, đồng thời cho dừng các bếp ăn đến khi có chỉ đạo khác.

Hiệu trưởng iSchool Nha Trang cho biết đơn vị ký hợp đồng nấu ăn với một hộ kinh doanh bên ngoài. “Họ cung cấp thức ăn, còn bếp của nhà trường, hai bên có ký hợp đồng ràng buộc”, ông Bình nói và cho biết các quy chuẩn, tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm đều có cơ quan chức năng chứng nhận đạt yêu cầu.

 
Ông Phạm Hữu Bình cho biết có nhận phản ánh của phụ huynh về vấn đề thức ăn. Ảnh: Xuân Hoát.
ngo doc iSchool anh 3
ngo doc iSchool anh 3

Ông Phạm Hữu Bình cho biết có nhận phản ánh của phụ huynh về vấn đề thức ăn. Ảnh: Xuân Hoát.

Tuy nhiên, ông Bình cũng thừa nhận trường không nắm rõ nguồn gốc thực phẩm nhà bếp đưa vào trường nấu cho các học sinh. “Công an đang điều tra các vấn đề liên quan, trong đó có nguồn gốc thực phẩm, chúng tôi cũng đang chờ kết quả, sẽ cung cấp sau”, ông Bình cho biết.

Về việc phụ huynh góp ý vấn đề thức ăn không đảm bảo, ông Bình cho biết hàng ngày các thầy cô chụp ảnh thức ăn của hôm đó lên nhóm lớp để đại diện cha mẹ phụ huynh xem.

“Nếu ai nghĩ thức ăn không đảm bảo, họ sẽ được quyền lên kiểm tra trực tiếp. Thực sự cũng có người khen, người chê”, ông Bình nói.

Chiều 21/11, nguồn tin của Zing cho biết sáng cùng ngày UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức cuộc họp để nghe các sở, ngành báo cáo về vụ ngộ độc ở iSchool Nha Trang.

Tại cuộc họp này, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa báo cáo đang điều tra vụ việc và vẫn chưa khởi tố vụ án.

Trong khi đó, lãnh đạo Sở Y tế Khánh Hòa cho biết vẫn chưa có kết quả xét nghiệm mẫu thức ăn lấy từ trường iSchool Nha Trang. Dự kiến ngày 23/11 mới có kết quả.Nguồn tin: zingnews.vn
Từ khóa:

iSchool Nha Trang

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
quạt công nghiệp, quạt hướng trục, quạt ly tâm, quạt nhựa composite, bơm hóa chất, bơm chìm, bơm ly tâm, bơm định lượng, bồn chứa hóa chất, ống nhựa composite, máy làm mát, thông gió, xử lý bụi, xử lý khí thải, bơm hoá chất super
RẺ, TỐT, UY TÍN, CHẤT LƯỢNG