Tin tức

danh mục sản phẩm

Tin mới

Liên kết Web

quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất superquạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super

Thủ tướng Hun Sen tuyên bố từ chức

Thứ tư - 26/07/2023 15:55 - Đã xem: 257

Theo Hãng tin AFP ngày 26-7, Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố từ chức sau 38 năm cầm quyền.
 
Ảnh chụp màn hình chương trình truyền hình nơi Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố từ chức

Ảnh chụp màn hình chương trình truyền hình nơi Thủ tướng Campuchia Hun Sen tuyên bố từ chức

Ông Hun Sen thông báo trên sóng truyền hình quốc gia: "Tôi muốn nhận được sự thông cảm từ người dân khi tôi thông báo tôi sẽ không tiếp tục làm thủ tướng".

Ông cho biết Đại tướng Hun Manet - con trai ông - sẽ được Quốc vương Norodom Sihamoni chỉ định làm thủ tướng mới vào ngày 7-8, còn bản thân ông sẽ không còn là thủ tướng Campuchia từ ngày 22-8.

Ông khẳng định sẽ không can thiệp vào công việc của con khi ông Hun Manet làm thủ tướng.

Theo báo Khmer Times, ông Hun Sen cho biết việc từ chức là bước chuẩn bị cho sự ổn định lâu dài - điều ông xem là nền tảng của sự phát triển của đất nước. Thủ tướng Campuchia cũng khẳng định việc đưa ông Hun Manet lên làm thủ tướng vẫn sẽ phải đảm bảo đúng quy trình.

Ông Hun Sen nói: "Con trai tôi sẽ không kế thừa vị trí này mà không thông qua quy trình hợp pháp. Hun Manet đã tham gia cuộc bầu cử với tư cách ứng viên nghị sĩ và đây là một bước thiết yếu trong hệ thống dân chủ của chúng tôi".

Bên cạnh đó, ông Hun Sen thừa nhận việc từ chức là một sự hy sinh lớn nhằm đảm bảo hòa bình cho đất nước. Ông ví trường hợp của bản thân giống việc cựu vương Norodom Sihanouk từng thoái vị để phục vụ việc chuyển giao quyền lực.

Ông Hun Sen cũng chia sẻ sau khi kết thúc nhiệm vụ tại chính phủ, ông sẽ được quốc vương Campuchia bổ nhiệm làm chủ tịch Hội đồng tối cao của quốc vương.

Ông cũng sẽ thay ông Samdech Say Chhum làm Chủ tịch Thượng viện sau khi cơ quan này bầu cử khóa mới vào ngày 25-2-2024.

 
Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Campuchia Hun Sen và ông Norodom Sihanouk (lúc này chưa trở lại làm Quốc vương Campuchia) nắm tay nhau sau một cuộc gặp ở Pháp năm 1987 nhằm tìm kiếm một thỏa thuận chính trị - Ảnh: Getty

Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng Campuchia Hun Sen và ông Norodom Sihanouk (lúc này chưa trở lại làm Quốc vương Campuchia) nắm tay nhau sau một cuộc gặp ở Pháp năm 1987 nhằm tìm kiếm một thỏa thuận chính trị - Ảnh: Getty

Theo TTXVN, Thủ tướng Hun Sen sinh năm 1952 tại xã Peam Koh Sna, huyện Stoeung Trang, tỉnh Kong Pong Cham, Campuchia.

Trình độ học vấn: Cử nhân Chính trị tại Đại học Campuchia; Tiến sĩ về Khoa học Chính trị của Học viện Chính trị Quốc gia Hà Nội, Việt Nam; Giáo sư, Tiến sĩ danh dự của nhiều trường đại học, viện nghiên cứu danh tiếng trên thế giới về các lĩnh vực khoa học chính trị, luật, quan hệ quốc tế, giáo dục…

Năm 1970, ông tham gia phong trào đấu tranh, dẫn đến giải phóng đất nước vào ngày 17-4-1975. Năm 1977, ông là lãnh đạo phong trào nổi dậy nhằm giải phóng Campuchia khỏi chế độ diệt chủng. Năm 1978, ông là thành viên sáng lập Mặt trận Đoàn kết Cứu nước Campuchia (UFNSK).

Năm 1979, ông Hun Sen giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia. Từ năm 1981-1985, ông làm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và từ 1985-1991 làm Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia.

Từ năm 1993 - 1998, ông Hun Sen là đồng Thủ tướng, sau là Thủ tướng thứ hai của Chính phủ liên hiệp Campuchia.

Từ tháng 7-1998 đến nay, ông giữ chức Thủ tướng Vương quốc Campuchia.

Trong giai đoạn này, Chính phủ Campuchia do Hun Sen lãnh đạo đã đạt được nhiều thành tích quan trọng trong việc xây dựng và phát triển đất nước Campuchia trên các lĩnh vực thực hiện Chiến lược tam giác phát triển và Chiến lược tứ giác phát triển", không ngừng nâng cao vị thế đối ngoại của Campuchia ở khu vực và quốc tế.

Hun Manet info

Hun Manet info

Ngày 23-7, Campuchia tiến hành cuộc bầu cử Quốc hội khóa mới và Đảng CPP cầm quyền tiếp tục giành chiến thắng áp đảo.

Ông Hun Manet, 45 tuổi, ủy viên Ban Thường vụ Trung ương CPP và tư lệnh Lục quân Hoàng gia Campuchia, đã cam kết sẽ phụng sự đất nước và nhân dân Campuchia tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Ông Hun Manet tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point và là người Campuchia đầu tiên tốt nghiệp học viện quân sự danh giá này của Mỹ. Sau đó ông lấy bằng thạc sĩ kinh tế tại Đại học New York và bằng tiến sĩ kinh tế tại Đại học Bristol (Anh).

Khi Hun Manet đi du học, ông vẫn được thăng cấp trong Lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia (RCAF) - trở thành phó đội cận vệ của cha mình, chỉ huy chống khủng bố, chỉ huy quân đội và phó tổng tư lệnh. Ông cũng trở thành người phụ trách mảng thanh niên của đảng cầm quyền, tham gia ủy ban thường vụ của CPP, đồng thời nâng cao vị thế quốc tế của mình.

Viện nghiên cứu Lowy của Úc cho biết trong năm 2019 và 2020, ông Hun Manet đã gặp ba lãnh đạo nước ngoài. Năm 2022, sau khi được công bố là người thừa kế vị trí thủ tướng, ông đã gặp 10 lãnh đạo quốc tế.

 

Tác giả bài viết: NGỌC ĐỨC
Nguồn tin: tuoitre.vn
Từ khóa:

Hun Sen

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
quạt công nghiệp, quạt hướng trục, quạt ly tâm, quạt nhựa composite, bơm hóa chất, bơm chìm, bơm ly tâm, bơm định lượng, bồn chứa hóa chất, ống nhựa composite, máy làm mát, thông gió, xử lý bụi, xử lý khí thải, bơm hoá chất super
RẺ, TỐT, UY TÍN, CHẤT LƯỢNG