Tin tức

danh mục sản phẩm

Liên kết Web

TIN HAY ĐỌC

quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super

236 ca nghi nhiễm nCov ở Việt Nam

Thứ hai - 03/02/2020 03:10 - Đã xem: 222

Việt Nam thêm một ca nhiễm nCoV tại Vĩnh Phúc, 236 người nghi viêm phổi trong khi một bệnh nhân ở Thanh Hóa khỏi bệnh được ra viện. 

Tính đến sáng 3/2, trong số 236 trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh có 163 ca kết quả xét nghiệm âm tính, 73 trường hợp tiếp tục cách ly theo dõi để ngăn lây nhiễm ra cộng đồng. Bộ Y tế định nghĩa trường hợp "nghi nhiễm" là người có dấu hiệu sốt, ho, đến từ vùng dịch. 

Vĩnh Phúc đang là tỉnh có số ca nhiễm bệnh viêm hô hấp do virus corona nhiều nhất. Các bệnh nhân đi chung một đoàn từ Vũ Hán về nước hôm 17/1. 

Sở Y tế Gia Lai hôm qua thông tin phát hiện một người trở về từ Trung Quốc có biểu hiện ho nhẹ, cách ly ở Khoa nhiệt đới, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Ông Nguyễn Đình Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai, cho biết mẫu bệnh phẩm gửi đến Viện Pasteur xét nghiệm, ít nhất trong 48 giờ tới sẽ có kết quả. 

Ngày 2/2, bác sĩ Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết dự kiến trong tuần bệnh nhân Lizhichao (sinh năm 1992) có thể sẽ được xuất viện. Còn bệnh nhân LiDing (1954) đã ổn định, không sốt, không phải thở oxy, tự sinh hoạt, các xét nghiệm sinh hóa bình thường... nhưng vẫn cần theo dõi và chờ thêm kết quả xét nghiệm nCoV lần nữa.

Còn nữ bệnh nhân là du học sinh trở về từ TP Vũ Hán cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam vào chiều 31/1, đã có kết quả âm tính với nCoV và được chẩn đoán mắc cúm mùa. Bệnh viện đã thu xếp để bệnh nhân được xuất viện theo yêu cầu vào chiều nay.

Theo Bộ Y tế, tính từ 7h đến 15h ngày 2/2, hai tổng đài đường dây nóng của Bộ Y tế, nơi tiếp nhận các thông tin về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp là 1900 3228 và 1900 9095 đã tiếp nhận 5511 cuộc gọi đến của người dân, đạt kết nối thành công 95%. Thời điểm cao nhất nhận 1.209 cuộc gọi một giờ. Hai đường dây nóng này hoạt động song song với các đường dây nóng của 21 bệnh viện có cơ sở theo dõi và điều trị cách ly các bệnh nhân nghi nhiễm và nhiễm nCoV.

Dịch viêm phổi khiến nhiều bệnh viện khan hiếm máu điều trị. Ông Phạm Tuấn Dương, Phó Viện trưởng Huyết học - Truyền máu Trung ương, phụ trách Trung tâm Máu quốc gia, cho biết đến ngày 1/2, lượng máu dự trữ của Viện chỉ còn 6.700 đơn vị.

Tình trạng khan hiếm máu điều trị cũng xảy ra tại TP HCM, Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ... Theo lãnh đạo Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP HCM - đơn vị cung cấp máu cho hầu hết bệnh viện ở TP HCM - lượng máu dự trữ của bệnh viện đến sáng 1/2 chỉ còn khoảng 4.000 đơn vị. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng máu của các bệnh viện toàn thành phố sau kỳ nghỉ Tết tăng đột biến so với các năm trước, mỗi ngày cần 800 đến1.000 đơn vị máu.

Đề phòng dịch nCoV, đến tối 2/2, 21 địa phương đã cho học sinh nghỉ học. Trong đó, 17 tỉnh thành cho nghỉ một tuần (3-9/2) gồm: Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Hà Nội, Long An, Kiên Giang, Bình Thuận, Cần Thơ, Sóc Trăng, Vĩnh Long, TP HCM, Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Hà Giang, Hưng Yên, Lai Châu, Đồng Nai (riêng thành phố Biên Hòa nghỉ ngày 3-4/2).

Đối với bậc đại học, 54 trường bắt đầu học lại sau Tết từ ngày 31/1 đến 4/2, chủ yếu là trường quân đội hoặc có lịch học an ninh quốc phòng. Riêng du học sinh Trung Quốc lùi đến ngày 17/2 và khuyến cáo chưa nên quay lại Việt Nam.

Cũng trong chiều 2/2, Thiếu tướng Nguyễn Sĩ Hội - Phó tư lệnh Quân khu 4 cho hay Bộ chỉ huy quân sự 6 tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế đang chuẩn bị kế hoạch, cơ sở vật chất để tiếp nhận, cách ly lao động Việt Nam từ Trung Quốc và các nước có dịch viêm phổi cấp do nCoV về nước.

Các đơn vị quân sự 6 tỉnh nêu trên sẽ tiếp nhận, lo ăn ở, hậu cần cho khoảng 1.400 lao động Việt Nam trong thời gian cách ly 14 ngày; phối hợp các ngành liên quan tổ chức lực lượng, phương tiện y tế nhằm đảm bảo sức khoẻ, giám sát dịch tễ, và xử lý các tình huống theo quy định.

Bệnh nhân viêm phổi đang cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Bệnh nhân viêm phổi đang cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Dịch viêm phổi cấp do nCoV khởi phát tại Vũ Hán từ tháng 12/2019, lan ra 31 tỉnh thành Trung Quốc. Tính đến ngày 3/2, số người chết do virus corona tăng lên 362, trong đó có 361 người ở Trung Quốc, số ca nhiễm cũng lên hơn 17.000, theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 31/1 tuyên bố tình trạng khẩncấp toàn cầu vì dịch viêm phổi do nCoV đã lan đến hơn 20 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Việt Nam, Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan ghi nhận trường hợp nCoV truyền từ người sang người. Trong đó, một bệnh nhân nhiễm virus corona chết ở Philippines, trở thành ca tử vong đầu tiên ngoài Trung Quốc.

Tại Việt Nam, cả nước phát hiện 92 trường hợp nghi nhiễm, 27 người cách ly và 8 ca dương tính với nCoV. Ba địa phương có dịch là Khánh Hòa, Vĩnh Phúc và Thanh Hóa.

Hôm 1/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc công bố dịch viêm hô hấp cấp do nCoV ở Việt Nam.


Nguồn tin: vnexpress.net
Từ khóa:

nCov

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
quạt công nghiệp, quạt hướng trục, quạt ly tâm, quạt nhựa composite, bơm hóa chất, bơm chìm, bơm ly tâm, bơm định lượng, bồn chứa hóa chất, ống nhựa composite, máy làm mát, thông gió, xử lý bụi, xử lý khí thải, bơm hoá chất super
RẺ, TỐT, UY TÍN, CHẤT LƯỢNG