Tin tức

danh mục sản phẩm

Liên kết Web

quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super

Những điện thoại Nokia đáng được 'hồi sinh'

Thứ tư - 28/02/2018 22:41 - Đã xem: 257
 

Sau Nokia 3310, Nokia 8110, HMD Global có thể làm mới những mẫu điện thoại nổi tiếng một thời khác như Nokia N-Gage hay Nokia 9000 Communicator.

1. Nokia 9000 Communicator

Ra đời cùng thời với Nokia 8110 (1996), Nokia 9000 Communicator được đánh giá là một chiếc máy đột phá thời bấy giờ, với khả năng duyệt web, ghi chú, soạn lịch... bên cạnh việc nghe, gọi và nhắn tin. Có thiết kế như một "cục gạch", nhưng ngoài bàn phím T9 và màn hình nhỏ bên ngoài, máy còn có bàn phím QWERTY và màn hình lớn hơn bên trong. Khi ra mắt, máy thuộc phân khúc cao cấp với giá bán lên tới 800 USD (tính tỷ giá hiện tại vào khoảng hơn 1.200 USD).

Hiện nay, hầu hết điện thoại đều có dạng thanh hình chữ nhật. Nếu phiên bản mới của Nokia 9000 Communicator cũng có dạng gập mở tương tự, đây vẫn là chiếc điện thoại đáng chờ đợi.

2. Nokia N-Gage

Hầu hết điện thoại của Nokia tập trung cho các tiện ích về nghe gọi, chụp ảnh, nghe nhạc... nhưng N-Gage lại tách biệt, hướng đến người dùng thích chơi game. Cũng chính lý do này, máy có thiết kế đặc biệt với màn hình và bàn phím đòi hỏi người dùng phải sử dụng ngang. Cụm bàn phím này cũng được bố trí cho trải nghiệm chơi game nhiều hơn. Bên trong máy tất nhiên sẽ được cài sẵn rất nhiều trò chơi và có thể tải thêm.

Cho đến nay, không nhiều hãng sản xuất smartphone ra mắt thiết bị vừa chơi game vừa sử dụng như một chiếc điện thoại đặc sắc như N-Gage. Do đó, nếu nâng cấp cấu hình và tích hợp các tính năng chuyên game, bản làm mới của N-Gage hứa hẹn sẽ hấp dẫn không ít người dùng, đặc biệt là giới trẻ.

3. Nokia 7610

Năm 2004, Nokia ra mắt "chiếc lá lớn" Nokia 7610 với thiết kế độc đáo: hai góc bo tròn và hai góc nhọn đối xứng lẫn nhau, ở giữa là bàn phím T9 phong cách mới không giống với hầu hết những mẫu máy trước đó. Chiếc điện thoại này cũng có màn hình màu và khả năng chụp ảnh với camera độ phân giải 1,3 megapixel, cộng thêm khe thẻ nhớ mở rộng tối đa 512 MB.

4. Nokia N93i

Được ví là "kẻ biến hình", Nokia N93i có thể gập, xoay theo nhiều tư thế khác nhau. Người dùng có thể sử dụng nó như một chiếc điện thoại nắp gập thông thường hoặc lật lại để sử dụng như một chiếc máy quay cầm tay handy-cam độc đáo. Với khả năng gập xuay, sản phẩm này từng xuất hiện trong bộ phim hành động Transformers vào năm 2007.

5. Nokia N95

Mẫu điện thoại ra mắt cùng thời điểm với iPhone đời đầu (2007) và được đánh giá cao bởi thiết kế hiện đại, trẻ trung và cá tính, đặc biệt là nắp trượt phong cách. Bên trong, máy cũng được tích hợp rất nhiều tính năng cao cấp thời bấy giờ, như GPS hay camera độ phân giải 5 megapixel.

6. Nokia E71

Ra mắt năm 2008, E71 là một trong những sản phẩm đáng chú ý với bàn phím QWERTY và thiết kế kim loại sang trọng. Đây cũng là mẫu máy có thông số mạnh với RAM 128 MB, bộ nhớ trong 110 MB, camera 3,15 megapixel và chạy hệ điều hành Symbian 9.2.

Gần 10 năm sau, có tin đồn cho rằng HMD Global sẽ hồi sinh chiếc điện thoại này bằng một phiên bản mới thanh mảnh và hiện đại hơn. Theo My Driver, E71 mới sẽ được trang bị màn hình cảm ứng 3,2 inch tỷ lệ 1:1, độ phân giải 480 x 480 pixel, vi xử lý Snapdragon series 200, RAM 1 GB. Máy được cho là ra mắt đầu 2018, nhưng đến nay vẫn chưa xuất hiện. Nguồn tin: vnexpress.net
Từ khóa:

Nokia

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
quạt công nghiệp, quạt hướng trục, quạt ly tâm, quạt nhựa composite, bơm hóa chất, bơm chìm, bơm ly tâm, bơm định lượng, bồn chứa hóa chất, ống nhựa composite, máy làm mát, thông gió, xử lý bụi, xử lý khí thải, bơm hoá chất super
RẺ, TỐT, UY TÍN, CHẤT LƯỢNG