Tin tức

danh mục sản phẩm

Liên kết Web

quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất superquạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super

Vụ bé gái hiếu thảo 'bom' hàng: Sức khỏe người mẹ đã hồi phục, chuẩn bị xuất viện

Thứ hai - 18/12/2023 04:43 - Đã xem: 440

Chiều 18-12, Bệnh viện Bình Định cho biết sau nhiều ngày chữa trị, sức khỏe của bà Lan - mẹ bé gái hiếu thảo 'bom' hàng - đã hồi phục và bệnh nhân chuẩn bị xuất viện.
 
Bác sĩ Bùi Thị Phương Anh - trưởng khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bình Định - khám cho bà Phạm Thị Lan - mẹ của bé gái hiếu thảo 'bom' hàng - Ảnh: LÂM THIÊN

Bác sĩ Bùi Thị Phương Anh - trưởng khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bình Định - khám cho bà Phạm Thị Lan - mẹ của bé gái hiếu thảo 'bom' hàng - Ảnh: LÂM THIÊN

Theo Bệnh viện Bình Định, những ngày qua, các bác sĩ của bệnh viện đã thực hiện rất nhiều xét nghiệm để tìm ra nguyên nhân khiến bà Lan (mẹ bé gái hiếu thảo 'bom' hàng Phan Thị Ca) đau đầu liên tục, không thể đi lại suốt những năm qua.

Khối áp xe lớn dưới da đầu gây nhiễm trùng nặng

Bác sĩ Bùi Thị Phương Anh - trưởng khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bình Định - cho biết: "Sau khi xét nghiệm và kiểm tra, chúng tôi phát hiện một khối áp xe rất lớn dưới da đầu gây nhiễm trùng nhưng bệnh nhân không để ý. Khối áp xe này làm cho bệnh nhân đau nhức vô cùng.

Chúng tôi cho bệnh nhân dùng kháng sinh thì khối này teo lại và sau đó tiến hành hút, dẫn lưu chất dịch từ khối u này ra ngoài. Hiện da đầu bệnh nhân đã bám dính vào xương sọ, sức khỏe hồi phục nhanh và bệnh nhân không còn đau đầu", bác sĩ Phương Anh cho biết thêm.

Các bác sĩ đã hút dịch từ khối áp xe ra khỏi đầu bà Lan - Ảnh: LÂM THIÊN

Các bác sĩ đã hút dịch từ khối áp xe ra khỏi đầu bà Lan - Ảnh: LÂM THIÊN

Cũng theo bác sĩ Phương Anh, đây cũng là ca bệnh rất ít khi gặp. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng đã làm nhiều xét nghiệm: gan, thận, máu... của bà Lan và nhận thấy tất cả đều bình thường.

  • Vụ bé gái 'bom' hàng vì không đủ tiền trả: Xe cấp cứu chở người mẹ đi trị bệnh

     

Ngoài ra, bệnh nhân còn bị tăng huyết áp, rối loạn tuần hoàn não và thoái hóa khớp rất nặng nên không thể đi lại được.

"Vừa qua, bệnh viện đã tài trợ toàn bộ số tiền để mua thuốc điều trị tốt nhất cho chị Lan và chúng tôi đã tiêm cho chị thuốc đặc hiệu của khớp. Hiện tại, sức khỏe chị Lan đã tốt và có thể đi lại", bác sĩ Phương Anh cho hay.

"Chúng tôi xin cảm ơn tất cả mọi người"

Theo bác sĩ Phương Anh, khi thấy bà Lan khỏe mạnh trở lại, mọi người đều rất vui. Bốn ngày nữa, bà Lan sẽ được xuất viện.

Người vui mừng nhất có lẽ là bà Phạm Thị Lan. Bà Lan phấn khởi nói: "Những năm qua, chưa bao giờ tôi cảm thấy khỏe mạnh và vui như hôm nay. Tôi hết đau đầu, có thể đi đứng lại bình thường như trước đây. Tôi mừng không thể nào nói hết được bằng lời. Xin cảm ơn tất cả mọi người".

Còn ông Phan Văn Ta (chồng bà Lan) xúc động nói: "Thật sự điều này như một phép màu đối với gia đình tôi. Trước đây, chúng tôi nghèo quá nên không có điều kiện đi chữa bệnh một cách bài bản, căn cơ. Được mọi người thương yêu và tạo điều kiện, vợ tôi bây giờ đã khỏe mạnh trở lại. Tôi mừng không sao tả được. Cảm ơn mọi người rất nhiều".

Còn theo em Phan Thị Ca, khi nghe tin mẹ đã khỏe mạnh trở lại, em và các anh em trong gia đình vô cùng sung sướng. "Em không mơ ước gì cho mình, em chỉ ước mẹ em được khỏe mạnh trở lại. Và giờ mẹ đã khỏe lại rồi, em vui lắm. Em xin cảm ơn tất cả các cô chú, anh chị và bệnh viện đã giúp gia đình em", Ca chia sẻ.

Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ gia đình bé Ca

Chị Lê Thị Quỳnh Nha - chủ shop quần áo - cho biết khi biết tin mẹ em Phan Thị Ca đã khỏe mạnh trở lại, nước mắt chị rơi không ngừng.

"Tôi vui lắm. Lúc giúp bé Ca, tôi chỉ nghĩ sức mình có hạn nên giúp được gì cho cháu và mẹ thì mình làm hết sức. Không ngờ mọi người, cộng đồng mạng và cả bệnh viện đã dang rộng vòng tay che chở, giúp đỡ gia đình cháu. Giờ thì mẹ cháu đã khỏe mạnh trở lại, chưa bao giờ tôi vui như hôm nay. Xin cảm ơn mọi người đã giúp đỡ gia đình bé Ca", chị Nha xúc động nói.

Anh Hồ Minh Hoàng (chồng chị Nha) thì rạng rỡ cho biết từ trưa đến giờ, vợ chồng anh chị mừng đến quên ăn.

 

Tác giả bài viết: LÂM THIÊN
Nguồn tin: tuoitre.vn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
quạt công nghiệp, quạt hướng trục, quạt ly tâm, quạt nhựa composite, bơm hóa chất, bơm chìm, bơm ly tâm, bơm định lượng, bồn chứa hóa chất, ống nhựa composite, máy làm mát, thông gió, xử lý bụi, xử lý khí thải, bơm hoá chất super
RẺ, TỐT, UY TÍN, CHẤT LƯỢNG