Tin tức

danh mục sản phẩm

Liên kết Web

quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất superquạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super
Ứng dụng "Shazam cho chim" nhận diện tiếng hót với độ chính xác không tưởng

Ứng dụng "Shazam cho chim" nhận diện tiếng hót với độ chính xác không tưởng

01-04-2024 10:35:18 PM | Đã xem: 92 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Công cụ Sound ID dựa trên học máy của Merlin Bird ID cho kết quả ấn tượng khi nhận dạng được tiếng hót của từng chú chim một dù môi trường nhiều tạp âm.

Tại sao cuộc đổ bộ lên Mặt trăng của Apollo lại bị nghi ngờ?

Tại sao cuộc đổ bộ lên Mặt trăng của Apollo lại bị nghi ngờ?

01-04-2024 10:30:59 PM | Đã xem: 94 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Trong lịch sử khám phá vũ trụ của con người, chương trình Apollo chắc chắn là một chương huy hoàng. Ngày 16/7/1969, tàu Apollo 11 được phóng từ Trung tâm vũ trụ Kennedy ở Florida, Mỹ, bắt đầu chuyến hành trình đầu tiên của con người lên Mặt trăng. Armstrong và Aldrin trở thành những người đầu tiên đặt chân lên Mặt trăng. Tuy nhiên, với việc hoàn thành kỳ tích này, vô số nghi ngờ và thuyết âm mưu đã ra đời.

Phần mềm sử dụng công nghệ AI có thể phiên dịch được 2000 ngôn ngữ

Phần mềm sử dụng công nghệ AI có thể phiên dịch được 2000 ngôn ngữ

22-03-2024 12:42:12 AM | Đã xem: 96 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Một ứng dụng với tên OBTranslate vừa được ra mắt có khả năng hỗ trợ dịch hơn 2.000 ngôn ngữ châu Phi nhằm mục đích giúp người dân nơi đây tiếp cận dễ dàng với thị trường trên thế giới.

Nhật thực toàn phần ngày 8/4 sẽ diễn ra như thế nào?

Nhật thực toàn phần ngày 8/4 sẽ diễn ra như thế nào?

22-03-2024 12:39:11 AM | Đã xem: 115 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Nhật thực toàn phần hiếm đến mức một vị trí nhất định trên Trái đất chỉ có khả năng nhìn thấy một lần sau trung bình 375 năm. Và khi nhật thực xảy ra, nó chỉ xuất hiện hoàn toàn đối với những người đi dọc theo một con đường hẹp trên Trái đất. Nhật thực toàn phần ngày 8/4 sắp tới sẽ mở ra một phương pháp tiếp cận mới.

Top 5 phần mềm hack Wifi được dùng nhiều nhất năm 2023

Top 5 phần mềm hack Wifi được dùng nhiều nhất năm 2023

18-03-2024 11:30:33 PM | Đã xem: 85 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Có thể nói, hiện nay Internet gắn liền với cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Thật là bất tiện khi không có kết nối Internet khi ở bên ngoài. Nếu bạn muốn hách mật khẩu Wifi cho điện thoại thông minh hay laptop thì hãy tham khảo ngay những phần mềm hack Wifi đang được yêu thích nhất ngay bên dưới đây.

Thiết bị chuyển năng lượng từ bước chân thành điện

Thiết bị chuyển năng lượng từ bước chân thành điện

11-03-2024 03:58:27 PM | Đã xem: 247 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Nhóm sinh viên của khoa công nghệ điện tử, Trường đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh đã chế tạo thành công thiết bị chuyển năng lượng từ bước chân thành điện.

EVN cung cấp công cụ tính hóa đơn điện trực tuyến cho khách hàng

EVN cung cấp công cụ tính hóa đơn điện trực tuyến cho khách hàng

04-03-2024 05:25:27 PM | Đã xem: 142 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

EVN cung cấp công cụ tính hóa đơn điện trực tuyến cho khách hàng Công cụ (tool) hỗ trợ tính hóa đơn tiền điện trực tuyến đặt tại website của Tập đoàn và các website chăm sóc khách hàng từ ngày 20/3/2019, để khách hàng có thể chủ động truy cập và tự tính hóa đơn tiền điện một cách đơn giản, thuận tiện.

Sắp diễn ra Triển lãm quốc tế về năng lượng điện và chiếu sáng Việt Nam

Sắp diễn ra Triển lãm quốc tế về năng lượng điện và chiếu sáng Việt Nam

27-02-2024 03:55:50 PM | Đã xem: 145 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Từ 17 - 20/4/2024, Triển lãm quốc tế về năng lượng điện và chiếu sáng Việt Nam sẽ được tổ chức tại Cung Triển lãm Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Quốc gia.

Việt Nam sở hữu một loại củ hiếm có khó tìm trên thế giới, chỉ có dưới 10 quốc gia trồng được

Việt Nam sở hữu một loại củ hiếm có khó tìm trên thế giới, chỉ có dưới 10 quốc gia trồng được

18-12-2023 04:51:10 PM | Đã xem: 432 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Dù được bán đầy ngoài chợ ở Việt Nam nhưng đây lại là mặt hàng hiếm có của thế giới.

Các nhà khoa học làm thế nào để chứng minh sự tồn tại của đa vũ trụ?

Các nhà khoa học làm thế nào để chứng minh sự tồn tại của đa vũ trụ?

18-12-2023 04:40:31 PM | Đã xem: 224 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Chắc hẳn nhiều người từng nghe đến khái niệm đa vũ trụ, nhưng nhiều người chỉ coi đó là khái niệm trong các bộ phim khoa học viễn tưởng, khác xa với thế giới thực của chúng ta. Trên thực tế, đa vũ trụ không chỉ là ảo tưởng, một số nhà khoa học thậm chí còn tìm ra bằng chứng cho thấy thế giới của chúng ta là đa vũ trụ.

Những công nghệ mới giúp máy điều hòa không khí tiết kiệm năng lượng hơn

Những công nghệ mới giúp máy điều hòa không khí tiết kiệm năng lượng hơn

13-12-2023 01:36:11 PM | Đã xem: 304 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) ước tính sẽ có khoảng hơn 5 tỷ máy điều hòa không khí trên khắp hành tinh vào năm 2050. Vấn đề đáng quan tâm là trong khi làm mát cho mọi người thì máy điều hòa không khí cũng trở thành tác nhân khiến Trái đất nóng lên.

NASA bắt được dấu hiệu sinh học trên hành tinh 1,5 tỉ tuổi

NASA bắt được dấu hiệu sinh học trên hành tinh 1,5 tỉ tuổi

04-12-2023 08:54:06 AM | Đã xem: 255 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Một thứ mà ở Trái đất được tạo ra bởi sinh vật sống, được các nhà thiên văn coi như một trong những dấu hiệu sinh học quý giá nhất, vừa lộ ra trong quang phổ của hành tinh mang tên WASP-80b.

Một loại quả thơm béo, bổ dưỡng bậc nhất thế giới: Là “thuốc quý”, giúp ngăn ngừa ung thư cực hiệu quả

Một loại quả thơm béo, bổ dưỡng bậc nhất thế giới: Là “thuốc quý”, giúp ngăn ngừa ung thư cực hiệu quả

27-11-2023 09:46:57 AM | Đã xem: 324 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Đây là một trong những loại quả bổ dưỡng và thơm ngon bậc nhất thế giới. Chúng không chỉ đem đến các lợi ích trong việc làm đẹp mà còn có nhiều tác dụng vô cùng tuyệt vời đối với cơ thể con người.

Nhân viên Apple thường lựa chọn đến Google sau khi rời công ty

Nhân viên Apple thường lựa chọn đến Google sau khi rời công ty

27-11-2023 09:18:13 AM | Đã xem: 268 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Theo một nghiên cứu gần đây của Switch On Business, nhân viên của Apple thường có xu hướng sang làm việc cho Google sau khi rời công ty. Nghiên cứu này được dựa trên các tài khoản của trang mạng LinkedIn, thường những tài khoảng trên LinkedIn có hiển thị đầy đủ những công ty hiện tại người đó đang làm hoặc những công ty trước đó họ đã từng làm qua. Nói chung nghiên cứu này vẫn có thể chưa chính xác 100% do có một số tài khoản ẩn thông tin cá nhân. Anh em xem thêm thông tin chi tiết bên dưới đây.

Tảng đá màu xanh biếc bí ẩn khiến các nhà khoa học đau đầu

Tảng đá màu xanh biếc bí ẩn khiến các nhà khoa học đau đầu

13-11-2023 04:13:05 PM | Đã xem: 351 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Các nhà khoa học gần như đi vào bế tắc trong việc giải mã tảng đá xanh biếc này trong nhiều năm.

Máy sấy bơm nhiệt tiết kiệm điện hiệu quả

Máy sấy bơm nhiệt tiết kiệm điện hiệu quả

23-10-2023 02:29:06 PM | Đã xem: 352 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Máy sấy bơm nhiệt Heatpumb là máy sấy được trang bị máy nén sử dụng khí gas trong môi trường áp suất cao để tạo ra luồng khí nóng giúp sấy khô quần áo hiệu quả và tiết kiệm điện.

BƠM HÓA CHẤT LY TÂM TỰ MỒI – NHÓM SE

BƠM HÓA CHẤT LY TÂM TỰ MỒI – NHÓM SE

23-10-2023 02:21:18 PM | Đã xem: 425 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Loại bơm: bơm ly tâm trục ngangliền trục Lưu lượng đạt đến: 260lit/min Cột áp đạt đến : 14.5mAq Công suất motor : 1/2HP đến 2HP Vật liệu bơm: FRPP/ PVDF Vật liệu bộ phận làm kín: NBR/ EDPM/ VITON Vật liệu seal: Carbon/Ceramic/ SSIC/ Teflon/ Hastelloy-c/ SUS316

Bảng tra dây đồng quấn biến áp

Bảng tra dây đồng quấn biến áp

20-10-2023 05:00:04 PM | Đã xem: 701 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Làm thế nào để tính được dòng tải Ampe chịu được trên mỗi loại dây đồng, cách tính như thế nào cho đúng. Tuy khá đơn giản nhưng nhiều ngươi không biết. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tính toán Dòng tải Ampe chịu trên các loại dây đồng loại tròn bạn có thể tham khảo.Từ đó bạn cũng có thể áp dụng cho nhiều loại dây khác để tính toán khi quấn biến áp hoặc quấn moto. Từ đó chọn được đúng dây dẫn để làm việc, Tránh trường hợp chọn thiếu khiến máy không đủ tải hoặc chọn dư thì chi phí sản xuất tăng lên vì giá thành dây đồng cũng không hề rẻ.

BƠM HÓA CHẤT LY TÂM TỰ MỒI – NHÓM SL

BƠM HÓA CHẤT LY TÂM TỰ MỒI – NHÓM SL

20-10-2023 04:55:28 PM | Đã xem: 456 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Loại bơm: bơm ly tâm trục ngang, trục rời Lưu lượng đạt đến: 960lit/min Cột áp đạt đến: 28mAq Công suất motor: 2HP đến 10HP Vật liệu bơm: FRPP/ CFRPP/ CPVC/ PVDF Vật liệu bộ phận làm kín: NBR/ EDPM/ VITON Vật liệu seal: Carbon/Ceramic/ SSIC/ Teflon/ Hastelloy-c/ SUS316

BƠM HÓA CHẤT LY TÂM TỰ MỒI - NHÓM LD

BƠM HÓA CHẤT LY TÂM TỰ MỒI - NHÓM LD

16-10-2023 11:34:42 AM | Đã xem: 353 | Phản hồi: 0 | Chuyên mục: CÔNG NGHỆ

Loại bơm: bơm ly tâm trục ngang liền trục Lưu lượng đạt đến: 750lit/min Cột áp đạt đến: 26mAq Công suất motor: 1HP đến 5HP Vật liệu bơm: FRPP Vật liệu bộ phận làm kín: NBR/ EDPM/ VITON Vật liệu seal: Carbon/Ceramic/ SSIC/ Teflon/ Hastelloy-c/ SUS316

Các tin khác

1 2 3 ... 15 16 17  Trang sau
 
quạt công nghiệp, quạt hướng trục, quạt ly tâm, quạt nhựa composite, bơm hóa chất, bơm chìm, bơm ly tâm, bơm định lượng, bồn chứa hóa chất, ống nhựa composite, máy làm mát, thông gió, xử lý bụi, xử lý khí thải, bơm hoá chất super
RẺ, TỐT, UY TÍN, CHẤT LƯỢNG