Tin tức

danh mục sản phẩm

Liên kết Web

TIN HAY ĐỌC

quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất superquạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super

Hơn 320 nhân viên y tế Đà Nẵng thôi việ

Thứ năm - 14/07/2022 16:38 - Đã xem: 53

TP Đà Nẵng ghi nhận 322 nhân viên thôi việc, trong đó có 141 bác sĩ, 24 kỹ thuật viên từ năm 2021 đến nay. Ở khối đảng, đoàn thể, 22 người cũng xin thôi việc.

Tại kỳ họp HĐND TP Đà Nẵng ngày 12-14/7, nhiều đại biểu bày tỏ lo lắng khi Đà Nẵng là một trong những địa phương có tỷ lệ nhân viên y tế thôi việc, nghỉ việc cao. Đại biểu Lê Thị Như Hồng đề nghị thành phố có cơ chế, chính sách ưu đãi cho bác sĩ, nhân viên y tế yên tâm công tác.

Bà Trần Thanh Thủy, Phó giám đốc phụ trách Sở Y tế, cho biết thành phố đang có hơn 7.000 cán bộ, nhân viên y tế làm việc trong hệ thống công lập, 1.809 cộng tác viên dân số, 119 nhân viên y tế thôn, bản; đạt tỷ lệ 17 bác sĩ/10.000 dân, cao hơn mặt bằng chung của cả nước.

Qua hai năm phòng chống Covid-19, nhân viên y tế chịu nhiều áp lực về thể chất cũng như tinh thần nên đã có nhiều người xin thôi việc. Lãnh đạo ngành và các đơn vị đã động viên, cung cấp thông tin để nhân viên y tế tiếp tục làm việc. Đến nay, các đơn vị đã kịp thời bổ sung nhân lực thay thế và đạt 86%.

Bà Thủy cho rằng để nhân viên y tế yên tâm công tác thì cần có những chính sách dài hơi. Sắp tới, ngành y tế Đà Nẵng tiếp tục triển khai đề án thu hút nhân lực y tế chất lượng cao và sẽ điều chỉnh tiêu chuẩn, phụ cấp đặc thù cho các lĩnh vực như lao, pháp y, tâm thần, y tế cơ sở...

Nhân viên y tế chịu nhiều áp lực sau hai năm chống dịch Covid-19. Ảnh: Nguyễn Đông

Nhân viên y tế chịu nhiều áp lực sau hai năm chống dịch Covid-19. Ảnh: Nguyễn Đông

Trả lời chất vấn sáng 14/7, ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ, đánh giá tình trạng nghỉ việc năm nào cũng có, nhưng gần đây số lượng nhiều lên, riêng công chức là 22 người (tính từ năm 2021). Ông Đồng chỉ ra hàng loạt nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

Đầu tiên là thu nhập thấp, không đảm bảo cuộc sống. Tiền lương hiện tại của công chức chỉ 4-5 triệu đồng một tháng. Nhiều người phải thuê nhà, hàng tháng đã hết nửa tiền lương. Nhiều công chức phải làm thêm sau giờ hành chính mới đảm bảo cuộc sống. Trong khi đó chính sách thu hút bên ngoài, đặc biệt là khối tư nhân rất linh hoạt và lương cao.

Thời gian qua, Đà Nẵng đã tinh giản biên chế theo chủ trương của nhà nước, người làm giảm xuống, cộng với nhiều người xin thôi việc, khiến công việc dồn lên vai những người còn ở lại, áp lực từ đó lớn hơn. Thời gian dịch Covid-19, công chức, viên chức ngành y không có thời gian nghỉ để tái tạo sức lao động.

Công chức bộ phận 1 cửa Trung tâm thành phố Đà Nẵng trong giờ làm việc, thời điểm chưa có dịch Covid-19. Ảnh: Nguyễn Đông

Công chức bộ phận một cửa Trung tâm thành phố Đà Nẵng trong giờ làm việc, thời điểm chưa có dịch Covid-19. Ảnh: Nguyễn Đông

Qua gặp gỡ, trao đổi với công chức xin thôi việc, ông Đồng ghi nhận một nguyên nhân khác là tâm lý "lo ngại rủi ro trong thực thi công vụ". "Trong ban cán sự cũng như ủy ban và các sở, ngành có nhiều nội dung, văn bản pháp luật không rõ ràng. Cán bộ trao đổi qua lại có khi cả buổi chưa ra", ông Đồng nói.

Nhiều công chức cho rằng đã làm thì tất nhiên có sai. Nhưng khi thanh tra, kiểm toán vào thì "bắt" hết lỗi và phải xử lý, nặng thì hình sự, nhẹ thì hành chính. Vì thế nhiều người cho biết xin ra ngoài an toàn hơn.

Nguyên nhân cuối cùng là cách điều hành, quản lý của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Nhiều lãnh đạo chưa biết tạo động lực cho cán bộ, viên chức làm việc; nhiều cấp dưới đã áp lực nhưng lại được lãnh đạo giao thêm việc.

Ông Đồng cho biết Đà Nẵng đã có đề án nâng cao thu nhập cho công chức, viên chức, tuy nhiên trước đây thành phố trình ra các cơ quan Trung ương đã không được chấp nhận. Chế độ tiền lương thì phải do Trung ương quyết, địa phương không thể ban hành quy định riêng.

Giải pháp trước mắt, theo ông Đồng, là các cơ quan, khối hành chính hiện nay nếu tiết kiệm được mức chi thường xuyên thì sẽ nâng cao được thu nhập cho người lao động. Thủ trưởng các cơ quan quan tâm, bố trí công việc phù hợp, gặp gỡ động viên, giải quyết nhu cầu chính đáng của người lao động để tạo tâm lý, động lực gắn bó công việc.

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết nhận định cán bộ, công chức xin nghỉ việc là câu chuyện "khá nóng". "Chúng ta phải nghiêm túc nhìn nhận việc này để có cách làm hiệu quả hơn, vừa động viên, vừa có chính sách phù hợp, tạo tâm lý, động lực cho đội ngũ cán bộ công chức", ông Triết nói.

 
Tác giả bài viết: Nguyễn Đông
Nguồn tin: vnexpress.net
Từ khóa:

y tế Đà Nẵng

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Ý kiến bạn đọc

 
quạt công nghiệp, quạt hướng trục, quạt ly tâm, quạt nhựa composite, bơm hóa chất, bơm chìm, bơm ly tâm, bơm định lượng, bồn chứa hóa chất, ống nhựa composite, máy làm mát, thông gió, xử lý bụi, xử lý khí thải, bơm hoá chất super
RẺ, TỐT, UY TÍN, CHẤT LƯỢNG