Tin tức

danh mục sản phẩm

Liên kết Web

quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super

Phim 18+ về cô gái yêu thủy quái được dự đoán thắng Quả Cầu Vàng

Chủ nhật - 07/01/2018 23:30 - Đã xem: 302

"The Shape of Water" được đánh giá cao ở hạng mục "Phim chính kịch xuất sắc" và "Đạo diễn xuất sắc" của giải thưởng diễn ra sáng mai.

Phim 18+ về cô gái yêu thủy quái dẫn đầu đề cử Quả Cầu Vàng / Khoảnh khắc mặn nồng của sao trên thảm đỏ Quả Cầu Vàng các năm

Lễ trao giải Quả Cầu Vàng sẽ diễn ra ở Los Angeles (Mỹ) vào 8h sáng ngày 8/1 (giờ Việt Nam). Đây là giải thưởng phim ảnh thường niên của Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood, có hạng mục dành cho cả điện ảnh và truyền hình. Quả Cầu Vàng được xem là một trong các giải thưởng quan trọng nhất trước Oscar. Trước lễ trao giải, nhiều chuyên gia của các báo Âu Mỹ đưa ra dự đoán của mình.

Ở giải quan trọng nhất - "Phim chính kịch xuất sắc", các tờ Guardian, Variety, Vanity Fair, Indiewire và Time dự đoán The Shape of Water lên ngôi. Peter Bradshaw của Guardian nhận xét: "Tác phẩm viễn tưởng tuyệt vời của Guillermo del Toro giành được nhiều sự ủng hộ của giới phê bình nước ngoài, và tôi tin phim sẽ chiến thắng".

* "The Shape of Water" được giới phê bình đánh giá cao 

Câu chuyện xoay quanh Elisa (Sally Hawkins đóng) - cô gái lao công câm làm việc ở phòng thí nghiệm của chính phủ Mỹ. Khi chăm sóc một thủy quái hung tợn trong bể nước, cô dần nảy sinh tình cảm với nó. Sinh vật này không để ý đến những khiếm khuyết của Elisa mà nhìn thấy những điều tốt đẹp bên trong cô. Tác phẩm nhận nhiều lời khen ở Liên hoan phim Venice (Italy) rồi giành giải Sư Tử Vàng, đồng thời là phim điện ảnh nhận nhiều đề cử nhất ở Quả Cầu Vàng 2018.

Trong dàn ứng viên còn lại, các cây bút không nhất trí về tác phẩm giữ vai trò ứng viên thứ hai, có thể bất ngờ vượt qua The Shape of Water. Trang Guardianchọn Call Me by Your Name - phim đồng tính gây sốt năm qua. Trang Vanity Fair chọn Dunkirk, trang Indiewire và Time chọn The Post. Trang Variety đánh giá cao Three Billboards Outside Ebbing, Missouri và The Post.

The Post do Steven Spielberg đạo diễn, kể về cuộc đấu tranh của các nhà báo để công bố tập tài liệu về chiến tranh Việt Nam của Lầu Năm Góc. Với nội dung tôn vinh nghề báo, lại ra mắt đúng vào thời chính trị Mỹ đang phức tạp, tác phẩm có thể thu hút phiếu bầu của nhiều thành viên hiệp hội báo chí.

The Post có nhiều thuận lợi trong tương quan chính trị hiện nay của Mỹ.

"The Post" có nhiều thuận lợi trong tương quan chính trị hiện nay của Mỹ.

Hạng mục "Phim hài kịch/ca nhạc xuất sắc" được nhận định là cuộc đua song mã giữa Lady Bird và Get Out, trong đó Lady Bird chiếm ưu thế. Tác phẩm do Greta Gerwig đạo diễn, xoay quanh những rắc rối của một cô bé vị thành niên (Saoirse Ronan). Phim được sự tán dương cùa gần như tất cả giới phê bình, với điểm số 94 trên Metacritic và 99% đánh giá tích cực trên Rotten Tomatoes. Saoirse Ronan cũng được cho là sẽ thắng giải "Nữ diễn viên chính trong phim hài kịch/ca nhạc".

Trong các hạng mục diễn xuất còn lại, Frances McDormand được đánh giá cao nhất ở giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc trong phim chính kịch" với màn trình diễn nội tâm trong Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Tác phẩm thuộc thể loại hình sự pha hài do Martin McDonagh đạo diễn, kể về hành trình của một người mẹ đòi lại công lý sau khi cảnh sát không tìm được nghi phạm trong vụ sát hại con cô. Guardian, Variety, Indiewire và Time đều chọn McDormand thắng cuộc, chỉ có Vanity Fair chọn Meryl Streep (The Post).

Saoirse Ronan được ngợi khen trong Lady Bird.

Saoirse Ronan được ngợi khen trong "Lady Bird".

Giải "Nam diễn viên chính xuất sắc trong phim chính kịch" được dự đoán thuộc về Gary Oldman. Trong Darkest Hour, ông thủ vai Winston Churchill - thủ tướng Anh trong Thế chiến thứ hai. Mặc dù vậy, Variety lại chọn ngôi sao trẻ Timothée Chalamet (Call Me by Your Name). Theo trang này, việc Oldman nhiều lần chỉ trích giải Quả Cầu Vàng có tiêu cực sẽ ảnh hưởng xấu đến cơ hội của ông trong kỳ này.

James Franco được dự đoán giành giải "Nam diễn viên chính xuất sắc trong phim hài kịch". Trong The Disaster Artist, anh hóa thân một nhà làm phim tâm huyết nhưng lại làm ra một tác phẩm tệ hại, bị mọi người dè bỉu. Chỉ có tờ Guardian chọn Daniel Kaluuya của Get Out.

* "The Disaster Artist" đưa James Franco trở lại cuộc đua giải thưởng

 
 
Ở hai giải nam và nữ diễn viên phụ trong phim điện ảnh, chưa có ứng cử viên nào thật sự nổi trội, thể hiện qua lựa chọn không thống nhất của các chuyên gia. Trang Guardian chọn Christopher Plummer (All the Money in the World) và Allison Janney (I, Tonya). Trang Indiewire chọn Williem Dafoe (The Florida Project) và Allison Janney (I, Tonya), còn Variety dự đoán Sam Rockwell, (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) và Laurie Metcalf (Lady Bird).

Giải đạo diễn được xem là cuộc chiến giữa Guillermo del Toro (The Shape of Water) và Christopher Nolan (Dunkirk). Cả hai tác phẩm đều thể hiện tầm nhìn và khả năng kiểm soát tốt của nhà làm phim. The Shape of Water nghiêng về yếu tố kỳ ảo, cổ tích, còn Dunkirk - mô tả cuộc di tản của quân Đồng minh - lại có tầm vóc lớn hơn, mang tính hiện thực. Indiewire chọn del Toro, còn Guardianủng hộ Nolan.

Ở các hạng mục quan trọng còn lại, giải phim hoạt hình gần như chắc chắn sẽ tôn vinh Coco của hãng Pixar. The Handmaid's Tale và The Marvelous Mrs. Maisel lần lượt được các chuyên gia đánh giá cao ở các giải series chính kịch và hài kịch xuất sắc. Trong khi đó, Big Little Lies - loạt phim có Nicole Kidman, Reese Witherspoon nói về cuộc sống nhiều bất ổn trong các gia đình thượng lưu - được dự đoán thắng giải "Series ngắn tập hoặc phim truyện truyền hình xuất sắc.

 


Nguồn tin: vnexpress.net
Từ khóa:

Phim 18+

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
quạt công nghiệp, quạt hướng trục, quạt ly tâm, quạt nhựa composite, bơm hóa chất, bơm chìm, bơm ly tâm, bơm định lượng, bồn chứa hóa chất, ống nhựa composite, máy làm mát, thông gió, xử lý bụi, xử lý khí thải, bơm hoá chất super
RẺ, TỐT, UY TÍN, CHẤT LƯỢNG