Tin tức

danh mục sản phẩm

Liên kết Web

quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super

Những đường hầm bí mật dẫn lối từ Triều Tiên sang Hàn Quốc

Chủ nhật - 12/11/2017 11:35 - Đã xem: 265
Theo tuyên bố của phía Hàn Quốc, bốn đường hầm được gọi là Tunnels of Aggression (Đường hầm Xâm lược) đã được Triều Tiên xây dựng cách đây vài chục năm để đoàn quân nước này di chuyển nhanh chóng qua DMZ và tiến về phía nam bán đảo trong chiến tranh. Nơi đây đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng, NY Post đưa tin.

Kể từ khi khám phá ra, hàng nghìn người dân Hàn Quốc và khách du lịch nước ngoài tới để thám hiểm di tích này. Những đường hầm nằm ở độ sâu hàng chục mét so với mặt đất. Có một con đường được phát hiện chỉ cách Seoul 50 km. 

 Video: Setyo Budianto.

Lịch sử của những đường hầm

Trong suốt thập niên 70, những người đào ngũ ở Triều Tiên đã nói với các quan chức ở Hàn Quốc rằng Kim II Sung đã yêu cầu quân đội đào hầm để lật đổ DMZ, chuẩn bị cho một cuộc xâm lược. Ba đường hầm được tìm thấy ngay sau đó.

Đường hầm đầu tiên được tìm thấy vào năm 1974. Một đội tuần tra của quân đội Hàn Quốc đã thấy hơi khói bốc lên từ mặt đất và tiếng ồn ào đáng ngờ. Đường hầm thứ hai cũng được phát hiện năm 1975. Các quan chức Hàn Quốc ước tính, con đường này trải dài gần 800 m vào lãnh thổ của họ, di chuyển được đến 30.000 quân mỗi giờ.

Năm 1978, một đường hầm lớn hơn khác được phát hiện ở phía nam của Panmunjom, ngôi làng đã được giải phóng. Đây cũng là một địa điểm du lịch nổi tiếng, nơi nhân viên quân sự ở hai miền khu vực phi quân sự DMZ có thể giáp mặt.

Đường hầm thứ tư được phát hiện vào năm 1990. Kể từ đó, không ai tìm thấy thêm đường hầm nào khác. Tuy nhiên, một số người cho rằng, hàng chục đường hầm khác vẫn chưa được tìm thấy.

nhung-duong-ham-bi-mat-dan-loi-tu-trieu-tien-sang-han-quoc

Một trong những lối vào đường hầm. Ảnh: wikipedia.

Những điều du khách tới đây có thể thưởng thức

Du khách tới Hàn Quốc có thể thăm 3 đường hầm thông qua chỉ dẫn của các hướng dẫn viên du lịch. Với khoảng 12 USD, du khách có thể khám phá đường hầm nổi tiếng tiếng nhất, “Third Tunnel of Aggression” (Đường hầm Xâm lược thứ ba), khu vực quan sát Dorasan, phía tây bắc Hàn Quốc.

Theo các công ty lữ hành, đường hầm này được xem là ''công cụ xâm lược đe dọa nhất'' bởi nó rất gần với Seoul, chỉ cách tầm 50 km. Đường hầm cách mặt đất 73 m. Du khách đi vào một cửa hàng quà tặng trước khi bắt đầu xuống một con đường dốc đứng. Họ phải đội mũ bảo hiểm vì trần hầm thấp.

Du khách có thể ngắm nhìn kiệt tác thủ công của Triều Tiên, song điều họ không thể làm là băng qua biên giới, bởi đoạn đường bị chặn bê tông.

Những thập kỷ phát triển du lịch của DMZ

Trong khi Hàn Quốc bắt đầu nỗ lực đưa du khách tới DMZ từ những năm 1960, chỉ đến những năm đầu 2000, du lịch ở đây mới thực sự bùng nổ. Scott A. Snyder, một thành viên cao cấp của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại, nghiên cứu về Triều Tiên, cho biết, sau Chiến tranh Lạnh, DMZ trở thành nơi du khách có thể thấy sự căng thẳng đã lắng xuống.

Snyder nói: “Ở đây vẫn còn có những ngòi súng hướng về nhau. Tuy nhiên, người ta biết rằng sẽ không bao giờ có chiến tranh xảy ra ở đây”.

Ngoài các đường hầm và làng giải phóng Panmujom, du lịch sinh thái cũng trở nên quen thuộc với khách du lịch tới đây. Hơn 60 năm qua, mảnh đất không có người sinh sống đã trở thành ngôi nhà cho những loài động, thực vật hoang dã quý hiếm. Cơ quan Du lịch Hàn Quốc nói rằng, họ đã vô tình khiến nơi đây trở thành nơi trú ẩn cho động vật hoang dã.

Khi những căng thẳng từ hai bên đang làm dấy lên nỗi sợ hãi chiến tranh, ông Snyder kêu gọi sự thận trọng trong việc nhìn nhận DMZ như hiện vật của một thời đã qua, và cảnh báo sự nổi tiếng của nó tiềm ẩn những hậu quả. Snyder khẳng định: “ Cuộc chiến vẫn chưa được giải quyết và người ta có thể nhìn thấy một cuộc chiến tranh lạnh trong tương lai. Nhưng họ không nhất thiết phải thực hiện theo cách này bởi các yếu tố khách du lịch”.


Nguồn tin: vnexpress.net
Từ khóa:

Triều Tiên

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
quạt công nghiệp, quạt hướng trục, quạt ly tâm, quạt nhựa composite, bơm hóa chất, bơm chìm, bơm ly tâm, bơm định lượng, bồn chứa hóa chất, ống nhựa composite, máy làm mát, thông gió, xử lý bụi, xử lý khí thải, bơm hoá chất super
RẺ, TỐT, UY TÍN, CHẤT LƯỢNG