Tin tức

danh mục sản phẩm

Tin mới

Liên kết Web

quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất superquạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super

CĐV Thái Lan: ‘Việt Nam chỉ dựng xe buýt giỏi hơn’

Thứ năm - 23/12/2021 15:19 - Đã xem: 799

Trên diễn đàn lớn nhất Thái Lan Pantip, Việt Nam bị cho là thua kém về mọi mặt trước kình địch ở bán kết AFF Cup 2020.

*Việt Nam - Thái Lan: 19h30 thứ Năm 23/12, trên VnExpress

"Nhìn vào lối chơi, Việt Nam không có gì so được với Thái Lan, ngoại trừ phong cách dựng xe buýt rồi phản công nhanh", tài khoản @6477408 mở chủ đề bình luận trên Pantip.

Quan điểm này nhanh chóng được nhiều tài khoản khác đồng tình. @724873 viết: "Việt Nam sẽ tập trung phòng thủ để đưa trận đấu vào loạt đá luân lưu". @AshitaSwan phản hồi: "Nhưng Thái Lan sẽ tăng cường dứt điểm. Nếu chúng ta sút tốt, Việt Nam có tử thủ cũng sẽ thủng lưới".

Việt Nam hoà Thái Lan 0-0 ở vòng loại World Cup 2022 trên sân Thammasat ngày 5/9/2019. Ảnh: Lâm Thoả

Việt Nam hoà Thái Lan 0-0 ở vòng loại World Cup 2022 trên sân Thammasat ngày 5/9/2019. Ảnh: Lâm Thoả

Dưới trướng Park Hang-seo, Việt Nam chưa thủng bàn nào trong ba trận đối đầu Thái Lan. Nhưng, đội tuyển cũng chỉ ghi một bàn, do công của Anh Đức ở giải giao hữu King's Cup 2019 ngay trên đất Thái Lan.

Ở AFF Cup 2020, đoàn quân của HLV Park tiếp tục giữ được sự ổn định trong phòng thủ, là đội tuyển duy nhất không thủng lưới sau vòng bảng. @4932207 chế giễu: "Việt Nam sẽ không dám ra khỏi cấm địa của họ". Còn @Jack in the Bean Garden bình luận: "Thái Lan sẽ tích cực sút xa, và treo bóng bổng vào cấm địa Việt Nam. Tôi tin rằng Thái Lan sẽ tấn công bằng cả bóng sệt lẫn bổng".

So với Việt Nam, Thái Lan được nghỉ nhiều hơn một ngày trước bán kết lượt đi hôm nay. Đội hình chính của họ cũng được cho nghỉ ở lượt cuối vòng bảng gặp Singapore, trong khi HLV Park vẫn phải dùng nhiều trụ cột cho trận cuối bảng B với Campuchia.

Vì vậy, trong một chủ đề khác, @Bubble Tea cho rằng Thái Lan có thể lực và sức bền tốt hơn Việt Nam. Tài khoản này thống kê: "Việt Nam có bảy cầu thủ đã chơi nhiều hơn 180 phút ở ba trận gần nhất, là Đỗ Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Phong Hồng Duy, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Quang Hải và Phan Văn Đức. Còn Thái Lan không có cầu thủ nào chơi nhiều hơn 180 phút. Đây là một trong những lý do khiến Việt Nam không thể gây áp lực cường độ cao lên Thái Lan như thường lệ".

Trả lời chủ đề này, @3728518 viết: "Nhưng Việt Nam cũng khoẻ và giàu cơ bắp. Chúng ta phải chờ xem trận lượt đi sẽ diễn ra thế nào. Thái Lan chưa phải gặp đội nào mạnh cỡ Indonesia ở vòng bảng".

Thái Lan vào bán kết với tư cách đầu bảng A, sau khi toàn thắng bốn trận. Họ cũng là đội tuyển giàu thành tích nhất giải, với năm lần đăng quang. Trái lại, Việt Nam là đương kim vô địch.

Ở AFF Cup, hai đội tuyển đã đụng độ nhau chín lần. Trong đó, Thái Lan thắng năm, hòa hai, thua hai, ghi 17 bàn và thủng lưới chín lần. Tính riêng tại bán kết, hai đội đã năm lần gặp nhau. Trong bốn lần trước, chỉ một lần Việt Nam chiến thắng (năm 1998 trên sân Hàng Đẫy). Ba lần còn lại, Thái Lan giành quyền vào chung kết, năm 1996, 2002 và 2007. Trong đó, họ vô địch năm 1996 và 2002.

Tuy nhiên, dưới triều đại HLV Park Hang-seo từ năm 2017, Việt Nam bất bại trong tất cả các trận đấu Thái Lan.

 

Nguồn tin: vnexpress.net
Từ khóa:

CĐV Thái Lan

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
quạt công nghiệp, quạt hướng trục, quạt ly tâm, quạt nhựa composite, bơm hóa chất, bơm chìm, bơm ly tâm, bơm định lượng, bồn chứa hóa chất, ống nhựa composite, máy làm mát, thông gió, xử lý bụi, xử lý khí thải, bơm hoá chất super
RẺ, TỐT, UY TÍN, CHẤT LƯỢNG