Tin tức

danh mục sản phẩm

Liên kết Web

TIN HAY ĐỌC

quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super

Người Vũ Hán cầu cứu trên mạng xã hội

Thứ tư - 12/02/2020 12:35 - Đã xem: 285

Một phụ nữ 30 tuổi cầu cứu người giúp bố trên mạng xã hội Sina Weibo hôm qua sau khi ông định tự tử vì nhiễm virus corona. 

Người phụ nữ họ Zhang ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc cho biết bố cô bắt đầu bị sốt hôm 26/1 và được chẩn đoán nhiễm trùng phổi ngày 1/2. Zhang cho biết đã thử mọi cách: gọi tới chính quyền địa phương, cục y tế, khu vực điều trị bệnh nhân nhiễm virus và đường dây nóng của thị trưởng, để tìm giường bệnh cho bố nhưng vô ích. 

Cha cô đã cố gắng tự tử hôm 5/2. "Không thể chịu đựng thêm, bố tôi đã cắt cổ tay tự tử tối hôm đó nhưng may được mẹ tôi cứu", Zhang nói và thêm rằng bố cô gặp nhiều vấn đề sức khỏe khác như huyết áp cao, tim mạch và Parkinson.

Sau áp lực dư luận, bố của Zhang được xét nghiệm và có kết quả dương tính với virus corona. Tuy nhiên, bệnh viện đó không thể tiếp nhận ông vì đã quá tải.

Nhân viên y tế làm thủ tục tiếp nhận bệnh nhân tại bệnh viện tạm thời ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Ảnh: Xinhua.

Nhân viên y tế làm thủ tục tiếp nhận bệnh nhân tại bệnh viện tạm thời ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Ảnh: Xinhua.

Zhang cho biết cô đã không bỏ qua tia hy vọng nào để có thể tìm được giường bệnh cho bố, từ gia nhập nhóm chat của bệnh nhân cần giúp đỡ trên WeChat tới điền các mẫu đơn đăng ký dành cho bệnh nhân của Quốc vụ Viện và tờ báo của thành phố Vũ Hán.

"Tôi gọi tới mọi số điện thoại có thể tìm thấy nhưng họ đều không giải quyết được. Cuối cùng tôi không còn cách nào khác ngoài đăng bài trên Weibo", Zhang chia sẻ.

Cô cho biết lúc đầu cũng do dự với quyết định này bởi tình trạng của bố cô không quá nghiêm trọng và không muốn thu hút sự chú ý. Nhưng giờ mọi chuyện đã thay đổi khi bố cô là một trong gần 17.000 nhiễm virus corona ở thành phố này kể từ khi dịch bùng phát tháng 12 năm ngoái. 

Bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc Tưởng Siêu Lương cuối tuần qua cam kết tiến hành xét nghiệm tất cả ca nghi nhiễm còn lại và thêm rằng tất cả ca xác nhận nhiễm bệnh hoặc ca bệnh nặng sẽ được bệnh viện tiếp nhận.

Bí thư thành ủy Vũ Hán Mã Quốc Cường tối hôm qua cho biết 1.499 bệnh nhân xác nhận nhiễm virus corona, trong tình trạng nghiêm trọng và chưa được nhập viện cho tới ngày 8/2, đã được tiếp nhận vào trưa hôm qua. Vũ Hán hy vọng không còn người nghi nhiễm không được xét nghiệm vào hôm nay. 

Chính quyền thành phố tuần trước bắt đầu rà soát lời cầu cứu trên mạng và thiết lập đường dây nóng tư vấn cả ngày. Ước tính trên mạng xã hội Weibo, chủ đề "bệnh nhân viêm phổi cầu cứu" đã có hơn 1.600 bài đăng, 1,38 triệu lượt xem và 487.000 lượt theo dõi. 

Người phụ nữ họ Yuan, 33 tuổi nói cô đã đăng bài trên mạng Weibo hôm 9/2 để tìm cách giúp bố mẹ. Mẹ cô mới được chẩn đoán nhiễm virus corona trong khi cha cô bị viêm phổi cấp. Hai người đã được nhập viện hôm qua. "Tôi thử quá nhiều cách và giờ không biết có được sự giúp đỡ nhờ cách nào", Yuan nói.

Nhưng với Zhang, chỉ có phép màu mới có thể giúp cha cô, người vẫn mòn mỏi chờ giường bệnh. "Hầu hết bệnh viện chỉ tiếp nhận ca bệnh nặng. Tôi không nghĩ bố tôi có thể được điều trị", Zhang nói.


Nguồn tin: vnexpress.net
Từ khóa:

Người Vũ Hán

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
quạt công nghiệp, quạt hướng trục, quạt ly tâm, quạt nhựa composite, bơm hóa chất, bơm chìm, bơm ly tâm, bơm định lượng, bồn chứa hóa chất, ống nhựa composite, máy làm mát, thông gió, xử lý bụi, xử lý khí thải, bơm hoá chất super
RẺ, TỐT, UY TÍN, CHẤT LƯỢNG