Tin tức

danh mục sản phẩm

Liên kết Web

quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super

Công an TP HCM nói về việc bắt băng nhóm khủng bố

Thứ năm - 05/07/2018 15:25 - Đã xem: 160

 • 14h45

  Báo cáo với lãnh đạo thành phố, Thiếu tướng Phan Anh Minh (Phó giám đốc Công an TP HCM) tóm tắt về vụ án.

  o-Nhan-7626-1530778654.jpg

  Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân (bên trái) và Giám đốc Công an TP HCM - trung tướng Lê Đông Phong.

  Ngay sau khi xảy ra vụ nổ chiều 20/6 tại trụ sở Công an phường 12, Tân Bình, cảnh sát vừa khám nghiệm hiện trường, vừa truy đuổi chiếc xe máy đeo biển số giả có liên quan vụ việc. Ban đầu, nguyên nhân vụ việc được vạch ra theo nhiều khả năng, có thể do tư thù, phá hoại… Nhiều mũi điều tra sau đó tập trung vào các tổ chức âm mưu khủng bố, nơi xuất phát các thuốc nổ.

  Đến tối cùng ngày, dù chưa rõ nguyên nhân nhưng lãnh đạo Công an thành phố nhận định giấu vết hiện trường cực kỳ quan trọng.

  Kết quả khám nghiệm cho thấy có hai quả nổ TNT, được chế tạo điều khiển nổ từ xa, và phát nổ ngoài ý muốn của nhóm khủng bố. Cảnh sát thu được thông tin quí giá trên đường chạy nhóm này đi lòng vòng rồi dừng ở chợ Bà Chiểu thay đồ, sau đó đi về hướng Đồng Nai. Đến ngày 21/6 xác định nhóm này đi qua trạm thu phí, qua cầu đồng Nai. Trưa 22/6, ở khu công nghiệp Bầu Xéo, cảnh sát bắt một nghi can và hắn thừa nhận có tham gia.

  tuong-Minh-1785-1530778654.jpg

  Thiếu tướng Phan Anh Minh.

  Từ đầu mối này, lực lượng chức năng tìm ra Vũ Hoàng Nam (22 tuổi), Nguyễn Tuấn Thành (28 tuổi, ngụ Đồng Nai) và cha ruột Nguyễn Khanh (54 tuổi). Trong đó Nam là kẻ trực tiếp ném quả nổ vào Công an phường 12. 3 người khác bán vật liệu nổ cho nhóm này cũng bị bắt giữ sau đó. 

  "Quá trình truy bắt lực lượng gặp khó khăn do trời mưa, một số dấu vết của đối tượng bị xóa. Ngoài 7 người bị khởi tố, còn ít nhất 3 người liên quan cơ quan điều tra đang làm rõ", tướng Minh nói.

 • Ngày 3/7
 • 14h00

  Hình ảnh các tang vật vụ án được trưng bày khá nhiều tại phòng họp báo, trong trụ sở Công an TP HCM. Ngoài lãnh đạo cao nhất của Thành Ủy, UBND còn có trung tướng Lê Đông Phong (Giám đốc Công an thành phố) và các đơn vị nghiệp vụ.

  no-1-5681-1530776228.jpg

  Quả nổ được tìm thấy tại nhà các nghi phạm. Ảnh: Công an cung cấp.

  Trước đó, nhà chức trách cho biết đã bắt giữ 7 băng nhóm gây ra vụ nổ tại trụ sở Công an phường 12 (quận Tân Bình). Trong đó, 4 người bị khởi tố về tội Khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, 3 người bị khởi tố tội Mua bán trái phép chất nổ.

  Vũ Hoàng Nam (22 tuổi) là người trực tiếp ném quả nổ.

  >> 8 người bị bắt vì gây nổ trụ sở công an ở TP HCM

  >> Hành trình truy bắt nhóm khủng bố trụ sở công an

  no-2024-1530777026.jpg

  Hiện trường vụ nổ. Ảnh: Công an cung cấp.

  Khoảng 14h30 ngày 20/6, tiếng nổ bất ngờ vang lên tại khu vực sân Công an phường 2 trên đường Trường Chinh khiến nhiều người hoảng hốt. Trụ sở này nằm giữa cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ban chỉ huy quân sự quận Tân Bình.

  Tại hiện trường, một chiếc xe máy bị biến dạng, nhiều đồ vật và mảnh vỡ văng khắp nơi. Bên trong, các mảng tường nứt toác bởi sức công phá lớn từ vụ nổ.

  Camera an ninh trong khu vực ghi nhận hình ảnh hai người chở nhau trên xe máy màu đen đã ném vật lạ vào trụ sở công an. Các nghi can mặc quần jeans, áo khoác, đi giày thể thao, đeo khẩu trang... sau khi gây án đã rời TP HCM về hướng Đồng Nai.

  no-2-8397-1530776228.jpg

  Bên trong sân trụ sở công an. Ảnh: Công an cung cấp.

  Sự việc xảy ra trong bối cảnh an ninh trật tự tại TP HCM có nhiều phức tạp, khi nhiều người lợi dụng phản đối dự thảo Luật Đặc khu, dù Chính phủ đã đề nghị Quốc hội lùi thời gian thông qua để có thêm thời gian hoàn thiện, để kích động gây rối.

   
   
   
  00:00| 00:42
   
   
   
   
   

  Video tại thời điểm xảy ra vụ nổ

Việc tụ tập đông người diễn ra hôm 10 và 11/6 ở tại nhiều địa phương, trong bối cảnh Chính phủ đã đề nghị Quốc hội lùi thời gian xem xét thông qua dự thảo Luật Đặc khu sang kỳ họp sau để có thêm thời gian hoàn thiện.

Tại TP HCM, hàng nghìn người tuần hành trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Lê Duẩn, Nhà thờ Đức Bà, Công viên 30/4... Nghiêm trọng nhất là ở cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình). Công nhân Công ty Pouyuen (quận Bình Tân) bỏ làm, tràn ra đường yêu cầu bỏ dự luật này và Luật An ninh mạng. Khi lực lượng công an, an ninh, cảnh sát cơ động được huy động để giải tán đám đông, điều tiết giao thông đã bị nhiều người kích động tấn công.

Cảnh sát ngăn dòng người tụ tập gây rối an ninh trật tự tại khu vực Công ty Pouyuen. Ảnh: Quốc Đoan.

Cảnh sát ngăn dòng người tụ tập gây rối an ninh trật tự tại khu vực Công ty Pouyuen. Ảnh: Quốc Đoan.

Công an TP HCM cho rằng có âm mưu kích động, kịch bản chống phá Nhà nước từ các tổ chức ở nước ngoài. Cảnh sát đã bắt giam nhiều người về hành vi Phá rối an ninh, Gây rối trật tự công cộng... làm việc với hơn 500 người, xử lý hành chính và buộc cam kết không tái phạm đối với hàng trăm người khác. Tương tự, công an các tỉnh thành cũng bắt giữ nhiều người vì hành vi kêu gọi biểu tình trái phép, gây rối an ninh trật tự...

Tại Hội nghị UBMTTQ Việt Nam TP HCM lần thứ 10 nhiệm kì X hôm 3/7, Phó chủ tịch UBND TP Lê Thanh Liêm cho biết, dù thành phố xử lý có hiệu quả, nhanh chóng một số vụ gây rối nhưng vấn đề đầu tư vẫn bị ảnh hưởng. Ông cảnh báo tình hình an ninh trật tự còn diễn biến khó lường, các thế lực thù địch lợi dụng dân chủ có âm mưu kích động, lôi kéo gây bất ổn xã hội, thành phố sẽ có các giải pháp tuyên truyền cho người dân cảnh giác trước các âm mưu xấu.

 


Nguồn tin: vnexpress.net
Từ khóa:

khủng bố

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
quạt công nghiệp, quạt hướng trục, quạt ly tâm, quạt nhựa composite, bơm hóa chất, bơm chìm, bơm ly tâm, bơm định lượng, bồn chứa hóa chất, ống nhựa composite, máy làm mát, thông gió, xử lý bụi, xử lý khí thải, bơm hoá chất super
RẺ, TỐT, UY TÍN, CHẤT LƯỢNG