Tin tức

danh mục sản phẩm

Liên kết Web

TIN HAY ĐỌC

quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất superquạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super

Thủ tướng yêu cầu mua vaccine Covid-19 trong quý I

Thứ bảy - 30/01/2021 04:21 - Đã xem: 646

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu Bộ Y tế trình phương án mua vaccine Covid-19 trong quý I/2021, để sớm đảm bảo sức khỏe cho người dân.

Chiều 29/1, ngay sau khi kết thúc ngày làm việc thứ 5 của Đại hội XIII, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc triệu tập cuộc họp tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình về công tác phòng, chống Covid-19.

Ông nói virus chủng mới lây lan rất nhanh nên cần hành động nhanh hơn, xét nghiệm trên diện rộng, thần tốc truy vết và triển khai các biện pháp đồng bộ để ngăn chặn kịp thời.

Lãnh đạo Chính phủ nêu rõ tinh thần là nhanh chóng "dập dịch hiệu quả trước Tết". Cùng với đó, Bộ Y tế và Phó thủ tướng Vũ Đức Đam (Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19) sớm trình phương án sản xuất và mua vaccine để quý I/2021 có thể đảm bảo sức khỏe cho người dân. "Tinh thần là chi ngân sách Nhà nước và xã hội hóa nguồn lực", Thủ tướng nói.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp về công tác phòng, chống Covid-19, chiều 29/1. Ảnh: Hoàng Thùy

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp về công tác phòng, chống Covid-19, chiều 29/1. Ảnh: Hoàng Thùy

Theo Thủ tướng, việc khoanh gọn các ổ dịch là nhiệm vụ rất quan trọng hiện nay. Dù việc chống dịch đã đạt được kết quả bước đầu rất quan trọng ở Hải Dương, Quảng Ninh, nhưng các bộ ngành, địa phương không được chủ quan, cần lấy phòng dịch làm ưu tiên, "khóa chặt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để từ bên trong, chữa trị hiệu quả".

Lãnh đạo Chính phủ nêu rõ, những địa phương xuất hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng, nếu nguy cơ cao thì phải triển khai giãn cách xã hội, khoanh vùng bao nhiêu là vừa sẽ do lãnh đạo địa phương quyết định. "Không nên giãn cách quá rộng làm tê liệt các hoạt động trên địa bàn, cũng không nên quá nhỏ dẫn đến nguy cơ lây lan; thực hiện mục tiêu kép, trong đó ưu tiên bảo vệ sức khỏe nhân dân", Thủ tướng nói.

Ông cũng lưu ý phòng, chống dịch quyết liệt nhưng phải đảm bảo an sinh xã hội và lo Tết cho người dân, nhất là việc cung ứng hàng hóa cũng như giải cứu hàng hóa vùng dịch.

Các bộ Quốc phòng, Công an, Y tế và từng địa phương tăng cường chỉ đạo kiểm soát biên giới, không để xảy ra tình trạng vượt biên trái phép gây nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. "Phát động việc đi từng ngõ, gõ từng nhà để phát hiện người lạ mặt. Các địa phương và ngành công an coi người nhập cảnh trái phép là trường hợp nghi ngờ mắc bệnh để cách ly y tế theo quy định", Thủ tướng nói.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết hôm qua (28/1) hội đồng chuyên môn đã cấp phép khẩn cấp cho một loại vaccine của Anh. Công ty này cam kết bán cho Việt Nam 30 triệu liều vaccine, chia thành từng quý khác nhau trong năm. "Châu Âu đang có xu hướng cấm xuất khẩu vaccine cho các nước nếu khu vực của họ còn thiếu, nên việc này đang trong quá trình đàm phán", ông Long nói.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng tiếp tục đẩy nhanh tiến độ đàm phán với các nhà sản xuất vaccine khác ở Ấn Độ, Trung Quốc, Nga..., để nỗ lực "trong quý I/2021 sẽ có những liều vaccine đầu tiên để tiêm cho người dân".

Ngoài ra, ông Long đề nghị Bộ Ngoại giao hỗ trợ Bộ Y tế, nhất là việc thử nghiệm vaccine của Việt Nam. "Vaccine do đơn vị trong nước sản xuất đã thử nghiệm ở Việt Nam, nhưng bắt buộc phải thử nghiệm ở các nước khác, đặc biệt các nước có dịch trong cộng đồng vì không có dịch thì không đánh giá được hiệu quả. Bộ Y tế dự kiến lựa chọn Ấn Độ, Indonesia", ông Long nói.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long. Ảnh: Hoàng Thùy

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long. Ảnh: Hoàng Thùy

Về phòng, chống dịch, ông Nguyễn Thanh Long nói Bộ Y tế hỗ trợ Hải Dương tối đa để "khoanh vùng sớm nhất có thể"; điều động lực lượng rất lớn với 1.200 nhân viên y tế đến tỉnh này, trong đó có 60 giáo sư, chuyên gia.

Do cơ sở điều trị ở Hải Dương không đáp ứng yêu cầu nên Bộ Y tế đã chỉ đạo lập 3 bệnh viện dã chiến trên địa bàn. Bệnh viện thứ nhất tại Trung tâm y tế Chí Linh, công suất 250 giường bệnh, đến chiều nay bắt đầu tiếp nhận bệnh nhân đến điều trị.

Bệnh viện thứ hai tại trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương do bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ và trong vòng 24 giờ đã thiết lập xong, tốc độ kỷ lục. Hiện Ban giám đốc, các giáo sư, chuyên gia của bệnh viện Bạch Mai đã có mặt để tiếp nhận bệnh nhân đến điều trị. "Phòng cấp cứu và đơn nguyên cấp cứu tại bệnh viện này đạt ngang tầm với Bạch Mai để có thể điều trị bệnh nhân nặng; tất cả bệnh nhân sẽ được điều trị tại chỗ, hạn chế di chuyển vì đây là chủng virus tốc độ lây lan nhanh", ông Nguyễn Thanh Long nói.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, từ ngày 25/1 đến nay đã ghi nhận 149 trường hợp mắc Covid-19 tại 5 tỉnh, thành; riêng hôm nay (29/1) ghi nhận tăng 53 trường hợp dương tính với nCoV tại 4 tỉnh, thành gồm Hải Dương (47), Quảng Ninh (3), Hà Nội (2) và Bắc Ninh (1).Chiều 29/1, ngay sau khi kết thúc ngày làm việc thứ 5 của Đại hội XIII, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc triệu tập cuộc họp tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ Đình về công tác phòng, chống Covid-19.


Nguồn tin: vnexpress.net
Từ khóa:

vaccine Covid-19

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
quạt công nghiệp, quạt hướng trục, quạt ly tâm, quạt nhựa composite, bơm hóa chất, bơm chìm, bơm ly tâm, bơm định lượng, bồn chứa hóa chất, ống nhựa composite, máy làm mát, thông gió, xử lý bụi, xử lý khí thải, bơm hoá chất super
RẺ, TỐT, UY TÍN, CHẤT LƯỢNG