Tin tức

danh mục sản phẩm

Liên kết Web

quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super quạt công nghiệp,quạt hướng trục,quạt ly tâm,quạt nhựa composite,bơm hóa chất,bơm chìm,bơm ly tâm,bơm định lượng,bồn chứa hóa chất,ống nhựa composite,máy làm mát,thông gió,xử lý bụi,xử lý khí thải,bơm hoá chất super

SỬ DỤNG – CÁCH TÍNH HIỆU XUẤT BƠM TUẦN HOÀN NƯỚC NÓNG PHÙ HỢP

Thứ ba - 15/01/2019 08:30 - Đã xem: 168

Sử dụng máy bơm tuần hoàn nước nóng đúng cách

Muốn sử dụng một chiếc máy bơm tuần hoàn, ngoài việc đã lựa chọn đúng thương hiệu, đúng chức năng của chiếc máy bơm các bạn còn phải quan tâm đến cách lắp đặt, cách vận hành khi sử dụng máy bơm nước để đảm bảo máy bơm nước của gia đình bạn hoạt động bền bỉ, ổn định, kéo dài tuổi thọ giúp chúng ta tiết kiệm tối đa chi phí sử dụng về sau. 

Để sử dụng máy bơm nước nóng đúng cách, trước tiên chúng ta phải biết rõ cấu tạo của dòng bơm tuần hoàn mình đang sử dụng, nắm rõ yếu tố này thì các bạn mới dễ dàng nhận biết được các lỗi thường gặp ở máy bơm luân hoàn nước nóng từ đó biết cách lắp đặt máy bơm đúng quy cách và sửa chửa kịp thời hơn.

Cấu tạo bơm tuần hoàn nước nóng

Bơm luân hoàn nước nóng là dòng máy bơm thường sử dụng kèm với hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời (NNNLMT), có chức năng luân chuyển dòng nước ở nhiệt độ thấp trở về nguồn sau đó đẩy dòng nước nóng từ nguồn đến vị trí cần sử dụng để đảm bảo nước trong hệ thống khép kín luôn là nước nóng (<80 độ C). Vì vậy, khi lắp đặt máy bơm tuần hoàn chúng ta luôn đặt máy ở vị trí cuối cùng của nguồn nước cần sử dụng. 

– Gắn van chặn ở cửa hút và cửa xả máy bơm.

– Có thể thay đổi hướng mặt bích cửa hút và cửa xả

–  Lắp bộ lọc (lọc Y) trong quá trình ráp ống dẫn để tránh làm nghẽn ống

>> Chú ý khi lắp đặt máy bơm:

– Không lắp đặt máy bơm thẳng đứng, vì kiểu lắp đặt này sẽ gây rò rỉ hoặc tiếng ồn từ bạc đạn động cơ.

– Nếu có khí trong ống dẫn hoặc máy bơm, nước sẽ không tuần hoàn. Cách sử dụng và chọn đúng cách khi dùng bơm tuần hoàn nước nóng

– Để tránh đóng băng, vận hành máy bơm liên tục kể cả ban đêm.

– Nếu không vận hành máy bơm trong thời gian dài, xả sạch nước trong máy bơm.

– Khi động cơ không chạy do bám bụi hoặc cặn bẩn, xoay vài lần trục bơm ở phía sau động cơ.

Hãy sử dụng máy bơm tuần hoàn nước nóng đúng cách để cho hệ thống được luân hoàn, không tắc nghẽn hay tính được dung tích mà cần phải sử dụng máy bơm như thế nào cho hợp lý nhất. 

Cách tính toán và chọn máy bơm tuần hoàn nước nóng phù hợp

Tính lượng nước hồi:

Lượng nước hồi (QH) là tổng thể tích nước chứa trong các ống nước nóng cấp và hồi

Công thức: QH= 3.14 x (D12xL1+D22x L2…)/4

Trong đó:

D1, D2…: Đường kính trong các ống số 1,2…

L1, L2…: Chiều dài các ống số 1,2…

Đơn vị để tính thể tích QHl/p


  1.  

Khi đã có thể tích nước hồi QH, chúng ta chọn thời gian để bơm hết lượng nước này là Tgiờ, khi đó sẽ tính được lưu lượng bơm tuần hoàn nước nóng theo công thức:

Q = QH / T (l/p)

Ví dụ tính toán:

Q= 50

T = 2 phút

Q = 50 / 2 =25 l/p

Sau khi đã chọn được lưu lượng là 10 lít/phút ta tính tới cột áp

Trong hệ thống tuần hoàn kín cột áp được tính theo hệ số thất thoát của đường ống, tùy thuộc vào đường kính ống mà ta chọn áp cho phù hợp cho bơm tuần hoàn nước nóng.

H = k.Q2

K là hằng số, phụ thuộc vào bộ phận đang quan tâm, ở đây sử dụng ống PPR giá trị độ nhám bề mặt là 0.01

Ta có:

H = 0.01 x 25= 6.25 m

Ta chọn bơm có Q và H lần lượt là Q= 25 l/p; H =6.25m

Hãy sử dụng máy bơm tuần hoàn nước nóng đúng cách để cho hệ thống được luân hoàn, không tắc nghẽn hay tính được dung tích mà cần phải sử dụng máy bơm như thế nào cho hợp lý nhất với công trình sử dụng cần loại máy bơm này.

 


Nguồn tin: dainamco
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
quạt công nghiệp, quạt hướng trục, quạt ly tâm, quạt nhựa composite, bơm hóa chất, bơm chìm, bơm ly tâm, bơm định lượng, bồn chứa hóa chất, ống nhựa composite, máy làm mát, thông gió, xử lý bụi, xử lý khí thải, bơm hoá chất super
RẺ, TỐT, UY TÍN, CHẤT LƯỢNG